Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 1 4 x 4 x 4 x 3 4 3 2 2 3 2 2 2 Ikke asfalteret 2 2 3 3 x Utilstrækkelig belysning Kortlægning af tilstanden på private stikveje og vendepladser, som.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 1 4 x 4 x 4 x 3 4 3 2 2 3 2 2 2 Ikke asfalteret 2 2 3 3 x Utilstrækkelig belysning Kortlægning af tilstanden på private stikveje og vendepladser, som."— Præsentationens transcript:

1 1 1 4 x 4 x 4 x 3 4 3 2 2 3 2 2 2 Ikke asfalteret 2 2 3 3 x Utilstrækkelig belysning Kortlægning af tilstanden på private stikveje og vendepladser, som kobler til Rosendalvej og Rugbjergvej – i alt 19. Stikvejene til Højvangsvej er/bliver renoveret ifm. kloakeringsprojektet. Stavtrup Grundejer- forening 20.11.2012 4 Tilstand1234 Slidlag fornyetx Revner xxx Mindre huller xx Større huller x Sænkninger v. regnvandsbrønde xxx Forv. levetid (år) 4-52-31-2 Grundlag for tilstandsvurderingen: Visuel inspektion ved arbejdsgruppen for etablering af en vejfond sammen med fagfolk for Trafik og Veje Aarhus Kommune Supplerende info: Revneforsegling med bitumen kan forlænge levetiden for kategori 2 Opretning og udskiftning af regnvandsbrønde bør medtages ved renovering. Udover mange sænkninger udgør de et sikkerhedsproblem for cyklister, idet risterne ikke er skråtstillede, som det kræves i dag.

2 1 1 4 x 4 x 4 x 3 4 3 2 2 32 2 2 Ikke asfalteret 2 2 3 3 x Utilstrækkelig belysning VEJRENOVERING Overblik og status - 18. februar 2014 Stavtrup Grundejerforening Tallet ud for hver vej angiver antal m2 asfaltbelægning opmålt efter Aarhus Kommunes geografiske Informationssystem (GIS) 4 Erik Krabbe Morten G. Sørensen John Hansen Freddy Gry Peter Jacobsen Orla Møller Sigfred Andersen Leif Bjørnkjær Jørgen Aaes Lars Just 4 ud af 5 regnvandsbrønde fornyet – dec. 13 Hans Madsen Mikkel Stærk Dickenson 671913 862 898634 951 949 732 806 814 883 788 984 749 759 790 246 664 Vejfond under etablering

3 Plan for vejrenovering 2014 -1 18. Februar 2. vejformandsmøde : etablering af Budgruppe – revidering af plan Inden primo maj: Budgruppen afdækker og specificerer sammen med vejformændene hvor meget arbejde (art og omfang) der er relevant at sende i udbud i 2014. På dette grundlag udarbejdes et samlet udbudsmateriale dækkende behovet for 2014. Vejformændene kommunikerer aktivt rationalet i at investere i vejvedligehold til vejens beboere – og afdækker gennem løbende dialog hvordan opbakningen er til forskellige renoveringsløsninger af vej og vendeplads. Opsøgende kontakt til kategori 3 og 4-vejene som endnu ikke har valgt en vejformand. De skal gives endnu en chance for at få sig organiseret og evt. komme med i budrunde 2014.

4 Plan for vejrenovering 2014 - 2 Maj Udbudsrunde med det formål at få indhentet et detaljeret tilbudsmateriale fra flere entreprenører – inkl. overblik over de betydelige mængderabatter vi kan opnå ved at flere veje køber ind samtidigt de indkomne tilbud giver et faktuelt beslutningsgrundlag for hver vej. Juni Bindende beslutning for hver vej – og herefter et koordineret samlet valg af entreprenør og indgåelse af leveringsaftale for 2014 August – september Udførelse af arbejdet Bilag: VEJRENOVERING - Overblik og status – 18. februar 2014 Tilstandskort af november 2012


Download ppt "1 1 4 x 4 x 4 x 3 4 3 2 2 3 2 2 2 Ikke asfalteret 2 2 3 3 x Utilstrækkelig belysning Kortlægning af tilstanden på private stikveje og vendepladser, som."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google