Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læremidler som tekster – tekster i læremidler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læremidler som tekster – tekster i læremidler"— Præsentationens transcript:

1 Læremidler som tekster – tekster i læremidler
Dorthe Carlsen Jens Jørgen Hansen UC Syddanmark – Læremiddel.dk 17. marts 2010

2 Dagsorden Læremidler i et genreperspektiv Læremiddeltyper
Læremiddelgenrer Læremiddelfaglighed – fem kompetencer Genreperspektiver – på lærerens læremiddelfaglighed og elevens læremiddelfaglighed

3 Fagsprog om it og læremidler?
Kilde: EVA. Bedre udbytte af it i skolen PP

4

5 Læremidler i et genreperspektiv
udpeger faglige områder og dets sammenhæng med andre faglige områder giver handleanvisninger til hvordan læreren metodisk kan omsætte indholdet i undervisningen udvikler nye tekster skal bearbejdes og (re)didaktiseres Kompleksitet Genre En måde at læse på Et blik for mønstre i tekster En måde at handle på –realisering af sociale processer Navigation og kompleksitets-reduktion

6 Genreteori om didaktiske læremidler
Kulturkontekst – det kulturelle rum Situationskontekst – den konkrete kommunikationssituation Læremiddelgenrer Læremiddeltekster Læremiddel-trekanten Tekstelementer

7 Læremiddeltyper Semantiske læremidler Didaktiske læremidler
Funktionelle læremidler Tekster - film, tegneserier, billeder, computerspil, avisartikler Lærebøger, træningsprogrammer, digitale vidensportaler, pædagogiske computerspil Hardware, software, tavler (interaktive og fysiske), computerprogrammer, videndelingssystemer, web 2.0 teknologier Bærer af selvstændigt betydningspotentiale Repræsentere kulturelle og kunstneriske udtryk Repræsentere fagligt stof Bærer af didaktisk intention: Hvad skal læres? Hvordan lære? Hvordan undervise? Hvordan planlægge? Faciliteringsfunktion: gør ting lettere og øger forståelse Kompenserende funktion: gør ting mulige Lære i læremidler Lære i og med læremidler Læremidler som lærer Lære med læremidler

8 Typologi, didaktiske læremidler
Didaktisering - høj Fra en anden klode Vild med dansk? Dansklandskabet Analog Digital Det digitale skolebibliotek Frilæsning.dk Jeg er Frede (billedroman) Didaktisering - lav

9 5 læremiddelkompetencer
Analytisk kompetence: analysere og vurdere læremidlers pædagogiske muligheder Planlægningskompetence: omsætte læremidlers pædagogiske muligheder i sin planlægning Praktisk kompetence: anvende læremidler i undervisningen Evalueringskompetence: evaluere læremidlets potentiale i undervisningen og som grundlag for elevens læring Udviklingskompetence: kritisk og kreativt drøfte læremidler i et fagligt fællesskab bl.a. med henblik på udvikling af fag, kollegialt samarbejde og skolens udvikling

10 1. Analytisk kompetence læremidler skal vælges med omhu
læremidler er ikke neutrale genstande Didaktiske læremidler har indlejret et syn på fag, på undervisning og på læring vigtigt at kunne begrunde valg af læremidler i forhold til elever, kollegaer og forældre – ikke bare ”synsninger” At ”læse” digitale læremidler – ”bladretest”, karakterisere, analysere og vurdere

11 Læremiddelgenrer Grundbogen – præsenterer fagets viden, og hvordan denne viden kan tilegnes. Legitimeres typisk af fagets læseplan. Læsebogen – stimulerer udviklingen af elevens læsekompetence. Opgavebogen – træner, tester, udfordrer og stimulerer elevens tilegnelse af fagets viden. Evalueringsmaterialer – stimulerer og opsamler elevens refleksioner over læringsudbytte og læreprocesser med henblik på at skabe et grundlag for elevens og lærerens evaluering af undervisning og elevens læring. Lærervejledningen – anviser på en legitimerende måde, hvordan læreren kan bruge de øvrige læremiddelgenrer og støtter generelt lærerens planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen Antologien – en pædagogisk udvalgt samling af fagets tekster, som skal gøres til genstand for elevens læring

12 Læremiddeltekster Informerende tekster Instruerende tekster
Fortællende tekster Formidler faktuel viden om et emne. Benytter definitioner, klassifikationer og beskrivelser. Beskriver hvordan man gør noget – manualer – og hjælper til at gennemføre typer af handlinger. Beretter om hvad der skete. Tiden, stedet og de involverede personer er vigtige kompositoriske aspekter Faglige artikler, faktabokse, resuméer, definitioner, ordforklaringer, skemaer, oversigter Elevvejledninger, lærervejledninger, opgaver og øvelser Litteraturhistoriske grundbøger. Definerende og klassificerende verber: hvem er, hvad er. Verber i imperativ: læs, få, inddel, udpeg, tegn, gå, skriv, sæt, tal. Nogen eller noget handler i tid og rum.

13 Multimodale tekster Nye teksttyper
Fx ABC.dk – digitale fortællinger: tekst, lyd, animationer, video og tegninger skaber historien

14 Læsebog – og skrivebog? Abc.dk:
Eleven klikker ind på titlen og bruger syntetisk tale til at 'læse' bogen første gang Anden læsning prøver eleven selv med brug af de strategier, han arbejder med i denne del af sin læseudvikling Efter egen læsning løser eleven de seks opgaver, som følger efter samtlige titler. Skrivesiden lægger op til at eleven skriver om bogen og bruger ord fra bogen til at skrive videre på historien

15 Abc.dk – selv producere tekster og sende den færdige bog til familie og kammerater – autentisk modtager

16 2. Planlægningskompetence
Lærerens kompetence til at redidaktisere og begrunde læremidlet i en didaktisk ramme: mål, indhold, metoder, elevernes faglige og sociale forudsætninger, læreplaner, skolekulturen, de praktiske rammer samt lærerens egen praksisteori

17 3. Praktisk kompetence Lærerens kompetence til at omsætte, styre og udnytte disse ressourcer i undervisningen Læremidlet skal sættes i spil med lærerens egen pædagogiske fantasi, intention med undervisningen, forestillinger om god undervisning og relevant læring, de fysiske rammer og klassens konkrete elever og deres læringsforudsætninger. Genreperspektivet – læsebog - grundbog

18 4. Evalueringskompetence
Evaluering af læremidlets funktionalitet: Hvordan støtter læremidlet undervisningens gennemførsel? Hvordan støtter læremidlet elevernes læring?

19 Perspektiver på undervisning og læring
Genrebegrebet En måde at læse på – et blik for mønstre i tekster En måde at handle på – konstituerende for realiseringen af sociale processer Betydning for lærerens læremiddelmiddelfaglighed Elevens læremiddelfaglighed Læsemåder - den måde eleven vælger at læse teksten på ud fra sin forventning om genre Arbejdsmåder – hvordan skal jeg lære? Metakognitiv læringskompetencer – hvordan vil teksten i læremidlet og læremidlet som tekst noget med eleven

20 Læs mere Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen: At vurdere læremidler i dansk, Dansklærerforeningen 2009 Jens Jørgen Hansen og Dorthe Carlsen: Findes læremiddelgenrer? – et perspektiv på læremidler i dansk, Læremiddeldidaktik nr. 2, 2009, Læremiddel.dk


Download ppt "Læremidler som tekster – tekster i læremidler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google