Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieophold i udlandet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieophold i udlandet"— Præsentationens transcript:

1 Studieophold i udlandet

2 Disposition IC og IFSK Instituttets og universitetets aftaler
Europakollegiet i Brügge og Warszawa Ud på egen hånd Formelle forhold på IFSK Finansiering Få mere hjælp og information

3 IC og IFSK Oversøiske aftaler, Erasmus, Nordplus, Nordlys
Erasmus og Nordplus BSS-hovedområdet – IFSK’s samarbejdsaftaler De oversøiske aftaler og Nordlys på universitetsniveau IC behandler og fordeler pladserne

4 Erasmus Administreres af Lasse Damgaard Møller (ladn@asb.dk)
Ansøgningsfrist 15. februar Restpladser og restmidler - frist 15. september Inden for Europa Stipendium på ca. 250 euro/mdr. – landespecifik Generelt ingen sprogkrav, men tjek om de har fag på engelsk Ansøgningsskemaet sendes til Internationalt Center IC’s hjemmeside:

5 Erasmus Find information på: https://www.facebook.com/BssStudyAbroadAarhusUniversity?fref=ts Se universiteter, antal pladser, evalueringer mv. på:

6 Nordplus/Nordlys Nordplus Nordlys Se IC’s hjemmeside: www.au.dk/rejsud
Nordisk netværk (Lasse D. Møller) Nordiske lande, baltiske land samt Grønland, Ålandsøerne og færøerne Ansøgningsfrist 15. februar og restmidler 15. september Stipendium ca. 150 Euro/mdr. – afhænger af destination Nordlys tværfagligt netværk for Norden Ansøgningsfrist 15. februar og restmidler 15. september. Se IC’s hjemmeside:

7 Oversøiske aftaler Universitetets bilaterale aftaler
Ansøgningsfrist 15. januar Sprogtest kan være påkrævet TOEFL - nu mulig i Aarhus Se RejsUd Ansøgning sendes til IC IC’s hjemmeside:

8 Fordeling af pladser 1. Karaktergennemsnit 2. Anciennitet

9 Ud på egen hånd Start i god tid! Kilroy Education og EDU
Tal med studerende, der har været af sted Lasse Kontakt universiteterne Økonomi

10 Hvordan finansieres et studieophold?
SU (evt. SU-lån) Samarbejdsaftalestipendier Erasmus, Nordplus og Nordlys Universitetets rejsestipendium Ensrettes for BSS Oversøisk: kr. Automatisk Egen hånd: kr. Frist: 31. marts/31. oktober. Udlandsstipendium: (V. SU) Legater Oversigt på vores hjemmeside Legathåndbogen Spørg studerende

11 Europakollegierne i Brügge og Warszawa
Ét-årig masteruddannelse Ca. 5-8 pladser pr. år til danske studerende Administreres af Europabevægelsen (eubev.dk) Interesse for EU Opmærksom på 2 ting: i) Undervisning på Fransk og Engelsk, - kræver gode sprogkundskaber ii) Man skal betale studieafgift Ansøgningsfrist 15. januar

12 Planlægning af kandidat-uddannelsen
Kandidatuddannelsen på statskundskab 9 seminarer (90 ECTS point) + speciale (30 ECTS point) Heraf: 6 politologiske seminarer 3 samfundsvidenskabelige seminarer Ét engelsksproget seminar Tre hjemmeopgaver

13 Hvorfor studere i udlandet?
Indblik i andre undervisningsmetoder, tilgange, perspektiver mv. Leve i et andet land Et afbræk fra studiet Hvilken betydning har et studieophold for ens jobmuligheder efter uddannelsen Kandidat - og erhvervsarrangementet D. 11. marts kl

14 Fremdriftsreformens betydning for udveksling
September 2015 for nuværende studerende Alle skal tilmeldes 30 ECTS Dumper?  skal sikre at man får 30 ECTS. Bedre merit ved studieophold Bedre sikring for at få fag på aftalerne Bliv opdateret:

15 Formelle regler for meritoverførsel
30 ECTS Fagligt indhold Politologisk eller samfundsvidenskabeligt indhold Omfang Ca sider pr. fag (pr. 10 ECTS point) Fag kan lægges sammen Fagligt niveau Ikke fag på bachelorniveau (hovedregel) Ikke væsentlige overlap med fag på BA-uddannelsen

16 Forhåndsgodkendelse af fag
Standardforhåndsgodkendelse fra Studienævnet Nødvendig i forbindelse med ansøgning til Nordlys, Nordplus, Erasmus og oversøiske aftaler Består af Skema med udfyldelse af fag: Studieportalen Selve ansøgningen: mit.au.dk Skal være på 30 ECTS-point

17 Forhåndsgodkendelse og meritoverførsel

18 Forhåndsgodkendelse og meritoverførsel

19 Skema til forhåndsgodkendelse af fag (bilag)
Studieportalen: Kode og titel på fag Se fagkataloget på det udenlandske universitets hjemmeside Point Opgivet af det udenlandske universitet Erstatter følgende AU-fag: Politologiske eller samfundsvidenskabelige ECTS Fagenes omfang omregnet til ECTS-point. I alt 30 ECTS point

20 Learning Agreement/ Endelig forhåndsgodkendelse
Påkrævet på nogle aftaler, men vi anbefaler alle at lave en Først, når du har fået tildelt en studieplads Skal suppleres med pensumlister og fagbeskrivelser, så man kan få en egentlig forhåndsgodkendelse af de valgte fag Søg hurtigst muligt! Studieportalen:

21 Godkendelse af fag/Meritoverførsel
Endelig godkendelse (Studienævnet) Al dokumentation Fagbeskrivelser (politologisk eller samfundsfagligt) Pensumlister (til at dokumentere ECTS point og pensumramme) Fag på kandidatniveau Dokumentation for at man er bestået samt en kopi af den anvendte karakterskala Krav om at udfylde evalueringsskema < 30 ECTS-point Ansøgning på mit.au.dk

22 Karakterer fra udlandet
Karakterblad samt karakterskala fra værtsuniversitetet vedlægges eksamensbeviset som bilag Karakteren angives på eksamensbeviset, men regnes ikke med i gennemsnittet

23 Studievejledningen Få hjælp og vejledning i studievejledningen
- Bygning 1350, lokale 123 - Studieportalen: studerende.au.dk/statskundskab/ - Mails: Evalueringsmapper Legatoversigt på vores hjemmeside

24 Hvem kan ellers hjælpe? På statskundskab (BSS) Internationalt Center
Lasse Damgaard Møller (Erasmus, Nordplus og rejsestipendiet) Internationalt Center

25 Opsummering Start i god tid
Brug Lasse Damgaard Møller, Internationalt Center og studievejledningen Søg flere aftaler og prioriteter – det øger dine chancer for at komme afsted Kom op og tag en brochure Spørgsmål?


Download ppt "Studieophold i udlandet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google