Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 1 KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET KEVIN K. CLAUSEN INSTITUT FOR BIOSCIENCE AARHUS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 1 KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET KEVIN K. CLAUSEN INSTITUT FOR BIOSCIENCE AARHUS."— Præsentationens transcript:

1 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 1 KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET KEVIN K. CLAUSEN INSTITUT FOR BIOSCIENCE AARHUS UNIVERSITET

2 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 2 FUGLELIVET LANGS DANMARKS KYSTER

3 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 3 DANMARKS BETYDNING FOR FUGLENE Mange lavvandede områder (Tidligere) stor udbredelse af havgræsser Store områder med vade og mudderflader Verdens største areal af Atlantisk strandeng (habitattype 1330)

4 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 4 LIMFJORDEN SOM ARBEJDSOMRÅDE Vigtig yngle- og rastelokalitet for mange fugle Et ”relativt simpelt” system Fokus på fuglebeskyttelsesområder og omkringliggende arealer

5 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 5 EN SAMMENHÆNGENDE TOPOGRAFISK MODEL På land =1.6 x 1.6 m Til vands = 25 x 25 m

6 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 6 LEVESTEDERNES VERTIKALE UDBREDELSE HabitatVertikal afgrænsning (m) Lavvandede områder-1 – -0.2 Mudderflader-0.2 – 0.05 Strandenge0.15 – 1 Agerjord> 1 eller bag diger Agerjord Strandeng Mudderflade Lavvandet 1 m 0.05 m - 0.2 m -1 m Højde over havet Havniveau

7 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 7 LEVESTEDERNES VERTIKALE UDBREDELSE 2007: FNs klimapanel18 - 59 cm 2008: Horton m.fl.60 – 100 cm 2009: Grindsted m.fl. 120 cm

8 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 8 FREMTIDENS KYSTLANDSKABER Nuværende udbredelseHavniveaustigning på 70 cm

9 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 9 FREMTIDIGT TAB AF FUGLENES LEVESTEDER

10 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 10 KONSEKVENSER FOR FUGLELIVET

11 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 11 KONSEKVENSER FOR FUGLELIVET

12 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 12 MULIGE AFVÆRGEFORANSTALTNINGER - Potentiel kompensation gennem bedre forvaltning Mudderflader Tuer Rørsump Salt eng Loer

13 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 13 MULIGE AFVÆRGEFORANSTALTNINGER - Potentiel kompensation gennem bedre forvaltning 51% af strandengene er ikke forvaltet godt nok Simple virkemidler (græsning, slåning) kan forbedre situationen Den mulige kompensation svarer arealmæssigt til ca. 60 cm. stigning i havniveau

14 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 14 MULIGE AFVÆRGEFORANSTALTNINGER - Potentiel kompensation ved nedrivning af diger Genetablering af kystens naturlige dynamik kan delvist sikre levestedernes fremtid

15 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 15 FORVALTNINGEN I PRAKSIS Biodiversitetsbegrebet og den målrettede forvaltning Hvad er mulighederne – hvad er målsætningen? For de pressede kystfugle er opskriften simpel og omkostningerne (for naturen) relativt små:

16 AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 TUSIND TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED KEVIN K. CLAUSEN INSTITUT FOR BIOSCIENCE AARHUS UNIVERSITET Fotos: Jørn Skeldahl, Finn Okkels & Kevin Clausen


Download ppt "AARHUS UNIVERSITET KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET 15. APRIL 2013 1 KYSTNATUR I KLIMAKLEMME: FUGLELIVET KEVIN K. CLAUSEN INSTITUT FOR BIOSCIENCE AARHUS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google