Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7. Semester – det erhvervsrelaterede projekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7. Semester – det erhvervsrelaterede projekt"— Præsentationens transcript:

1 7. Semester – det erhvervsrelaterede projekt
Informationsarrangement 3.juni 2012 v/ Martin Thellefsen

2 Agenda Generel intro til forløbet
Oversigt Projektopgaven og dens dele Vejledningen og andre vigtige dokumenter Lidt om undervisningen i efteråret Spørgsmål er MEGET velkomne – også undervejs

3 Oversigt Studievejledning/koordinator Studie-administration Studerende
Vejleder & uddannelsesleder Studie-administration Studerende Projektsted April Infomøde (Dimittend BA) 19. marts i Aalborg og 26. marts i København om muligheder efter bacheloreksamen Indberetning af projekter i databasen senest 16. april Vejledning ajourført Afholde infomøde for 6. semesters studerende 19. marts i Aalborg og 26. marts i København Maj Mulighed for indberetning af projektidéer samt græsning af projekter 15. maj: Frist for ansøgning om optagelse på 7. semester SU søges når optagelsesbrev er modtaget Studerende undersøger projekter/projektsteder (”græsning”) Juni Semesterintroduktion i Aalborg og København (datoer endnu ikke besluttet) Sondering af projektmuligheder Evt. foreløbig aftale med studerende. Projektstedet markerer at der er indgået en foreløbig aftale i projektdatabasen Afholde semesterintroduktion Undervisningsplan godkendes i studienævn 6. juni Juli/ august 15. august: Frist for afgivning af vejlederønske og for indgåelse af foreløbig aftale med projektsted. 15. august: Frist for indgåelse af foreløbige aftaler med de studerende Markerer i projektdatabasen at der er indgået foreløbig aftale Fordeling af vejledere Vigtige datoer: 14. august – frist for indgivelse af vejlederønsker og foreløbig aftale med projektsted

4 Oversigt Studievejledning/koordinator Studie-administration Studerende
Vejleder & uddannelsesleder Studie-administration Studerende Projektsted September Opstart undervisning 3. September Udarbejdelse af Projektplan 28. september: aflevering af projektplan Underskrivelse af projektplan Vejleder underskriver Undervisning Oktober/ november Projektperiode Deltagelse i undervisning Vejledning, undervisning & afholdelse af workshops Registrering af projektplaner December Primo december: Anbefalet aflevering af produkt til projektsted. Skrivefase for projektrapporten Projektperiode slut, produktet modtages fra studerende Evaluering Januar Primo januar 2013: Aflevering af samlede projektopgave til IVA Eksamensbevis Modtages Tilbagemeldingsmøde. Evt. modtagelse af projektrapport. Bedømmelse af projektopgave (produkt – og projektrapport) Eksamensbeviser udfærdiges. Database- vedligeholdelse & Henv. projektsteder vedr. DEP 2013 Evaluering og revision af vejledning Vigtige datoer: 14. august – frist for indgivelse af vejlederønsker og foreløbig aftale med projektsted

5 PROJEKTOPGAVEN omfatter:
Projekt-plan (10 %) Produktet (30 %) Projektrapporten (60 %)

6 Vejledningen til 7. semester
Vejledningen og studieordning findes på DEP hjemmeside : Her findes også kortere udgave til projektsteder Her findes også: Blanket til vejlederønsker Forside til projektplan, Blanket til Projektkontrakt Link til projektdatabasen:

7 Lidt om undervisningen i efteråret
Lektionsplan formidles hurtigst muligt på studienettet – og senest ultimo august Undervisningen omfatter sædvanligvis: 1. Opstart, Projektstyring og Teori og praksis 2. Metoder og Konfliktstyring 3. Dataindsamlingsmetoder Herudover en række workshops som knytter sig til kritiske tidspunkter i projektforløbet!

8 Lidt om undervisningen i efteråret
Workshops – NB! Ugeangivelserne er endnu ikke fastsatte Uge 38: Projektplan: hvad gør man med den (MT) Uge 43: Vejlederworkshops: med udgangspunkt i projekternes faglige og metodiske aspekter. Her samler den enkelte vejleder sine studerende   Uge 47: Statusworkshop: hvad er mit produkt (MT)  Uge 50: Afsluttende workshop: kom i gang med projektrapporten (MT)


Download ppt "7. Semester – det erhvervsrelaterede projekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google