Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdet med åbne standarder – fokus på implementeringen af B 103 Oplæg ved 3. workshop for it-governance 21. februar 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdet med åbne standarder – fokus på implementeringen af B 103 Oplæg ved 3. workshop for it-governance 21. februar 2007."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdet med åbne standarder – fokus på implementeringen af B 103 Oplæg ved 3. workshop for it-governance 21. februar 2007

2 Agenda Anvendelse af åbne standarder i den offentlige sektor Hidtil Fremover Hvad, hvem og hvordan?

3 Folketingsbeslutning B 103 Folketinget vedtog den 2. juni 2006 folketingsbeslutning B 103 om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Træder i kraft 1. januar 2008

4 Typer af standarder Tre kategorier af it-standarder: Tekniske standarder, datastandarder og metodestandarder (hidtil kaldet processtandarder).

5 Tekniske standarder De tekniske standarder er i mange situationer usynlige for brugerne, men er en forudsætning, når der skal udveksles information mellem it-systemerne. Et eksempel er webservice-standarden SOAP. En åben standard, der tillader applikationer at kommunikere med hinanden. Et andet eksempel er standarder/formater for tekstbehandlingsdokumenter.

6 Datastandarder Datastandarderne sikrer, at de begreber, der udveksles mellem it-systemer og deres komponenter, er entydigt defineret. Man kan sige, at datastandardisering handler om at blive enige om at tale det samme sprog i de forskellige offentlige myndigheder, så it-systemerne kan tale sammen

7 Metodestandarder Metodestandarderne beskriver fælles fremgangsmåder og handler i høj grad om, hvordan og hvortil information sendes og behandles, samt hvordan informationer og systemer skal håndteres. Der er tale om en kategori af standarder, der i højere grad handler om mennesker og arbejdsprocesser end om de tekniske aspekter. Et eksempel på en metodestandard er Dansk Standard 484:2005 Standard for it-sikkerhed.

8 Den offentlige standardiseringsproces

9 Implementeringsrapport – hovedelementer Afklaring af centrale begreber i interoperabilitetsrapporten. Tilpasning af styringsmodellen for standardiseringsarbejdet. Første sæt obligatoriske standarder – og business cases for disse. Åbne dokument- og publiceringsstandarder.

10 Tilpasning af styringsmodellen for standardiseringsarbejdet Klart beslutningsgrundlag for åbne standarder Økonomiske konsekvensvurderinger Tilpasning af OIO-kataloget Ny kategori af obligatoriske standarder Forøgede krav til kvalitetssikring og dokumentation Revision af de eksisterende kategorier af standarder Revision af vurderingskriterier. Øget forankring og udførelse af standardiseringsarbejdet i alle ministerier. Fortsat tværoffentlig forankring af standardiseringsarbejdet.

11 Undtagelsesbestemmelser – ”comply or explain” Offentlige myndigheder skal anvende obligatoriske, åbne standarder, medmindre de kan påvise væsentlige grunde til ikke at overholde dem. Et eventuelt fravalg må ikke være til skade for andre myndigheders udvikling af digitale løsninger.

12 Standarder der giver værdi Visioner og mål Fastlæggelse af standarder Implementering og anvendelse Politikere og beslutningstagere Strategiske projekter og arbejdet med OIO arkitektur og standarder Myndigheder, projekter, leverandører Få, strategiske beslutninger Bred, målrettet anvendelse Værdi

13 Aktører: Politikere, topchefer Værdi: Business case Behov: Overblik Værktøj: ITST hjemmeside Aktører: IT-ledere, arkitekter Værdi: Projekt/portefølje kvalitet Behov: Vejledning til krav om anvendelse Værktøj: Katalog, Arkitekturrammen / guider Aktører: Leverandører, udviklere Værdi: Implementering / test Behov: Præcise krav og specifikationer Værktøj: ISB, Softwarebørs Aktører: Udviklere, maskiner Værdi: Drift Behov: Præcise detaljer Værktøj: ISB, OIOSI StyringRuntime Drift Udvikling Implementering Kravspecificering Arkitektur Design Faser i relation til standarder Hvad der skal til for at implementere B 103: Sæt af standarder, dokumentation, værktøjer


Download ppt "Arbejdet med åbne standarder – fokus på implementeringen af B 103 Oplæg ved 3. workshop for it-governance 21. februar 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google