Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cortex Cerebri Hjernebarken

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cortex Cerebri Hjernebarken"— Præsentationens transcript:

1 Cortex Cerebri Hjernebarken
Carsten Reidies Bjarkam. Lektor, Læge, Ph.D. Neurobiologisk Afdeling Anatomisk Institut Aarhus Universitet

2 Hjernebarken, cortex cerebri
Hovedcomputeren! Øverst i CNS’ hirakiske opbygning Afhængig af såvel interne som eksterne nerveforbindelser Samt specielle cellulære beregningsenheder

3 Hjernebarken er den mest udviklede del af nervesystemet ansvarlig for:
Bevidsthed Viljestyret adfærd og motorik Bevidst sansning Personlighed og adfærd Hukommelse og intellekt Sprog

4 Hjernebarken kan inddeles i
Neocortex (isocortex) Paleocortex Archi (allocortex)

5 Denne inddeling er baseret på cytoarkitektur!
Korbinian Brodmann (1909) 52 (44) Brodmann områder Bruges stadig! Cytoarkitektur afspejler tildels funktionelle domæner

6 Neocortex 6 cellelag Udgør 95% af vores hjernebark
Udgør < 20% af rottens hjernebark

7 Paleocortex 2-3 cellelag
Udgør den underste bagerste del af pandelappen som har særlig relation til lugtesans Samt hippocampus naboområde Benævnes også den præpiriforme og perirhinale cortex

8 Allocortex / Archicortex
1 cellelag Udgøres af hippocampus og “amygdala” Ligger på medialsiden af temporallappen

9 Hjernebarkens funktionalitet betinges af
Input Bearbejdningsenheder (kortikale cylindre) output

10 Kortikale cylindre CNS mikro processor! Et alment gyldigt princip!

11 Kortikale cylindre Varetager enkelt-algoritmer
Sammenkobling af forskellige enkelt cylindrere giver utalige erkendelsesmuligheder

12 Sammenkobling af enkelt cylindre
Indenfor et specifikt cortex område (Primær, Sekundær, Tertiær, etc, bearbejdning) Imellem forskellige specifikke cortex områder (associationscortex) Bemærk kobling til multimodal indlæring

13 Kommunikation mellem forskellige cortex områder er betinget af
Associationsforbindelser (indenfor samme hemisfære) Kommissurforbindelser (mellem de to hemisfærer)

14 Komunikation mellem cortex og subcortikale strukturer
Projektionsforbindelser Bemærk især Kortiko-striato-pallido-thalamo-kortikale forbindelser Kortiko-thalamo-kortikale forbindelser Kortikonukleære og Kortikospinale forbindelser

15 Glem i denne sammenhæng ikke!
Hjernestammens modulerende systemer Gear systemer Hovedparten af vores psykofarmaka indvirker herpå

16 Hjernebarkens makroanatomi Hjernevindinger, furer & lapper
Carsten Reidies Bjarkam Lektor, Læge, Ph.D. Neurobiologisk Afdeling Anatomisk Institut Aarhus Universitet

17 Storhjernens overflade inddeles i gyri & sulci
Gyri = Hjernevindinger Sulci = Hjernefurer Udseende og forekomst kan variere fra person til person

18 Storhjernen kan inddeles i 2 hemisfærer
Hemisfærene adskildes af fissura longitudinalis cerebri Men sammenknyttes centralt og nedad til af corpus callosum samt mellemhjernen (diencephalon)

19 Hver hemisfære har en medialside, en dorsolateral side og en underside

20 Hver hemisfære kan inddeles i 5 hjernelapper
Pandelappen (lobus frontalis) Isselappen (lobus parietalis) Nakkelappen (lobus occipitalis) Tindingelappen (lobus temporalis) Insula

21 Pandelappen Udgør den foreste del af hemisfæren Foran sulcus centralis
Over sulcus lateralis Afgrænses fra mellemhjernen af lamina terminalis

22 Pandelappen Er bagtil sæde for den motoriske hjernebark
På “venstre side” sæde for det expressive talecenter (Brocas område) Forest sæde for den præfrontale cortex

23 Pandelappen (motoriske hjernebark)
Sæde for viljestyret motorik Afgiver pyramidebanen

24 Pandelappen (Brocas område)
Expressivt talecenter Brodmann område 44/45 Læsion = ikke flydende afasi Findes som regel kun ensidigt og som regel kun i venstre hemisfære

25 Pandelappen (Den præfrontale cortex)
Menneskets væsentligste associationsområde Personlighed, stemmningsleje, drive, kontext, beregninger, arbejdshukommelse, attention Essentiel for psykiske funktioner og lidelser

26 Den præfrontale cortex deles i 3 underområder
DLPFC = dorsolaterale præfrontale cortex Mediale præfrontale cortex Orbitofrontale cortex

27 Den dorsolaterale præfrontale cortex
Den kloge fætter Beregninger og højere kognition

28 Den mediale præfrontale cortex
Stemningsleje Autonom kontrol (tæt kontakt til hypothalamus) Bmk BA25/Subgenuale cortex

29 Den orbitofrontale cortex
Lugtehjerne Drive og basale driftsfunktioner Tæt relation til nucleus accumbens (lystcenter) amygdala (følelsestermostat) hypothalamus (regulator af vores indre miljø)

30 Isselappen Udgør den midterste øverste del af hemisfæren
Bag sulcus centralis Over sulcus lateralis Foran sulcus parietooccipitalis medialt og en linie trukket mellem inscisura preoccipitalis lateralt

31 Isselappen Er fortil sæde for den somatosensoriske hjernebark
Er bagtil sæde for højerebearbejdning af almindelige sanseindtryk Nederst på venstre side indgår den i Wernickes område (det receptive talecenter)

32 Isselappen (den somatosensoriske cortex)
Smerte og temperatur Tryk, berøring og stillingssans Lokalisation og modalitet Bagvedliggende områder højere bearbejdning (læsion = neglect)

33 Isselappen (Wernickes område)
Receptivt talecenter Brodmann område 39/40 Læsion = flydende afasi Findes som regel kun ensidigt og som regel kun i venstre hemisfære

34 Nakkelappen Udgør den bagerste del af hemisfæren
Bag sulcus parietooccipitalis medialt og en linie trukket mellem inscisura preoccipitalis lateralt

35 Nakkelappen Er sæde for bevist erkendelse af visuelle input
Primær, sekundær, tertiær etc bearbejdning Det primære synscenter ligger omkring sulcus calcarinus på hemisfærens medialside

36 Tindingelappen Udgør den underste og midterste del af hemisfæren
Afgrænses opadtil af sulcus lateralis Bagtil af nakkelappen

37 Tindingelappen Er opadtil sæde for den auditoriske hjernebark
Fortil og medialt sæde for amygdala Bagtil og medialt sæde for hippocampus

38 Tindingelappen (den auditoriske cortex)
Ligger svt gyri temporales transversi Ligger tæt på Wernickes område

39 Tindingelappen (amygdala)
Følelsesmæssig termostat Tæt knyttet til præfrontal cortex, nucleus accumbens, hippocampus og hypothalamus Involveret i afsky og rædsel Involveret i emotional enhanced memory

40 Tindingelappen (hippocampus)
Indlæring og hukommelse Bemærk relation til amygdala Samt fiberbundtet fornix som knytter den til thalamus, septum, basale forhjerne og hypothalamus

41 Insula (den hemmelige hjernelap)
Ligger i bunden af sulcus lateralis Tæt knyttet til præfrontal cortex, parietallap og tindingelap Knytet til smagssans og bevidste autonome reaktion

42 Spejlneuroner Carsten Reidies Bjarkam Lektor, Læge, Ph.D.
Neurobiologisk Afdeling Anatomisk Institut Aarhus Universitet

43 Spejlneuroner Ligger bl.a. i præmotorisk cortex og gyrus cinguli
Fyrer når man laver en bevægelse Fyrer når man ser andre lave samme bevægelse

44 Spejlneuroner kan forklare
Autisme Empati Mænds glæde for sport i TV Kvinders glæde for Sex and the City på TV


Download ppt "Cortex Cerebri Hjernebarken"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google