Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitalisering og medialisering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitalisering og medialisering"— Præsentationens transcript:

1 Digitalisering og medialisering

2 Digitalisering og medialisering
Digitalisering vedrører teknologi og tekniske løsninger Medialisering rummer en kultur– og læringsdimension

3 H V E R D A G U D A N E L S

4 Den pædagogiske dagsorden udfordres
Asymmetrien udfordres Lærer Elev MEDIALISERINGEN Det didaktiske projekt Uformelle læringskompetencer Undervisningen

5 Praksis og profession Eksisterende kurser og diplomuddannelser giver ikke optimalt mulighed for udvikling af praksisrefleksion Mange kvalificerer sig ud af praksis og ikke i praksis

6 Teori og praksis

7 Teori og praksis ”Man går omvendt ud her. Ud i virkeligheden før man henter teori ned. Den er uvant og vanskelig. Hvad får vi at vide, vi lytter og noterer ... Det er jo samme måde man opleverne børnene på når man stiller dem frit. Nu skal vi have et emne, og de er så frustrerede ... Det er nemmere når læreren kommer og siger: Sådan her! Værsgo! Det giver tryghed”

8 Læringsrum og ressourcer

9 Læringsrum og ressourcer
”…det har været mere kaotisk. Jeg har savnet struktur”

10 Ny fokus Fra it til medier Fra medier til medialisering
Fra digitalisering til mediepædagogik og didaktik

11 Udviklingsperspektiv
Vidensformer Pædagogisk iscenesættelse Praksisfokus 1. ordensviden: Digitale medier som supplement Håndtering af software og hardware, (kontekstfjerne) kurser Kvalifikationer 2. ordensviden: Digitale medier som integration Erfaringer med medier i en undervisningskontekst, understøttelse af pædagogisk praksis Kompetencer 3. ordensviden: Digitale medier som udfordring Fag og fagligt indhold planlægges, gennemføres og evalueres på nye måder, udfordring af mediepædagogisk og didaktisk praksis Eksperimenter 4. ordensviden: Digitale medier som kultur Samfundets og undervisningens medialisering, hverdagskultur Kultur

12 MEDIALISERINGEN UDFORDRER
Videns- og læringsopfattelsen (hvad er god viden og læring i dag) Undervisningsformerne (forholdet mellem tid, sted og rum) Lærer- og elevrollerne samt kollegavejledningen (nye positioner)

13 Mediepædagogik Mediekultur og mediesocialisation: Hvorledes indgår medier i børns og unges hverdagsliv og hvilken betydning de har for deres identitetsdannelse og sociale fællesskaber? Medieundervisning; hvorledes arbejdet om og med medier udvikles og tilrettelægges som læreproces. Undervisningsmedier; hvorledes digitale læremidler og digitale læringsplatforme udvikles og håndteres i pædagogisk praksis

14 Didaktisk platform FRA: et snævert didaktikbegreb  (med en fokus på) mål og midler TIL : et udvidet didaktikbegreb  (med en fokus på) undervisning og læreprocesser

15 Læringsrum og ressourcer

16 Fagdidaktik Almen didaktik Mediedidaktik

17 Organisationens mediekultur
Underviserens fagforståelse Procesdidaktiker

18 Ny praksis? Fra fastlåste roller til skiftende positioner
Fra faglig formidling til faglige fællesskaber Fra rum til funktion og relation

19 Udfordringer (I) Hvordan skal pædagogiske organisationer forholde sig til samfundets digitalisering og medialisering? Hvordan skal pædagogiske organisatioenr møde og håndtere børns og unges uformelle mediekompetencer?

20 Udfordringer (II) Hvordan udvikles en mediepædagogisk platform og et nyt didaktisk design? Hvordan skal mediepædagogisk vejledning organiseres (tid, sted og rum)? Hvilke vejlederprofiler skal udvikles – i relation til børn og kollegaer?


Download ppt "Digitalisering og medialisering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google