Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

"temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: ""temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring"— Præsentationens transcript:

1 "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring
Formål og Midler: Formål: At forbedre udsatte børns vilkår og muligheder i Køge Kommune At pege på metoder der kan være med til at sikre, at udsatte børn får en solid faglig og alsidig udvikling At styrke inklusion af udsatte børn i skolerne Midler til at opnå formålet: Begrebsafklaring Omfang Risiko og chance (Beskyttelsesfaktorer) Køge den oplæg v. Morten Ejrnæs "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring

2 Begrebsafklaring Social arv – uklart begreb
Hvad der arves? Hvordan eller hvorfor der arves? (Hvilke faktorer eller processer er afgørende for hvordan arven foregår? Hvilken teori forklarer arven?) Køge den oplæg v. Morten Ejrnæs "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring

3 "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring
Begrebsafklaring og Omfang: Social arv i to væsensforskellige forskellige betydninger: Social arv af relativt uddannelsesniveau Realitet (majoritet forbliver på samme relative uddannelsesniveau) Bedre betegnelse: ”strukturelt betinget chanceulighed” betinget af Økonomisk kulturel social kapital Social arv = ”overførsel af sociale problemer fra forældre til børn” Myte Børn arver ikke deres forældres problemer Køge den oplæg v. Morten Ejrnæs "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring

4 "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring
Begrebsafklaring og omfang og anvendelse af begrebet: Den altdominerende opfattelse af social arv overførsel af problemer fra forældre til børn 94% (80%) af socialarbejderne mener, at social arv (mest) dækkende betegner ”sociale problemer, der overføres fra forældre til børn” 61% (10%) af socialarbejderne mener, at social arv (mest) dækkende betegner ”at børnene har en stor risiko for at få sociale problemer” 45% (8%) af socialarbejderne mener, at social arv (mest) dækkende betegner ”reproduktion af uligheden i samfundet” 41% (2%) af socialarbejderne mener, at social arv (mest) dækkende betegner ”at børnenes uddannelsesniveau ligner forældrenes” 27% (0%) af socialarbejderne frontmedarbejdere mener, at social arv (mest) dækkende betegner ”hvordan fattigdom påvirker børn” Køge den oplæg v. Morten Ejrnæs "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring

5 Begrebsafklaring Social arv anvendes som et fagligt begreb
97% ( 89%) anvender (hyppigst) begrebet social arv i faglige diskussioner 62% (12%) anvender (hyppigst) begrebet social arv i almindelige samtaler 37% (2%) anvender (hyppigst) begrebet social arv i samtaler med klienter, brugere eller familier Køge den oplæg v. Morten Ejrnæs "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring

6 "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring
Begrebsafklaring og anvendelse af begrebet: Social arv et dårligt redskab til at forstå og forklare udsatte børns problemer Overdrevne risikovurderinger, Dårlige muligheder for prioritering af forebyggende indsatser, Stempling. Stigmatisering. Urealistisk lave forventninger til børn (og forældre), der er ramt af den sociale arv. Mangel på præcision uegnet som fagligt begreb til beskrivelse og analyse Teoriløshed umuliggør handlingsanvisning Modarbejdelse af respekterende og anerkendende pædagogik Umuliggør dialog Køge den oplæg v. Morten Ejrnæs "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring

7 "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring
Chance og risiko inden for socialforskning og inden for pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt arbejde som alternativ til social arv Chance dvs. sandsynlighed for i fremtiden at opnå det gode liv Risiko dvs. sandsynlighed for i fremtiden at få alvorlige sociale problemer Køge den oplæg v. Morten Ejrnæs "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring

8 Chance og risiko kombineret med helhedssyn og teori
Bedre mulighed for: Anerkendelse Dialog Empowerment udvikling og forandring på klienternes betingelser mobilisering af ressourcer. Køge den oplæg v. Morten Ejrnæs "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring

9 Mere kritisk litteratur om begrebet social arv
Ejrnæs, M. og Guldager, Helhedssyn og forklaring – i sociologisk, socialt, sundhedsfagligt og pædagogisk arbejde København, Akademisk Forlag Ejrnæs, Morten (2007).: Social arv et skadeligt begreb for både forskningen og det praktiske arbejde i skolen, I: Skoleledelse og læringsmiljø (Hansen, Ole red.) , Dafolo Ejrnæs, Morten (2007).: Negativ social arv – den ideelle fjende I Samfundsfagnyt Nummer 166, Maj 2007 p Ejrnæs, Morten (2007).: En replik til Benny Lihmes artikel Den sociale arv som fagligt fyord In: Vera - Tidsskrift for pædagoger ; No. 38, p Ejrnæs, Morten (2007): Lihme og den sociale arv : En replik til Benny Lihmes artikel Den sociale arv som fagligt fyord, bragt i Vera - Tidsskrift for pædagoger I: "Social arvs hjemmeside". 2007 Ejrnæs, Morten (2006): Chanceulighed og risikofaktorer relevante begreber for vejledere – Faglige alternativer til begrebet social arv i pædagogisk arbejde og vejledning i: Andreasen og Giehm-Reese (red.) Perspektiver på vejledning, Forlaget PUC og Udviklings- og vodencenter for vejledning, CVU Midt-Vest Ejrnæs, Morten (2006): Social arv – et begreb, der skader både forskning og pædagogik, Vera – Tidsskrift for pædagoger, no 37, 2006 Ejrnæs, Morten (2006): Forskningsperspektiver uden pointer : En kritisk vurdering af forskningsprogrammet om social arv Dansk pædagogisk Tidsskrift ; årg. 2006, nr. 1, s Ejrnæs, Morten, Gabrielsen, Gorm og Nørrung, Per: Social opdrift – social arv, 2. udgave, 2. oplag, Akademisk Forlag 2006 Ejrnæs, Morten: Opgør med negativ social arv Negativ social arv er et farligt begreb, fordi det individualiserer ansvaret for de sociale problemer og dermed fjerner opmærksomheden fra de strukturelle forhold, Korshærsbladet maj 2005, Social arv i pædagogisk arbejde – et relevant fagligt begreb eller en skadelig myte?. / Ejrnæs Morten ; Birch Tina. BUPL Nordjylland ; s. 17. Ejrnæs, Morten (2003): Social arv – et upræcist og skadeligt begreb, Uddannelse 08/2003, Ejrnæs, Morten (2003): Social arv – Myte eller realitet, Dansk Pædagogisk Tidsskrift Ejrnæs, Morten (1999): Social arv – et populært, men tvivlsomt begreb, Arbejdspapir nr. 12 om social arv, Socialforskningsinstituttet, 1999 Ejrnæs, Morten (1999): Afskaf begrebet social arv, Socialforskning 1999, 2, Socialforskningsinstituttet Køge den oplæg v. Morten Ejrnæs "temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring


Download ppt ""temadag om socialt udsatte børn" i projekt livsglæde og læring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google