Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Velkomst v. næstformand for PASS, Ursula Dybmose LUU opgaver Fra fællesbestyrelse til LUU LUU opgaver ifølge loven Status for delegeringer Arbejdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Velkomst v. næstformand for PASS, Ursula Dybmose LUU opgaver Fra fællesbestyrelse til LUU LUU opgaver ifølge loven Status for delegeringer Arbejdet."— Præsentationens transcript:

1 Program Velkomst v. næstformand for PASS, Ursula Dybmose LUU opgaver Fra fællesbestyrelse til LUU LUU opgaver ifølge loven Status for delegeringer Arbejdet i LUU – hvordan? Organisering af arbejdet i LUU Arbejde med den lokale undervisningsplan Inddragelse af praktikken Arbejdet med kvalitetssikring og fornyelse Samarbejde med lokalområdet og skolen Information fra PASS til LUU Intro til SOSUinfo Nyhedsbreve Registrering af medlemmer 11.30 – 12.00PAUSE Arbejdet med klager – præsentation af klagevejledning Casearbejde Afrunding ved næstformand for PASS, Ursula Dybmose

2 Opgaver Fællesbestyrelse Uddannelses- kapacitet skoledrift Indhold af uddannelser

3 Opgaver LUU Uddannelses- kapacitet skoledrift Indhold af Uddannelser + Delegeringer fra PASS

4 Opgaver Lokale Uddannelsesudvalg I samarbejde med skolen fastlægge den lokale undervisningsplan (både grund – og hovedforløb) (LBK 1244, § 39) – herunder følge behovet og komme med forslag til fornyelse af uddannelserne (årlige udviklingsredegørelser)

5 Opgaver Lokale Uddannelsesudvalg I samarbejde med skolen fastlægge den lokale undervisningsplan (både grund – og hovedforløb) (LBK 1244, § 39) – herunder følge behovet og komme med forslag til fornyelse af uddannelserne (årlige udviklingsredegørelser) Virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked (LBK 1244, § 41) Indstiller valgfag ud fra lokale behov (LBK 1244, § 41, stk. 2) I samarbejde med skole og fagligt udvalg lave opsøgende arbejde ift. tilvejebringelse af flere praktikpladser (LBK 1244, § 43) Medvirke til kvalitetssikring og fornyelse af indholdet af uddannelserne (§ 39) Delegeringer fra PASS

6 Opgaver LUU Delegeringer fra FASS til LUU: ”De faglige udvalg kan overdrage opgaver, som efter denne lov påhviler udvalgene, men som hensigtsmæssigt kan udføres af de lokale uddannelsesudvalg, til disse udvalg…” LBK 1244, § 41, stk. 3

7 Opgaver LUU Status for delegeringer fra PASS til LUU praktikpladsgodkendelser: stand by forkortelser og forlængelser: stand by KLAGER


Download ppt "Program Velkomst v. næstformand for PASS, Ursula Dybmose LUU opgaver Fra fællesbestyrelse til LUU LUU opgaver ifølge loven Status for delegeringer Arbejdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google