Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

2014. Skolen inddeles  Indskoling – 0.-3.kl med følgende lærer: Annette, Tina, Henriette, Julie, Lisbeth, Eigil, Hans-Jørgen, Andres, Louise, Janne og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "2014. Skolen inddeles  Indskoling – 0.-3.kl med følgende lærer: Annette, Tina, Henriette, Julie, Lisbeth, Eigil, Hans-Jørgen, Andres, Louise, Janne og."— Præsentationens transcript:

1 2014

2 Skolen inddeles  Indskoling – 0.-3.kl med følgende lærer: Annette, Tina, Henriette, Julie, Lisbeth, Eigil, Hans-Jørgen, Andres, Louise, Janne og Bente  Mellemtrinnet – 4.-6.kl. med følgende lærer: Mads, Susanne, Yvonne, Jannie, Helle, Else-Marie og Xenia

3 Understøttende undervisning  Understøttende undervisning på Brylle skole består af: morgensang, lektiecafe og ”bånd”.  Dette bånd indeholder læsning, bevægelse, faglig fordybelse og trivselsarbejde – bemanding er dels lærer og dels pædagoger.  Vi kunne tænke et bånd, for de yngste, hvor eleverne kan vælges forskellige aktiviteter ( skak, dans, bordtennis osv.) sidst på dagen – en slags valgfag!

4 45 min. bevægelse pr. dag  Hvordan tænker vi at kravet om 45 min. bevægelse om dagen skal opfyldes: 1 ekstra time på skemaet, ”båndet” og krav om mere bevægelse i undervisningen.

5 Mere varieret skoledag  Kravet om en mere varieret skoledag: skemaet deles i kortere lektioner, det før omtalte ”bånd”, samt mere bevægelse i undervisningen.  Flex/Tema uger – eller flexdage – svarende til 4 uger, en uge fælles for alle (indskoling og mellemtrinnet), to uger i afdelingen placeret som uger og mindst en uge placeret som enkelte dage.

6 Skolefester - traditioner  Skolefester – der afholdes to skolefester og en sommerafslutning.  Det er ”mellemtrinnet” der planlægger november festen (2. torsdag i november) og ”indskolingen” der planlægger marts festen (2.torsdag i marts). Der skal til festen være noget underhold (musik, teater el.lig..). Festerne starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.00.  Sommerafslutningen indeholder fællesspisning for alle – en dyst mellem lærerne og eleverne fra 6. kl. Den starter kl. 17.30 og slutter kl. 19.00, efter kl. 19 holder 6. kl. en lille afskedsreception for deres lærer og forældre.  Affaldsindsamling – indskolingen planlægger(dato i kalender)  Juleklippedag – mellemtrinnet planlægger(dato i kalender)

7 Forældresamarbejde  Skole/hjemsamtaler ligges fra 15-17  Der laves et forældremøde i starten af skoleåret. En dag for indskolingen og en anden dag for mellemtrinnet. Dette møde lægger fra 18.30-21, med fælles oplæg om inklusion og dernæst møde i klasserne. Datoer meldes snart ud.  Andre forældremøder ligger fra 15-17  Kommunikation til lærerne foregår over intra eller ved at ringe til skolen, hvor lærerne kan træffes hver dag 8-15 og en dag om ugen til 17.

8 Lektiecafe  Ligger om eftermiddagen, det er bestemt af forvaltningen. Forældre skal FRA – vælger om deres børn skal gå i lektiecafe, skolen opfordre til at alle deltager  I lektiecafe tiden tænkes lidt forskelligt i indskolingen og mellemtrinnet

9 Årets planlægning  Kvartals planer i stedet for årsplaner – i stedet for at lærerne, ved skoleårets start udarbejder en årsplan, laver lærerne nu kvartalsplaner. Dette for at gøre det mere smidigt i forhold til fælles planlægning i teamet. Disse kvartalsplaner lægges på intra som årsplaner, der vil være deadlines – 1/9, 1/12, 1/3. Teamet laver desuden en aktivitets kalender fælles for hele teamet, så fælles aktiviteter og flex/tema uger og dage lægges ind! Denne ligges også på intra – tilgængelig for alle forældre

10 Den åbne skole  Åbneskole – der er lavet aftaler om partnerskaber med musikskolen. Det betyder at musikskolen har tre lektioner om fredagen – kl. ca.12-15. Sammen med musikskolen deltager en pædagog eller en lærer. Følgende er aftalt:  En lektion for førskolegruppen i hver skoleuge  En lektion for indskolingsgruppen i hver skoleuge  En lektion med relation til aktiviteter i SFO

11 Lejreskole - overnatning  Lejrskole/overnatning – der er enighed om, at vi skal prioritere, at have overnatningstur hvert skoleår for alle klasser - dette betyder, at Sild turen ikke længere er en realitet!  Der vil desuden, som udgangspunkt, være en 4 dages tur for 6. kl. Skolen yder tilskud og klassekassen betaler resten!


Download ppt "2014. Skolen inddeles  Indskoling – 0.-3.kl med følgende lærer: Annette, Tina, Henriette, Julie, Lisbeth, Eigil, Hans-Jørgen, Andres, Louise, Janne og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google