Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SOSU i EUD: Nye rammer og opgaver Charlotte Netterstrøm Uddannelseskonsulent Afdelingen for erhvervsrettet ungdomsuddannelse Undervisningsministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SOSU i EUD: Nye rammer og opgaver Charlotte Netterstrøm Uddannelseskonsulent Afdelingen for erhvervsrettet ungdomsuddannelse Undervisningsministeriet."— Præsentationens transcript:

1 SOSU i EUD: Nye rammer og opgaver Charlotte Netterstrøm Uddannelseskonsulent Afdelingen for erhvervsrettet ungdomsuddannelse Undervisningsministeriet

2 Oplæg for lokale uddannelsesudvalg den. 25. marts 2008
Hvorfor gøre sosu til en erhvervsuddannelse Ny uddannelsesstruktur Ny styringsstruktur Kvalitetsreformens udfordringer til sosu Udbudsgodkendelser,

3 Globaliseringsrådets anbefalinger
Lidt historie… Globaliseringsrådets anbefalinger Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne Velfærdsaftale Lidt historie – hvor kommer forandringen fra. Fornyelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

4 Elementer i fornyelse af erhvervsuddannelserne
Fælles rammelov for eud, landbrug og sosu Justering af uddannelsernes formål Øget internationalisering Forstærket uddannelsesgaranti Ændring i indgangsstrukturen Ændret adgangsbegrænsning Fornyelse af grundforløb Trindeling af uddannelser Niveaudeling Individuelle erhvervsuddannelser Indsats mod frafald Flere praktikpladser Kvalitet i skolepraktikken Bedre uddannelsesdækning Modernisering af styringen af udannelserne Styrket læreruddannelse og efteruddannelse 2. Innovation, iværksætteri og internationalisering – væsentlig for DKs velstand og velfærd – som uddannelserne skal bidrage til. 4. Alle unge skal have mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse – 95% målsætningen i Alle skal kunne optages på grundforløb. Alle med praktikplads optages på uddannelserne. Alle der opfylder EMMA-kriterierne ( egnet. Mobil, motiveret og aktivit søgende) skal kunne få en udannelse. 7. Fleksibel og praksisnær – kompetenceafklaring inden for 2 uger. Tilrettelægges for unge med forskellige forudsætninger – grundforløbspakker for unge med forskellige behov. Møde faget tidligt i forløbet. Grundlæggende praktisk oplæring. Det særlige grundforløb på sosu – mulighed i grundforløb – praktik i grundforløbet. 9. Eleven skal kunne vælge det højest opnåelige niveau. 10. Individuelle uddannelser – skolerne tilrettelægger uden godkendelse af de faglige udvalg – bedre uddannelsesdækning i de 80 % af virksomhederne, som i dag ikke har elever. Flere praktikpladser, bedre uddannelsesdækning 11. Handlingsplaner for øget gennemførelse 14. Øget prognose og analyse, udviklingsudvalg.

5 Erhvervsuddannelserne før
Hovedforløb SOSU Faglært landmand Uddannelsesaftale Skolepraktik Tekniske og merkantile erhvervsuddannelser – 7 indgange Egu Sådan er det i dag Ændringerne bygger videre på reform 2000 Hvad er målet: Mål - strukturelt: Mere overskuelighed for elever og forældre Bedre og mere gennemskuelig uddannelsesgaranti Bedre sammenhæng mellem produktionsskoler og erhvervsuddannelser Bedre overgangsvejledning Hvordan..... Vejledning, brobygning Produktionsskole Grundskole

6 Erhvervsuddannelser efter (1.7.08)
Hovedforløb Uddannelsesaftale Skolepraktik Produktionsskole Erhvervsrettede uddannelser 12 indgange Egu Stikord: Fortsat 3 hovedadgangsveje til grundforløb Fortsat adgang til hovedforløbet ved udd.aftale og skolepraktik Nye indgange – – læs 12 (Fra 1. august 2008) Funktions- og kompetencefællesskaber Navne - august 07 Derefter indplacering fra de faglige udvalg Uddannelsesgaranti – også i familier Skolepraktik og skolebaserede uddannelser Adgangsbegrænsning Ved indgange (som nyt) har betydning for vejledningen Produktionsskoler knyttes tættere (uddybes senere) Ændringer i grundforløbet (1. august 2007) Praktikadgang Skoleadgang Ny mesterlære Vejledning, brobygning Grundskole – (introduktionsforløb) Adgangsbegrænset uddannelse

7 Hvorfor gøre sosu til en erhvervsuddannelse?
Mere overskuelighed og enkelhed i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser Fremme mulighederne for dynamisk samspil mellem produktionstekniske, merkantile og servicerettede uddannelseselementer

8 12 indgange til erhvervsuddannelserne
1) Bil, fly og andre transportmidler. 2) Bygge og anlæg. 3) Bygnings- og brugerservice. 4) Dyr, planter og natur. 5) Krop og stil. 6) Mad til mennesker. 7) Medieproduktion. 8) Produktion og udvikling. 9) Strøm, styring og IT. 10) Sundhed, omsorg og pædagogik. 11) Transport og logistik. 12) Merkantil. Indgange : Funktions- og kompetencefællesskaber mellem uddannelserne. Uddannelserne skal være rummelige i forhold til tilbud, niveauer og og trin. Mulighed for uddannelsesgaranti.

9 Fælles grundforløb PGU Hospitalsteknisk assistent Social- og sundhedsuddannelsen Tandklinikassistent Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik

10 Kap. 4: Måder at gennemføre social- og sundhedsuddannelsen
Hovedforløb Ordinær erhvervsuddannelse § 13, stk. 1 Grundforløb Trin 1: Hjælper Trin 2: Assistent Grundlæggende praktisk oplæring Trin 1: Hjælper Trin 2: Assistent Mesterlære: § 13,stk. 3

11 Ny regelstruktur, nye regler
Nu: Sosu-loven Sosu-bekendtgørelsen Uddannelsesordningen Fra : Lov om erhvervsuddannelser (Nr af 23. oktober 2007) Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser ( BEK nr af 13. december 2007) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige indgang sundhed, omsorg og pædagogik ( BEK nr. 163 af 7.marts 2008) Uddannelsesordningen Lokale uddannelsesplan

12 Hvem har ansvar for hvad fra 1.7.08:
Lov om erhvervsuddannelser (Nr af 23. oktober 2007) Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) ( BEK nr af 13. december 2007) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige indgang sundhed, omsorg og pædagogik (BEK nr 163 af 07/03/2008) (Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne) Uddannelsesordningen Lokale uddannelsesplan Undervisningsministeriet, Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (REU) høres Undervisningsministeriet, REU høres, Fagligt Udvalg indstiller Husk – skolerne har ansvaret for grundforløbet. Undervisningsministeriet Faglig Udvalg Skolerne i samarbejde med Lokalt Uddannelses Udvalg

13 Indsats for øget gennemførelse
Bedre registrering af frafald på skolerne, med henblik på tidlig indsats over for frafaldstruede elever Bedre udveksling af informationer mellem skole og UU Tidlige samtaler med eleverne, eventuelt før opstart Særlige forløb og støtteordninger Lektieværksteder Bedre skolemiljø Kontaktlærer/mentorordning Social og psykologisk rådgivning Handlingsplaner

14 Handlingsplaner Alle skoler skal udarbejde handlingsplaner
Konkrete mål og strategier for øget gennemførelse Hvilke værktøjer tages i anvendelse? Planerne skal offentliggøres og evalueres Indsendes til UVM Evt. indsatsaftale, hvis ikke der sker noget Må ikke medføre yderligere bureaukrati

15 Regeringens kvalitetsreform – med fokus på sosu/pgu
Mål om frit optag og praktikplads til alle sosu-elever Større dimensionering af den pædagogiske grunduddannelse Flere skal gennemføre en sosu-uddannelse og pgu (øget optag og reduceret frafald) ikke-faglærte skal have mulighed for at tage en uddannelse Ikke endelig afklaret – afventer afslutning på kommuneforhandlinger.


Download ppt "SOSU i EUD: Nye rammer og opgaver Charlotte Netterstrøm Uddannelseskonsulent Afdelingen for erhvervsrettet ungdomsuddannelse Undervisningsministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google