Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

90’ernes litteratur og litteratur i det nye årtusinde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "90’ernes litteratur og litteratur i det nye årtusinde"— Præsentationens transcript:

1 90’ernes litteratur og litteratur i det nye årtusinde

2 Kendetegn Ingen fælles værdier
Alt er tilladt – stor frihed til at eksperimentere Stilsammenblanding Der eksperimenteres med fortællertyper Inspiration fra film og tegneserier (sceniske fremstillinger, korte klip, hurtige skift) Sampling (forfatteren låner fra eller citerer fra andre kunsterne fx og sampler det på sin egen måde)

3 Opbygningen Opbygningen er ofte filmisk
Præget af korte klip og skift mellem scener og personer Ingen lange forklaringer

4 Sproget Letforståeligt Hurtigt Præget af knaphed og præcision

5 Personbeskrivelsen Ingen psykologisk forklaring på handlinger og adfærd Sammenhængen skal søges i scenerne, vi ser

6 Handlingsforløbet Ofte ultrakorte forløb Glimt af liv
Åben for fortolkning Skildrer ofte ensomme/hjemløse mennesker

7 Tendenser i 90’er-litteraturen
Skildring af almenmenneskelige spørgsmål Alt overflødigt er skåret væk Minder om dogmefilm (film der bruger et minimum af effekter, fx “Festen” af Thomas Vinterberg) Øjebliksbilleder (mange tekster gengiver korte episoder) Optagethed af kroppen Realisme: Realistisk litteratur i den forstand, at den typisk henviser til den virkelighed, der omgiver os

8 Tendenser i 90’er-litteraturen
Civilisationskritik: -> Beskrivelse af den moderne kulturs påvirkning: vi zapper rundt uden kontakt med andre mennesker -> vi mangler evnen til fordybelse, haster afsted Det groteske, ondskab, det makabre: form for civilisationskritik -> Forfatterne beskriver afstumpede mennesker i en afstumpet verden

9 Minimalisme “Isbjergsteknik”
Den centrale begivenhed er ofte gjort utydelig Læseren bliver kastet direkte ind i handlingen Tomme huller Genkendelig hverdagsverden Megen brug af dialog

10 Minimalisme Forfatteren tager ikke stilling til sine personer
Novellerne er enkle, overfladiske og nøgterne Forfatteren tager afstand fra det symbolske aspekt i skrivningen i et forsøg på at gøre novellerne konkrete i deres handliner og beskrivelser Intensiteten i novellerne er det usagte!

11 Gruppearbejde 1. Personkarakteristik af jeg’et
2. Personkarakteristik af Richard 3. Billedets betydning 4. Temaer 5. Novellens titel – betydning? 6. Litteraturhistorisk perspektivering 7. Genre


Download ppt "90’ernes litteratur og litteratur i det nye årtusinde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google