Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektplan Værktøjets formål Fremgangsmåde og brug Husk at… Pas på…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektplan Værktøjets formål Fremgangsmåde og brug Husk at… Pas på…"— Præsentationens transcript:

1 Projektplan Værktøjets formål Fremgangsmåde og brug Husk at… Pas på…
Formålet med projektplanen er at planlægge en proces, hvor projektets milepæle og aktiviteter fører til, at projektets mål og leverancer nås. De tre planniveauer (hovedplan, faseplan og arbejdsplan) tjener alle et forskelligt formål og udgør tilsammen et stærkt værktøj til håndtering af projektet. Definer indsatsområder i overensstemmelse med projektleverancerne. Specificer hovedmilepæle i hvert indsatsområde. Identificer afhængigheder på tværs af indsatsområde og koordineringsbehov i projektet. Fastlæg projektets faseovergange, hvor projektet skifter karakter (i overensstemmelse med projektmodellen). Husk at… …holde planen synlig. …være enige om ansvars- og opgavefordeling blandt gruppemedlemmerne. Pas på… …detaljeniveauet i den overordnede projektplan. Den overordnede tidsplan bruges til at kommunikere overblik og hovedmilepæle – ikke detailplanlægning. Tilbage

2 Projektplan: Kobling til leverancer
Mål Formål Gruppering af leverancer og delleverancer i logisk relaterede indsatsområder* Leverancer Milepæle og hovedaktiviteter Plan Udfør Rutiner Teknologi Træning * Indsatsområder bruges også til design af projektorganisationen

3 Projektplan Inspirationsmateriale
1. februar 1. marts 1. april 1. maj 1. juni 1. juli 13/5 J Datamodel og Fundingsystem /3 J FIH systemer /3 Reberegn. af lån, konverte- ring af tilbud og test /5 Beregningsmotor, VBA 6/3 J Prismodel /4 Idriftsættelse J Indfrielsesmodel /4 Test K 20/6 Integrationstest 16/6 Beregningsmotor i .net /5 Test K Omlægningsmodel /5 Test K Undervisning /6 Ejd.leasing J Rapportering og kobling til Dimension 4/6 J Dokumenter /5 K

4 Projektplan: Niveauer i planen
Ved større projekter består en god tidsplan af tre niveauer: Niveau 1: Hovedplan – for det overordnede projekt: Indsatsområder Overordnede leverancer Hovedmilepæle Hovedfaser (inkl. alle gate-godkendelser) Niveau 2: Faseplan – for hver fase: Detaljerede milepæle Leverancer og delleverancer Niveau 3: Arbejdsplan – for hver milepæl: Detaljeret aktivitetsliste for hver milepæl Detaljeniveau Styregruppe Overblik Projektgruppe MS projektplan Personlig planlægning Kalender – dag til dag

5 Projektplan: Liste over hovedmilepæle
Dato Milepæle 01-jan-2008 xx-xxx-200x Indsæt datoer og navne på milepæle og kopier illustrationen ind i projektaftalen. ”Datoen” på gates kan være angivet som en hel måned eller et kvartal afhængig af detaljeniveauet i planlægningen.

6 Projektplan: Datoer for gate-godkendelser
Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Definer Planlæg Udfør Overlevering xx-xxx-200x xx-xxx-200x xx-xxx-200x xx-xxx-200x xx-xxx-200x Indsæt datoer og kopier illustrationen ind i projektaftalen. ”Datoen” på gates kan være angivet som en hel måned eller et kvartal afhængig af detaljeniveauet i planlægningen.


Download ppt "Projektplan Værktøjets formål Fremgangsmåde og brug Husk at… Pas på…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google