Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune"— Præsentationens transcript:

1 v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune
Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

2 Hvad er vores historie?? Jernbanerne 1875 Landbrug
Tekstilproduktion – fra uldkræmmere til globale tekstilfolk Træ- og møbelproduktion – fra storhed til mindre Traditionelt industriområde ramt af globaliseringen for alvor først i 1990-erne Historisk betinget – en meget lavt uddannet befolkning Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

3 Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik
Byrådet har besluttet, at erhvervspolitikken primært skal fokusere på den øvre venstre kvadrant, dvs. på de faktorer, som har direkte indflydelse på iværksætternes og virksomhedernes vilkår, nemlig vækstvilkårene. Byrådet vil i forbindelse med udarbejdelse og udmøntning af andre politikområder arbejde for, at erhvervslivet i Ikast-Brande Kommune sikres de bedst mulige vækstvilkår, når det fx gælder de offentlige servicetilbud som børnepasning, skolegang og kultur samt muligheden for attraktive bosætningsmuligheder og naturoplevelser. Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

4 Arbejdspladser Statistisk overblik
Antal arbejdspladser pr indbyggere Gns. årlig vækst i pct. i antal arbejdspladser (alle erhverv) 2007 2008 2009 Ikast-Brande 525 558 562 Herning 563 566 547 Silkeborg 485 488 482 Hele landet 518 522 514 Ikast-Brande 6,8 1,5 Herning 1,1 -2,1 Silkeborg 1,7 -0,5 Hele landet 1,3 -0,9 Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

5 Statistisk overblik Gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelse og produktivitet i de midtjyske kommuner Beskæftigelsesvækst + produktivitetsvækst = bruttoværditilvækst. IBK er kun overgået af Skanderborg Kommune. Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

6 De erhvervsmæssige udfordringer i Ikast-Brande Kommune
Lavt uddannelsesniveau fortsat brug for produktionsvirksomheder Vidensvirksomheder efterspørger højtuddannet arbejdskraft – de højtuddannede er svære at trække vest på Produktionsvirksomhederne er ofte energitunge – energiafgifterne gjorde det ikke lettere for disse virksomheder Vores omdømme udadtil: ”Dem ude på heden” Vores egen selvopfattelse: ”Vi kan, vi vil og vi gør det” Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

7 Ikast-Brande Kommunes ”Vision 2016”
Visionen på erhvervsområdet: IBK har en offensiv erhvervspolitik Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er velfungerende Vi er kendt som erhvervs- og iværksætterkommune Vi har en række markante virksomheder med volumen til morgendagens samfund I samspil med erhvervsliv og uddannelses- og forsknings-institutioner skaber IBK rammer for innovation – også i internationalt perspektiv. Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

8 Målsætninger på erhvervsområdet i ”Vision 2016” (udpluk)
Ikast-Brande Kommune indgår i et aktivt samspil med virksomheder, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og regionale aktører stiller gratis erhvervsserviceydelser gratis til rådighed for virksomhederne. tilbyder et bredt udbud af erhvervsgrunde indgår i en løbende dialog med kommunens erhvervsliv. Vi ønsker at være en åben kommune, som erhvervslivet har nemt ved at komme i kontakt med ønsker at behandle enhver henvendelse om køb af erhvervsjord hurtigt og professionelt. Derfor har kommunen en klar procedure for sådanne henvendelser tilpasser eksisterende og nye erhvervsområder til modulvogntog i det omfang det er muligt Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

9 Handlinger i forhold til udfordringerne (1)
Branding: Vi har spændende virksomheder for både højtuddannede og faglærte Vi har mange virksomheder inden for vedvarende energi Vi har en god infrastruktur – motorveje lige til døren Vi har billige erhvervs- og byggegrunde Vi byder alle typer virksomheder velkomne Vi støtter etablering og videreførelse af videncentre og videregående uddannelsesinstitutioner i Herning, bl.a. Handels- og Ingeniørhøjskolen under Århus Universitet og TEKO. Vi forsøger at koble studerende fra de videregående uddannelser i lokalområdet til lokale virksomheder. Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

10 Handlinger i forhold til udfordringerne (2)
International School Ikast-Brande (ISIB) (72 skolelever fra august 2011) International gymnasieuddannelse (IB) (90 elever har søgt om optagelse fra august 2011) International børnehave Sportstar College Testcenter for vindmøller Traceer Opbakning til Herning som den midtjyske metropol Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

11 Hvordan behandler vi erhvervslivet?
Vi gør en dyd ud af at være en åben kommune – både politikere og embedsmænd er lette at komme i kontakt med Den direkte dialog med virksomhederne er alt afgørende og gør sagsbehandlingen hurtigere Vi udfører myndighedsopgaven med et service-gen (ser løsninger frem for begrænsninger) En intern kommunal task force med deltagelse af repræsentanter fra de relevante afdelinger er nedsat – uanset hvilken indgang virksomheden har valgt kommer henvendelsen det rette sted hen. Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

12 Den kommunale task-force
Planafdelingen Miljøafdelingen Byggesagsafdeling Arbejdsmarkedsaf-delingen Spildevandsselskab Erhvervsområdet Koordination Borgmester m.fl. i kulissen Lobbyisme mod fx - Christiansborg, - Vejdirektoratet og - Miljøcentre Alt koordineres og samtidsbehandles Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

13 Hvordan gør vi så helt konkret??
Planafdeling Miljøafdeling Byggesagsaf-deling Hvordan gør vi så helt konkret?? Case: Fiskefoderfabrik placering: Brande by - byzone Udfordringer: Virksomheden ønsker at øge produktionen + foretage fysiske tilbygninger => ny lokalplan Den gamle miljøgodkendelse: 10 lugtenheder overalt i omgivelserne De vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen: 5 lugtenheder i byzone Løsning: 10 lugtenheder overalt i omgivelserne Virksomheden skal senest 1 år efter miljø- godkendelsen fremsende en handlingsplan for nedbringelse af lugtbelastningen til 5 lugtenheder Virksomheden har 8 år til at få løst lugt-emmissionsgrænserne Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011

14 Hvad gør vi helt konkret??
Erhvervsrådet Erhvervsområ-det Miljøafdeling Byggesagsaf-deling Hvad gør vi helt konkret?? Case: Fødevarevirksomhed Virksomhed i kommunen får besøg af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og fortæller om planerne for udvidelse Erhvervsrådet kontakter kommunen, som indkalder virksomheden til møde 3 dage efter På mødet gennemgås tegninger mm. Der indgås konkrete aftaler om fremsendelse af diverse materialer – tidsplan fastlægges Det anbefales virksomheden at byggerådgiver hurtigst muligt kontakter kommunen – dialog bedre end lange breve Carsten Kissmeyer - DI Vendsyssel - årsmøde i Hjørring den 23. maj 2011


Download ppt "v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google