Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hukommelsesleg Et program til træning af arbejdshukommelsen for

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hukommelsesleg Et program til træning af arbejdshukommelsen for"— Præsentationens transcript:

1 Hukommelsesleg Et program til træning af arbejdshukommelsen for
5-11 årige. 1

2 Hukommelsesspil Til træning af arbejdshukommelsen for årige. 2

3 Forskellige former for hukommelse
Form for hukommelse Varighed Form for information Eksempel Korttids- hukommelse Sekunder Verbal eller nonverbal Ukendt telefonnummer Den mest almindelige spændvidde målt med en tal- eller bogstavspændvidde er 7 +/- 2 (altså 5-9 bogstaver eller tal) Korttidshukommelsen blev karakteriseret med en begrænset spændvidde og en kortvarig opbevaring af oplysninger ->beskrevet af Miller i 1956.

4 Forskellige former for hukommelse
Form for hukommelse Varighed Form for information Eksempel Korttidshukommelse Sekunder Verbal eller nonverbal Ukendt telefonnummer Arbejds-hukommelse Alle former Følge længere instruktion om hvordan man finder frem til et bestemt sted 1974 Baddeley og Hitch kritiserede senere korttidshukommelsen som utilstrækkelig til at forstå, hvordan vi husker og de begynder derfor at udvikle begrebet arbejdshukommelse i stedet for korttidshukommelse. Kortidshukommelse og Arbejdshukommelse kan forvekslesFælles for disse to er at de kun være i SEKUNDER

5 Forskellige former for hukommelse
Form for hukommelse Varighed Form for information Eksempel Korttidshukommelse Sekunder Verbal eller nonverbal Ukendt telefonnummer Arbejdshukommelse Alle former Følge længere instruktion om hvordan man finder frem til et bestemt sted Episodisk hukommelse Timer til dage Detaljer i forbindelse med oplevelser Huske hvad man fik til morgenmad Episodisk hukommelse -> Personlige oplevelser

6 Forskellige former for hukommelse
Form for hukommelse Varighed Form for information Eksempel Korttidshukommelse Sekunder Verbal eller nonverbal Ukendt telefonnummer Arbejdshukommelse Alle former Følge længere instruktion om hvordan man finder frem til et bestemt sted Episodisk hukommelse Timer til dage Detaljer i forbindelse med oplevelser Huske hvad man fik til morgenmad Selvbiografisk hukommelse Hele livet Viden om personlige data Huske sin bryllupsdag Deklarativ hukommelse er (episodisk hukommelse for personlige oplevelser og semantisk hukommelse for mere generel viden)

7 Forskellige former for hukommelse
Form for hukommelse Varighed Form for information Eksempel Korttidshukommelse Sekunder Verbal eller nonverbal Ukendt telefonnummer Arbejdshukommelse Alle former Følge længere instruktion om hvordan man finder frem til et bestemt sted Episodisk hukommelse Timer til dage Detaljer i forbindelse med oplevelser Huske hvad man fik til morgenmad Selvbiografisk hukommelse Hele livet Viden om personlige data Huske sin bryllupsdag Semantisk hukommelse Hele livet ved regelmæssig eksponering Basale kendsgerninger At Paris er hovedstad i Frankrig Semantisk hukommelse -> mere generel viden

8 Forskellige former for hukommelse
Form for hukommelse Varighed Form for information Eksempel Korttidshukommelse Sekunder Verbal eller nonverbal Ukendt telefonnummer Arbejdshukommelse Alle former Følge længere instruktion om hvordan man finder frem til et bestemt sted Episodisk hukommelse Timer til dage Detaljer i forbindelse med oplevelser Huske hvad man fik til morgenmad Selvbiografisk hukommelse Hele livet Viden om personlige data Huske sin bryllupsdag Semantisk hukommelse Hele livet ved regelmæssig eksponering Basale kendsgerninger At Paris er hovedstad i Frankrig Procedural hukommelse Hele livet når først færdigheden er opnået Enhver færdighed der kan automatiseres At vide hvordan man kører en bil Hvordan man pakker en taske,

9 Arbejdshukommelse Arbejdshukommelse - hvad består den af?
et system af tre hukommelseskompo-nenter der er forbundet med hinanden og er lokaliseret i forskellige dele af hjernen: den verbale korttidshukommelse, der lagrer materiale, og som kan udtryk-kes i det talte sprog, som for eksem-pel tal, ord og sætninger den visuo-spatielle korttidshukommel-se, der rummer forestillinger, billeder og information om sted og … Susan Gathercole og Tracy Packiam : mener at der er meget store forskelle i børns arbejdshukommelse og at der realistisk set i en 1. klasse vil være en spændvidde på op til seks år i arbejdshukommelsens kapacitet blandt disse elever.

10 Arbejdshukommelse Arbejdshukommelse - hvad består den af?
… en mere generel komponent, som kontrollerer opmærksomheden, og som er involveret i alle mentale aktiviteter, der kræver koordinering af både lagring og arbejdskrævende hjerneprocesser. Vores arbejdshukommelse er bindeleddet mellem perception og handling, da den forbinder perception (se, høre lugte eller smerte, kløe osv.) og handling i fortid, nutid og fremtid.

11 Arbejdshukommelse Arbejdshukommelse - hvad består den af?
Den centrale eksekutive komponent Verbal korttidshukommelse Visuo-spatielle korttidshukommelse Den centrale eksekutive komponent: en mere generel komponent, som kontrollerer opmærksomheden, og som er involveret i alle mentale aktiviteter, der kræver koordinering af både lagring og arbejdskrævende hjerneprocesser.

12 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

13 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske? ? ? ? ?

14 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

15 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

16 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

17 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske? ? ? ? ? ? ? ? ?

18 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

19 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

20 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

21 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske? ? ? ? ? ? ? ? ?

22 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

23 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

24 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske? E 9 K 1 I 4 A 3

25 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske? ? ? ? ? ? ? ? ?

26 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske? E 9 K 1 I 4 A 3

27 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske?

28 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske? I K E A

29 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske? ? ? ? ? ? ? ? ?

30 Arbejdshukommelse Hvor mange objekter kan du huske? I K E A

31 Arbejdshukommelse I får nu to lister af ord. Hvilken liste tror I er lettest at huske?

32 Arbejdshukommelse I får nu to lister af ord. Hvilken liste tror I er lettest at huske? Bus, ur, ske, mål, fisk og mus

33 Arbejdshukommelse I får nu to lister af ord. Hvilken liste tror I er lettest at huske?

34 Arbejdshukommelse I får nu to lister af ord. Hvilken liste tror I er lettest at huske? Man, kat, maj, mat, kan og kaj Eller er det lettere at huske noget der rimer? Faktisk er det lettere at huske noget, der adskiller sig tydeligt fra hinanden, fordi der ikke er fare for, at vi forveksler deres lyde i arbejdshukommelsen.

35 Arbejdshukommelse I får nu to lister af ord. Hvilken liste tror I er lettest at huske?

36 Da Manden Gik Hen Ad Gaden Så Han En Rød Ræv Der Løb Over Vejen
Arbejdshukommelse Da Manden Gik Hen Ad Gaden Så Han En Rød Ræv Der Løb Over Vejen Hvis ordsekvensen derimod danner en meningsfuld sætning, så er det let at huske dobbelt så mange ord.

37 Hat, tur, tag, and, træ, banan, bil, sol
Arbejdshukommelse Hat, tur, tag, and, træ, banan, bil, sol Sandsynligt vil vi glemme enheder fra listens midte. De første ord huskes, fordi vi når at øve dem flere gange og øvelse øger genkaldelsen/erindringen. De sidste ord huskes også, da her fås hjælp fra det seneste indtryk. Til de sidste ord kan det hjælpe at sige ordene højt (ikke kun læse dem). Det kan være en god ide at sige noget højt frem for at læse det, hvis man ønsker at genkalde sig det kort tid efter.

38 Arbejdshukommelse ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? Sandsynligt vil vi glemme enheder fra listens midte. De første ord huskes, fordi vi når at øve dem flere gange og øvelse øger genkaldelsen/erindringen. De sidste ord huskes også, da her fås hjælp fra det seneste indtryk. Til de sidste ord kan det hjælpe at sige ordene højt (ikke kun læse dem). Det kan være en god ide at sige noget højt frem for at læse det, hvis man ønsker at genkalde sig det kort tid efter.

39 Hat, tur, tag, and, træ, banan, bil, sol
Arbejdshukommelse Hat, tur, tag, and, træ, banan, bil, sol Husker de forreste (øves flere gange) Husker de bagerste (høre ‘ekkoet’) Sandsynligt vil vi glemme enheder fra listens midte. De første ord huskes, fordi vi når at øve dem flere gange og øvelse øger genkaldelsen/erindringen. De sidste ord huskes også, da her fås hjælp fra det seneste indtryk. Til de sidste ord kan det hjælpe at sige ordene højt (ikke kun læse dem). Det kan være en god ide at sige noget højt frem for at læse det, hvis man ønsker at genkalde sig det kort tid efter.

40 Arbejdshukommelse -Hvilke strategier brugte du, da du løste en opgave?
-Brugte du din arbejdshukommelse og dine egne indre arbejdsmetoder? -Hvordan er du blevet god til det? -Hvor lang tid brugte du på at blive god til det?

41 Arbejdshukommelse Arbejdshukommelse - hvad bruger du den til?
Når eleverne skal læse højt for os forlanger vi, at de skal afkode bogstaverne samle bogstaverne til ord læse ordet højt forstå ordets betydning (fx tolke) og samtidig samle alle læste ord til indhold!

42 Arbejdshukommelse Hvorfor træne børns arbejdshukommelse?
Huske Unilogin, lave mad, købe ind, gætte gåde, spille computer eller andre spil,

43 Arbejdshukommelse Børn med indlæringsvanskeligheder kan:
Let blive overbelastet Være lette at distrahere Koncentrere sig i en kort periode Have vanskeligt ved at huske og følge længere instruktioner Have behov for at gentage instruktioner, men springe tit noget over Have svært ved at rette eget arbejde Drømme sig væk Have problemer med gruppeaktiviteter Være dårlig til at løse problemer Have svært ved at lytte Have et lavt selvværd Være bagud i skolen Have en konstant lav arbejdshukommelse

44 Hukommelsesleg Et program til træning af arbejdshukommelsen for
5-11 årige.

45 Hukommelsesspil Til træning af arbejdshukom-melsen for 10-18 årige.
Fastlagt træningsforløb på 3-5 uger Programmet er adaptivt 9 øvelser, 5 dage om uge Logning af resultater

46 Hukommelsesspil Eksempler på opgaver:

47 Hukommelsesspil Eksempler på opgaver:

48 Hukommelsesspil Eksempler på opgaver:

49 Hukommelsesspil Eksempler på opgaver:

50 Hukommelsesspil Eksempel på resultat og spil:
Dagens logning skal skrives i logbog, så eleven kan følge med i egen udvikling

51 Hukommelsesspil Eksempel på logning af træningsresultater:

52 Hukommelsesspil Elevens egen logbog:

53 Hukommelsesspil Elevens egen logbog:

54 Hukommelsesspil Formål:
at styrke arbejdshukommelsen for personer med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer at træne visuo-spatiale og audio-spatiale områder at styrke strukturerede arbejdsvaner Målgruppe: Personer i alderen år med læseproblemer, med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer forårsaget af ADHD, med indlæringsvanskeligheder, etc. (kan betjenes af personer med motoriske funktionsnedsættelser)

55 Forskning i arbejdshukommelse
Ved en undersøgelse af unge med ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse) er der påvist en vedvarende effekt på arbejdshukommelsen over en 5 måneders periode, hvor arbejdshukommelsen er testet før og efter træningen. Undersøgelsen viste også, at træningen havde effekt på dagligdags funktioner, såsom opmærksomhed og impulsivitet. (Klingberg et al., 2005).

56 Forskning i arbejdshukommelse
Læs mere Stefan Strohmayer och Magnus Ivarsson: Working Memory Training Improves Arithmetic Skills and Verbal Working Memory Capacity in Children With ADHD” (hele specialet, på engelsk). Læs en forkortet version (på svensk). Læs om flere studier på kognitivakompaniet.se/arbetsminnet.

57 Læs mere om arbejdshukommelse
Træning af arbejdshukommelse giver gode resultater – ifølge svensk forskning: Susan E. Gathercole & Tracy Packiam Alloway: Børn, læring og arbejdshukommelse, Dansk Psykologisk Forlag, 2009

58 Læs mere om træning af arbejdshukommelse hos børn med ADHD
•forkortet svensk version •den fulde eksamensrapport på engelsk

59 Download Hukommelsesleg DEMO
Download Hukommelsesspil DEMO

60 tove@mikrov.dk for aftale om gratis prøveperiode for institutioner
Kontakt: for aftale om gratis prøveperiode for institutioner


Download ppt "Hukommelsesleg Et program til træning af arbejdshukommelsen for"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google