Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dahler-Larsen At fremstille kvalitative data Kapitel 3

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dahler-Larsen At fremstille kvalitative data Kapitel 3"— Præsentationens transcript:

1 Dahler-Larsen At fremstille kvalitative data Kapitel 3
Displays Dahler-Larsen At fremstille kvalitative data Kapitel 3

2 Afbalancering Analysen baseret alene på mere eller mindre tydeliggjorte udpluk af nogle data som i øvrigt er utætte – dvs. de handler spredt om forskellige ting, der kun er løst beslægtede.

3 Afbalancering Ofte hænger det sammen med at hele processen har været forende-tung! Næsten alle kræfter er brugt på: Problemformulering Litteraturstudier Design Adgang til feltet

4 Afbalancering Dette syndrom kan ofte henføres til idéer som disse:
Man må holde sig åben Data er subjektivt skabte Man må reflektere over sit udgangspunkt DET bør imidlertid afbalanceres med disse idéer: Man må fokusere Data kan ”udvendiggøres” Man må arbejde med sine data For at opnå dette resultat: Data bliver tætte Data og databearbejdning bliver synlig Data kan bruges til at udlede konklusioner

5 Afbalancering En vis mængde regler og strukturer må der til for at grundlægge et perspektiv Bounding er nødvendig for at opnå en vis tæthed i data. Det er først når undersøgelsessystemet afgrænser sig, at det åbner sig mod nye slutninger på sine egne præmisser. De data, der skabes, kan udvendiggøres. De kan ikke blive objektive, men man må kunne kommunikere meningsfuldt om dem som data.

6 Display Et display er en grafisk eller tabelmæssig fremstilling af kvalitative data i koncentreret form: Et display er bygget op på en systematisk måde Opstillet så man kan se et helt datasæt på et sted Opstillet så det hjælper med at besvare et undersøgelsesspørgsmål. Displayet er en vej ud af en situation, hvor tolkningen er meget intuitivet display er med til at ”bounde” data. Det øger mætningen og tætheden i data Displayet kommunikerer til læseren hvad undersøgelsen handler om

7 Tre gode regler Autencitetsreglen Inklusionsreglen Transparensreglen

8 Autencitetsregel Man skal så vidt muligt basere sit display på data i deres oprindelige form Vær meget opmærksom på disse faldgrupper At man for hurtigt konstruerer en for grov typifikation At man for opbygget en fordom – det at man for hurtigt stiller en lyn-diagnose fro en hel case-organisation – og derefter bruger den fordom til at ”se” problemfelterne

9 Inklusionsreglen Alle data, der falder inden for den afgrænsning man udtaler sig om (fx en celle i matricen (regnearket)) skal medtages på det pågældende sted i displayet. (i det mindste i kondenseret og koncentreret form) Reglen siger at det søgefelt i datamaterialet, man udtaler sig om (cellen i regnearket) faktisk skal være helt afsøgt!

10 Transparensreglen Det skal være gennemskueligt hvordan displayet er lavet Akser og dimensioner skal være klart bestemt Sorteringsproblemer skal være bearbejdet eksplicit Der skal være klare regler for sortering af data

11 At drage slutninger ud fra displays
En af de vigtigste funktioner af et display er at identificere anomalier (atypiske data ift forventninger, kategorier osv.) En anomali kan illustrere hvor grænserne går for de opstillede undersøgelseskategorier. Det er forstyrrelsen, krisen. Anomalien, der får kategorierne til at træde i karakter, og viser hvor de bør udvikles, eller har begrænsninger.

12 Inferens Ofte begynder et display at ”arbejde” når flere forskellige data, der handler om det samme bringes sammen – det er inferens når der danner sig et mønster. Inferens er at slutte fra det synlige i displayet til begrebslige forhold, der ikke er umiddelbart synlige, der opstår ofte en syntese mellem de sammenstillede data.


Download ppt "Dahler-Larsen At fremstille kvalitative data Kapitel 3"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google