Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MEDARBEJDERMØDE 14. JUNI 2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet DEKAN HANNE KATHRINE KROGSTRUP OG PRODEKAN SØREN KRISTIANSEN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MEDARBEJDERMØDE 14. JUNI 2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet DEKAN HANNE KATHRINE KROGSTRUP OG PRODEKAN SØREN KRISTIANSEN."— Præsentationens transcript:

1 MEDARBEJDERMØDE 14. JUNI 2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet DEKAN HANNE KATHRINE KROGSTRUP OG PRODEKAN SØREN KRISTIANSEN

2 2 NYE ARBEJDSVILKÅR  Arbejdstidsaftalen Lektorer og professorer – 60 % undervisningsforpligtigelse svarende til 492 timer/semester Adjunkter – 50 % undervisningsforpligtigelse svarende til 410 timer/semester Adjunktpædagogikum fratrækkes undervisningsforpligtelsen altså 410 timer – 63 timer på 3 semestre svarende til 386 timer/semester Fuldtidsansatte seniorrådgivere – 60 % svarende til 492 timer pr. semester med mindre andet aftales med dekanen Fuldtidsansatte teori- og metodelærere ved socialrådgiveruddannelsen – 60 % svarende til 492 timer pr. semester Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

3 3 NYE ARBEJDSVILKÅR  Forberedelsesnormer Professorer og Lektorer 4 timer pr. konfrontationstime/inkl. forberedelse 1 dobbeltlektion m/øvelser – 12 timer 1 dobbeltlektion u/øvelser – 8 timer Adjunkter og ph.d. 5 timer pr. konfrontationstime/inkl. forberedelse 1 dobbeltlektion m/øvelser – 14 timer 1 dobbeltlektion u/øvelse – 10 timer Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

4 4 NYE ARBEJDSVILKÅR FORTSAT…  Publiceringskrav for lektorer og professorer  Nedsættes fra 9 til 8 point over 4 år  Omsorgsdage  Trækkes fra både forskning og undervisning  Undervisning på AAU – CPH  Rejsetiden kompenseres i undervisningspligten med 2 timer hver vej (FSU)  Kompensation for særlige administrative opgaver  2000 timer fordeles til institutterne efter antal fastansatte VIP. Udmøntningen drøftes i LSU  Ph.d. vejledning  Vejledningsnormen hæves fra 240 til 300 timer fordelt over ph.d. forløbet Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

5 5 NYE ARBEJDSTIDSVILKÅR FORTSAT…  Udsving i undervisningspligten  Adjunkter kan opspare en pulje timer i timebanken svarende til et semester; dvs. 386 timer over adjunktperioden. Timerne bortfalder efter adjunktperioden  Faste VIP kan opspare maksimalt 250 timer, medmindre et undervisningsfrit semester aftales med institutlederen  Øvrige beslutninger  Timebanken fastfryses men slettes ikke  Timebanken kan anvendes i overensstemmelse med ”Notat om håndtering af opsparet forskningstid for VIP ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet”  I stillingsopslagene til lektorstillinger lægges vægt på erfaring med PBL  Fremover lægges vægt på både forskning og undervisning ved lektorbedømmelser Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

6 6 INDTÆGTER 2013 – 2015 (PROGNOSE) Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

7 7 ØKONOMISK GRUNDLAG Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Forskning 60% 55% 5% 40% 45% Krav om øget konfrontation Krav om høj fastlærerdækning

8 8 NY ARBEJDSTIDSAFTALE – EN NØDVENDIGHED?? Hvorfor ansætte faste VIP til at dække den øgede konfrontation, når man kan ansætte DVIP, som er mere fleksible? Bliver det ikke nødvendigt at afskedige, hvis studenteroptaget falder? Bliver der ikke behov for færre faste VIP/lektorstillinger, når undervisningspligten hæves? Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

9 9 ØKONOMISK GRUNDLAG – FORDELING AF FORSKNINGSMIDLER Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Forskningstid 40 % til forskningsaktive professorer og lektorer 50 % forskningstid til adjunkter 50 % af forskningstid til støttefunktioner Residualen fordeles efter: Antal indskrevne ph.d. Ekstern finansieret forskning Bibliometri Globaliseringsmidlerne udfases i 2012 Alle fakulteter ansætter flere VIP Forskningsmidler via Finansloven En samlet pose penge til fordeling mellem fakulteterne på AAU

10 10 ØKONOMISK GRUNDLAG – FORDELING AF FORSKNINGSMIDLER (SLIDE 1) Forskningsmidler via Finansloven 2013 494.121 mio. 40 % forskningstid – 206.745 Støttefunktioner – 103.372 Forskningstid i alt – 310.117 Residual – 184.004 40 % forskningstid – 236.666 Støttefunktioner – 118.333 Forskningstid i alt – 354.999 Residual – 139.122 -44.882 mio. B 2013 AAURevideret B 2013 AAU Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

11 11 NY ARBEJDSTIDSAFTALE – EN NØDVENDIGHED?? Hvorfor skal undervisningsforpligtelsen hæves, når optaget stiger og fakultetet dermed får flere indtægter og bedre mulighed for at ansætte flere? Politisk krav at midler skal anvendes til undervisning – fakultetet kan miste 16 mio. på taxametertilskuddet Flere studerende betyder flere omkostninger Kronebevilling Censur Campusudbygning Bibliotek Administration STÅ – produktion giver ikke flere forskningsmidler Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

12 12 NY ARBEJDSTIDSAFTALE – EN NØDVENDIGHED?? Er det muligt at gøre de ændrede arbejdsvilkår midlertidige indtil økonomien er i balance? Det mest fordelagtige til at sikre en dynamisk udvikling af fakultetet vil altid være at omkostninger til forskning og undervisning følger ressourcetildelingsmodellen Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

13 13 NY ARBEJDSTIDSAFTALE – EN NØDVENDIGHED?? Er det flytningen til Sydhavnen og den fortsatte huslejeudgift i Ballerup, der giver økonomiske problemer? Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET AAU udgifter til etableringen i Sydhavnen: Husleje +8 mio.kr. Flytning og rådgivning + 9 mio.kr. Forbrugsomkostninger +11 mio.kr.

14 14 UDDANNELSESREFORM 2013 – 2014 IMPLEMENTERING Medarbejdermøde juni 2013 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Konfrontationstid, læringsværdi og studenterbelastning Ressourceallokering og studieeffektivitet Dokumentation vedr. uddannelsesomkostninger


Download ppt "MEDARBEJDERMØDE 14. JUNI 2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet DEKAN HANNE KATHRINE KROGSTRUP OG PRODEKAN SØREN KRISTIANSEN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google