Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At studere i udlandet Inspiration til dit udlandsophold

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At studere i udlandet Inspiration til dit udlandsophold"— Præsentationens transcript:

1

2 At studere i udlandet Inspiration til dit udlandsophold
Studievalgsvejleder Ania Torpsgaard Larsen Meget kan findes på Vis Gribverden, vis inspirationsvideo ”Tre danske studerende fortæller om Kina”. Der ligger mange andre videoer

3 Dagens program Hvorfor udlandet Forskellige muligheder….
Uddannelsessystemer Optagelse Økonomi Job senere hen Videre herfra…. Dagens program

4 Hvorfor udlandet? 4

5 Hvorfor udlandet? Oplevelser for livet Eventyr Lære sprog
Personlige og faglige udfordringer Styrke CV Uddannelsen findes ikke i Danmark Kvalificere sig til kvote 2 Andre grunde… Kvote 2: Hvis uddannelsen tages forud for dansk uddannelse kan udlandsophold ofte være et kriterium i kvote 2 ved optagelse på VU. En undersøgelse fra 2009 viser, at 9 ud af 10 studerende, der har taget et ophold i udlandet som led af deres videregående uddannelse, vil anbefale det til andre, og at 44 % af de studerende, som ikke tog et udlandsophold, efterfølgende har fortrudt det.

6 Forskellige muligheder…
En fuld uddannelse i udlandet Udlandsophold som en del af den danske uddannelse Udlandsophold inden start på den videregående uddannelse Der er overordnet tre måder at tage af sted på. Vi taler primært om de to første af dem. Hvor mange tænker… Den nemmeste er helt klart nr. 2. Samarbejde mellem universiteterne.

7 Uddannelsessystemet Anderledes struktur
Det koster penge at læse videre! Generelt er der studieafgift (tuition fee) udenfor Norden Uddannelse er ikke for alle… Stor forskel i kvalitet og prestige mellem uddannelsesinstitutioner (modsat DK) Brug gribverden til at se hvordan landenes udd.sys. er opbygget. Koster penge til udd. i udland Struktur UK: Bachelor: 3 eller 4 år. Kandidat/master: 1 år USA: Bachelor: 4 år Kandidat/master: 2 år Uddannelse foregår ofte i privat regi (derfor betaling), fx i USA. Studieafgift kan variere fra kr./år (eller mere) Udveksling er gratis (dvs. ingen undervisningsafgift).

8 Optagelse Er der et centralt system?
Du søger selv optagelse direkte på den udenlandske uddannelse Forskellige vurderingskriterier: karakterer, interview, anbefalinger, test… Test Sprogtest (fx TOEFL eller IELTS) Videnstest (fx SAT) Ingen standardiserede ansøgningsfrister Du skal kontakte universitet for at høre med fristerne. Hvis udveksling som led i din danske uddannelse: Du søger udvekslingspladsen på din egen uddannelsesinstitution, ofte et ”Internationalt kontor”. Udveksling er typisk 1 eller 2 semestre ved et udenlandsk universitet. Det koster ikke penge (studieafgift) at læse som led i udveksling. Hvis en hel uddannelse i udlandet: UK: Du søger via USA: Du søger selv optagelse direkte ved det den enkelte uddannelsessystem (universitet) Du kan blive vurderet på mange andre forhold end karakterer alene: Derfor skal du undersøge, om du kan få anbefalinger m.v. Det handler om udbud og efterspørgsel: Derfor kan det være meget vanskeligt fx at blive optaget på de bedste amerikanske/engelske universiteter Sprogtests/TOEFL: Kan i Kbh. tages på CBS. Det gælder både generel test (der kan bruges overalt i verden) og institutionsspecifik test (til at opfylde engelsk A-adgangskrav på CBS´s uddannelser) Videnstest/SAT: Kan i Kbh. tages på CIS.

9 Økonomi Studieafgift SU
Du skal selv søge om at få din SU med til udlandet Dog max 4 års SU i alt i udlandet Du kan ikke få SU til det første år af en amerikansk bachelorgrad Fast-track-listen på su.dk Studieafgift(intuation fee) skal selv betale for udd. SU vil gerne betale for candidat-niveau. Uddannelser uden for Norden  Du har mulighed for at få SU under en hel uddannelse uden for Norden - dog maksimalt i fire år (48 klip) Uddannelsen og uddannelsesstedet skal være offentligt godkendt i studielandet. Hvis du for eksempel ønsker at læse i Storbritannien, skal uddannelsen være godkendt af det britiske undervisningsministerium (eller en tilsvarende myndighed). Desuden skal: uddannelsen og uddannelsesstedet være af en sådan art, at de ville kunne offentligt anerkendes i Danmark uddannelsen være ulønnet uddannelsen vare mindst 1 sammenhængende undervisningsår uddannelsen være tilrettelagt som et fuldtidsstudium. uddannelsen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning uddannelsen give en erhvervskompetence, der umiddelbart kan give job i Danmark uden supplerende uddannelse eller kurser Begrænsninger uden for Norden Der gælder nogle særlige regler for uddannelser uden for Norden – regler som supplerer ovennævnte betingelser: Du kan normalt få SU i den tid, studiet er normeret til, dog højst i fire år (48 SU-klip). Hvis din uddannelse varer mere end fire år, kan du kun få SU til de sidste fire år (48 måneder) af den normerede studietid. Du kan normalt ikke få SU til det første år af en videregående uddannelse i udlandet, når det første år er på niveau med en gymnasial uddannelse eller en lignende almen uddannelse i Danmark. Uddannelser i Storbritannien og USA Udover at de generelle betingelser for uddannelser i udlandet, og de særlige regler, der gælder for uddannelser uden for Norden, skal være opfyldt, gælder der også særlige regler, der er helt specifikke for uddannelser i henholdsvis Storbritannien og USA.   Storbritannien Vi godkender som udgangspunkt kun uddannelser på Higher National Diploma (HND)-niveau eller derover. For at kunne få støtte til en uddannelse på HND-niveau, kræver vi normalt, at du tager en hel bacheloruddannelse, med mindre der er tale om en uddannelse, der i sig selv giver erhvervskompetence i Danmark.   Som udgangspunkt kan du ikke få SU til forberedende kurser (foundation courses). Der er dog mulighed for SU, hvis det forberedende kursus indgår som en obligatorisk del af en uddannelse, der giver erhvervskompetence i Danmark.   USA For at kunne få støtte til en Associate Degree, kræver vi, at du tager en hel bacheloruddannelse, medmindre der er tale om en uddannelse, der i sig selv giver erhvervskompetence i Danmark (så som Associate of Applied Science).   Det skal fremgå af dokumentationen fra skolen, hvilken major du har valgt. Du kan ikke få SU til Freshman Year af en bacheloruddannelse i USA. Det vil sige, at vi ikke giver SU til det første år af en fire-årig bachelor eller af en to-årig associate.   Udlandsstipendium: Med et udlandsstipendium kan du helt eller delvist få dækket studieafgiften på en række hele uddannelser i udlandet på kandidat-/masterniveau  Du kan få udlandsstipendium til en række godkendte uddannelser på kandidat-/masterniveau. For at få udlandsstipendium til hele uddannelser skal: - uddannelsen være på kandidat-/masterniveau. Det vil sige, at den skal være en overbygningsuddannelse til en bachelorgrad. Adgangskravet er en bachelorgrad. Uddannelsen skal have samme faglige niveau som kandidatgraderne i Danmark. - du have ret til SU. Du skal opfylde de generelle betingelser for at få SU. Også selv om du ikke ønsker at modtage SU. - uddannelsens varighed (normering) være mindst et år, svarende til mindst 60 ECTS-point.  din uddannelse godkendes. Den uddannelse, du vil læse i udlandet, skal 1) være godkendt til SU og 2) være på listen over godkendte uddannelser. du have søgt og være optaget på en udenlandsk uddannelse. Du skal selv søge om optagelse. du betale studieafgift til dit udenlandske uddannelsessted. du dokumentere studiefremdrift. Hvis din uddannelse varer i mere end et år, skal du dokumentere studiefremdrift det første studieår. Dette er en betingelse for, at du kan få udlandsstipendium til dit andet studieår. At dokumentere studiefremdrift betyder, at du skal fremskaffe dokumentation for, at du har fulgt og bestået de planlagte kurser og eksamener.

10 Økonomi www.legatregistret.dk www.legatnet.dk www.legatmidler.dk
www. gribverden.dk/sadan-far-du-rad Fonde/legater: Hvis du selv skal finansiere hele/en del af uddannelsen – og ikke selv kan finansiere den (via (SU)-lån) – kan du selvfølgelig søge private fonde for studielegater. Klart mest sandsynligt, at du kan få (store) legater, hvis du allerede er i gang med en (dansk) uddannelse. Derfor skal du ikke regne med, at private fonde betaler tuition fee til en udenlandsk bacheloruddannelse. Fondene bestemmer selv kriterier for uddeling. Undersøg derfor de relevante fonde – og dokumentér de forhold, der bliver lagt vægt på ved fonden, fx studieforløb, anbefalinger, budget, meritmulighed, forhåndsgodkendelse osv. Prøv fx Kraks legathåndbog Legatregistret er et privat firma, der mod betaling laver søgninger og finder relevante legater, som man kan søge. Siden indeholder en beskrivelse af deres service, samt det ansøgningsskema som de bruger til at lave søgninger ud fra. Der er ikke adgang til selv at foretage søgninger i legatdatabaserne. En hjemmeside der kan bruges til at søge på legater; og her kan du selv lave søgningerne. Siden er dog ikke udtømmende i forhold til legater i Danmark, men omfatter kun et par hundrede legater. Bag hjemmesiden er de samme udgivere, som udgiver legathåndbogen, som du kan låne på bibliotekerne. Udgiverne mener, at de omfatter alle legater i Danmark, og siden indeholder da også mere end legater og fonde. Hjemmesiden giver mulighed for at søge i disse legater, men er du interesseret i at søge legaterne, skal du betale for en version, hvor du kan se ansøgningsprocedurer, kontaktadresser m.m.

11 Job senere hen - hjem igen og hvad så?
Brug af udenlandske uddannelser i Danmark Uddannelser med autorisation Anerkendelse: Karrierefremmende? Autorisation (hvis hel uddannelse) Dansk vurdering (oversættelse) af din udenlandske uddannelse Karrierefremmende ift. CV? Hvis du har taget en hel uddannelse i udlandet: Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at søge job i DK, er en række job forbundet med autorisation, dvs. det er kun folk med bestemte uddannelser, der kan bestride jobbet. Derfor skal din udenlandske uddannelse vurderes, inden du kan bruge den på det danske arbejdsmarked. Styrelsen for International Uddannelse (www.iu.dk) laver vurderinger af udenlandske uddannelsesbeviser. Det betyder, at IU vurderer, hvad den udenlandske uddannelse svarer til i DK. Det gør det lettere, hvis man som ansøger med et udenlandsk uddannelsesbevis skal søge job i DK. Hvis du har taget en del af din danske uddannelse i udlandet: Det er ikke noget entydigt svar på, hvor karrierefremmende et udlandsophold er. De fleste undersøgelser viser, at gode sprogkundskaber (engelsk) og et udlandsophold (selvstændighed) er blandt de faktorer, mange danske arbejdsgivere vægter højest, når de vurderer ansøgere (cv). Nogle undersøgelser viser dog også, at et relevant studiejob vægter mindst lige så højt.

12 Dele af en uddannelse i udlandet
Fag/ praktikperioder i udlandet Udvekslingsaftaler Merit Legater/ tilskud Tjek der, hvor du gerne vil læse! Klart det letteste. Udvekslingsaftaler: Erasmus, Norden Merit: Skal have forhåndsgodkendelse for det man skal studere, ift egen udd.

13 Andre muligheder?

14 Videre herfra…. Dit eget gymnasium for engelsk oversættelse af dit eksamensbevis uddannelses-systemerne i forskellige lande, studerendes historier og links for info og vejledning om uddannelser i USA (Danmark-Amerika fondet) for info om og ansøgning på uddannelser i UK for info om og godkendelse af udenlandske uddannelser for ansøgning om SU til udlandet Mange gymnasier udsteder en engelsk oversættelse af dit eksamensbevis. Spørg på kontoret. Der findes i Danmark ikke noget generelt og neutralt kontor for vejledning om udenlandske uddannelser. Derfor skal du selv gøre en stor del af arbejdet – særligt hvis du overvejer at læse en hel uddannelse i udlandet. Hvis du vil tage til udlandet som udveksling (led i din danske uddannelse), så spørg på dit eget universitet (Internationale kontor) Hvis du overvejer en fuld uddannelse i USA: Kontakt Dansk-Amerika Fondet (i Fiolstræde i indre København). De vejleder og har kendskab til et stort udsnit af de amerikanske uddannelser. I USA søges decentralt ved den enkelte uddannelsesinstitution (universitet). Der er ikke nogen central webportal hvorigennem ansøgninger kan sendes. Hvis du overvejer en fuld uddannelse i UK: Søg via (svarende til Der findes ikke længere nogen vejledningsenhed i DK angående UK. Brug evt. for info om britiske uddannelser. Vurdering af udenlandsk uddannelse: Brug hvis du har brug for info om vurdering af udenlandske uddannelser – eller for at se, om den udenlandske uddannelse, du overvejer, fører ind i et erhverv med autorisation (med de problemer), det potentielt kan give. Hvis du vil søge SU til din udenlandske uddannelse: Brug

15 Gribverden.dk – et godt sted at starte, hvor man kan finde information om lande, ansøgningsinformation, information om økonomi og legater, inspirationsvideoer m.m.

16 Hvad gør du nu…. Start i god tid!
Undersøg uddannelses- systemet i det land, du er interesseret i Optagelseskrav Opholdstilladelse Sprogkrav Forberedelse! Du skal selv gøre benarbejdet…. Her er nogle nyttige redskaber…

17 Sådan kontakter du Studievalg
På din skole Din studievalgsvejleder Ania Torpsgaard Larsen I København Åbent vejledningscenter Nyt billede? Koordination med synlighed (og P&H). Evt. screen dump med egen

18


Download ppt "At studere i udlandet Inspiration til dit udlandsophold"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google