Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nonceba Family Councelling Center, Khayelitsha, Cape Town, South Africa Sydafrika er det land i verden der har den værste statistik for børnevoldtægter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nonceba Family Councelling Center, Khayelitsha, Cape Town, South Africa Sydafrika er det land i verden der har den værste statistik for børnevoldtægter."— Præsentationens transcript:

1 Nonceba Family Councelling Center, Khayelitsha, Cape Town, South Africa Sydafrika er det land i verden der har den værste statistik for børnevoldtægter og Khayelitsha township er det område i Sydafrika der er hårdest ramt. En ud af tre piger voldtages her inden de fylder 21! Og drenge går hellere ikke fri. Aids epidemien har betydet at flere og flere mænd bruger børn til sex for at undgå denne sygdom, og et forfærdeligt rygte går på at sex med et barn under to år kan helbrede. Selv babyer er ikke længere sikre! Nonceba Family Counseling Centre er placeret i Khayelitsha i Cape Town, og startede op i 1998 som en reaktion på de massive tilfælde af seksuel mishandling der finder sted, især seksuel mishandling af børn er steget til epidemiske dimensioner, hvor en ud af tre børn voldtages. Centerets mission er at hjælpe børn der har været udsat for seksuel krænkelse eller voldtægt, give støtte til deres familier og arbejde sammen med lokalsamfundet på at ændre de forhold der leder til denne mishandling. Khayelitsha er den største sorte township i Cape Town, og med over en million mennesker, hvoraf halvdelen af dem er under 18 år, er antallet af børn der har brug for hjælp overvældende.

2 Learn to Earn, Khayelitsha, Cape Town, South Africa Som tidligere nævnt er Khayelitsha en sort township i Cape Town, med over en million mennesker. Omkring 30% af populationen er arbejdsløse, hvoraf 60% af disse er under 30 år. Den formelle sektor i Khayelitsha beskæftiger blot ca. 8% af den estimerede arbejdskraft. Den informelle, mikro og overlevelses sektor står for yderligere 46% af beskæftigelsesraten. Learn to Earn startede op i Khayelitsha township I 1989, og er et center der arbejder på at fremme livskvaliteten hos mennesker fra underprivilegerede samfund og hjælpe med genopbygningen af selvrespekt og værdighed hos disse. Centerets arbejde består i at træne arbejdsløse personer i forskellige kvalifikationer fx. syning / udarbejdelse af beklædningsstykker, tømmerarbejde samt grafisk design og basale computer egenskaber så de kan blive selv selverhvervende og uafhængige. Ydermere arbejder centeret på at træne alle studerende i forretnings færdigheder, at læse og skrive samt helt basale livs-færdigheder.

3 Ansøgning vedr. ”GSE2011 bamse-projekt” Vi har på vores rejse rundt i Sydafrika besøgt Khayelitsha township, og set de hårde og umenneskelige kår mange mennesker lever under. I Khayelitsha besøgte vi bla. Nonceba Councelling Center, der tager sig af børn der har været udsat for seksuel mishandling og voldtægt, og det gjorde et stort indtryk på os, både børnenes forfærdelige historier, men også det engagement og den kærlige støtte som centeret yder til disse børn. Når børnene ankommer til centeret får de hver udleveret en bamse, som bliver deres ven, en del af deres tryghed og en at tale deres forfærdelige historie igennem. Da centeret udelukkende lever af donationer og fundraising, er det svært og dyrt at skaffe disse bamser, og vi (GSE-holdet) fik den ide at her måtte vi kunne hjælpe med at samle penge ind og købe disse bamser til børnene/centeret. Samme sted lidt længere henne af vejen ligger Learn to Earn, der arbejder på at uddanne arbejdsløse mennesker fra Khayelitsha i basale færdigheder såsom fx syning, og en del af de studerende arbejder i centeret med at producerer forskellige beklædningsgenstande og på denne måde tjene penge. Vores ide går ud på at samle penge ind på vores klub-møder og på den årlige konference, for på denne måde at kunne ordre og betale folkene på Learn to Earn til at designe og producerer bamser, der så skal doneres til børnene på Nonceba Councelling Center. Vi ønsker at knytte bånd imellem de to centre, der begge arbejder på at forbedre det lokalsamfund de lever i, og på denne måde sikre vi at arbejdet og pengene bliver brugt i lokalsamfundet frem for produceret og købt i Danmark - den positive cirkel i lokalsamfundet er hermed igangsat! Vi ansøger hermed om penge til vores projekt, og håber meget på jeres velvilje til at hjælpe både børnene på Nonceba og de studerende på Lean to Earn. Med Venlig Hilsen GSE-2011 Birgitte, Henrik, Jens, Hanne, Anders & Rikke


Download ppt "Nonceba Family Councelling Center, Khayelitsha, Cape Town, South Africa Sydafrika er det land i verden der har den værste statistik for børnevoldtægter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google