Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De viktiga relationerna Om vi vill öka inlärningen, så är en mycket viktig komponent att utbilda lärarna till att skapa goda relationer. Det är några ganska.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De viktiga relationerna Om vi vill öka inlärningen, så är en mycket viktig komponent att utbilda lärarna till att skapa goda relationer. Det är några ganska."— Præsentationens transcript:

1 De viktiga relationerna Om vi vill öka inlärningen, så är en mycket viktig komponent att utbilda lärarna till att skapa goda relationer. Det är några ganska precisa kvaliteter, som är avgörande. Det handlar om att kunna visa tolerans, respekt, intresse och empati för varje enskild elev (Nordenbo 2008)

2 De viktiga relationerna De lärartyper, som får de bästa elevresultaten, är de som appellerar till barnens förståelse av en konflikt i stället för att skälla ut dem. (”Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole” Et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet, Oslo, Sven Erik Nordenbo mfl, Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, IUP, Århus universitet)

3 Lev Vygotskij Enhver funktion i barnets kulturelle udvikling transformeres først socialt og derefter individuelt. Først mellem mennesker og derefter inde i barnet. Alle højere funktioner har deres oprindelse som virkelige mellemmenneskelige funktioner Det, der først var delt mellem to som noget interpersonelt, bliver til en intrapersonel psykisk færdighed

4 Relationskompetens Förmågan att ”se” den enskilda på dennes egna premisser och anpassa sitt eget beteende utifrån det utan att därmed frånsäga sig ledarskapet - och som den professionellas förmåga och vilja att ta på sig det fulla ansvaret för relationens kvalitet.

5 Yrkespersonlig utveckling I allt professionellt arbete spelar utövarens utstrålning, sätt att vara och genomslagskraft en viktig roll. Yrkes-personlig utveckling är en pågående process, där vi undersöker, erkänner och bearbetar de tanke- og handlingsmönster, som hämmar eller hindrar oss från och de som hjälpar oss att realisera vårt professionella engagemang och vår potential i relation till andra.

6 Relationskompetence og neuroaffektiv psykologi Selvregulering og udvikling: Det er den voksnes nærvær og kompetence, der kan hjælpe barnet til at udvikle de livgivende færdigheder i sansning, regulering af arousal, emotionel rumning og opmærksomhedsstyring, samt i at udvikle empati og udvide sit nærvær

7

8 Neuroaffektiv udviklingspsykologi og femkanten Reptilhjernens sansende mentaliseringsniveau: Indeholder krop og åndedræt, som fornemmer og regulerer arousal Sansning og arousalregulering, når man er alene, i kontakt med andre, i ro, i bevægelse og ved berøring, er fundamentet for følelsesmæssigt og mentalt nærvær

9 Neuroaffektiv udviklingspsykolog og femkanten Pattedyrhjernens emotionelle mentaliseringsniveau: Indeholder hjerte og kreativitet. Udvikles i barnets første leveår gennem følelsesmæssig resonans og medleven i både positive og negative følelser og gennem ønsket om at dele glæde og spontane kontaktinitiativer med andre.

10 Neuroaffektiv udviklingspsykologi og femkanten Menneskehjernens tænkende mentaliseringsniveau: Indeholder træningen i bevidsthed- om – bevidsthed, fx som indsigt i sin egen koncentrationsevne, eller evne til at reflektere over sin egen og en andens emotionelle tilstand - de eksekutive funktioner

11 Relationskompetence og femkanten De sansende og følende kompetencer i femkanten skaber grundlaget for liv og dybde i tankeprocesser Og tænkningens bevidste opmærksomhedsfunktion fordyber og forfiner de empatiske, kreative,kropslige og åndedrætsmæssige kompetencer.

12 Mentaliseringsevne Er evnen til samtidigt både at tænke og føle klart. (Peter Fonagy) Femkanten kan hjælpe til at træne evnen til at rette sit nærvær mod sit eget ’hjerte’, samtidig med at det holdes åbent og nysgerrigt over for andres, hvilket er forudsætningen for empatisk evne.

13 Verktyg, medel Kom ihåg de naturliga komptenserna (femkantens port) Använd flera av dessa på en gång Kom ihåg pausen – ”byt växel”


Download ppt "De viktiga relationerna Om vi vill öka inlärningen, så är en mycket viktig komponent att utbilda lärarna till att skapa goda relationer. Det är några ganska."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google