Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SALGSKOMPENSATIONSPLAN PRÆSENTATION

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SALGSKOMPENSATIONSPLAN PRÆSENTATION"— Præsentationens transcript:

1 SALGSKOMPENSATIONSPLAN PRÆSENTATION

2 SALGSKOMPENSATIONSPLAN EMEA
Nu Skin® er THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. Ved at indgå samarbejde med dig, fortsætter vi med at skille os ud som de virkelige ledere indenfor global kompensation. Vores vision er meget klar - at blive verdens førende virksomhed indenfor direkte salg ved at skabe større indtjening for vores distributører end nogen anden virksomhed. Denne præsentation giver jer kun et overblik. Du kan finde de præcise detaljer på vores hjemmeside (www.nuskin.com) ved at klikke på Mulighed.

3 SÅDAN KOMMER DU I GANG PSV og CSV: hvad er hvad? VIGTIGE BEGREBER
Trin 1 PSV og CSV: hvad er hvad? Personlig salgsvolumen (PSV) er den månedlige pointværdi af de produkter og tjenesteydelser du køber af virksomheden. Gruppesalgsvolumen (GSV) repræsenterer den samlede PSV i din cirkelgruppe, inklusiv din egen PSV, for en given måned . Commissionable Sales Value (CSV) er den værdi der bliver brugt til at beregne månedlige provisioner. CSV svarer til engrosprisen af et produkt eller tjeneste, ikke medregnet skatter, Fast Start-udbetalinger (FSP), eller rabatter (ADR eller netrabatter osv.).

4 SÅDAN KOMMER DU I GANG VIGTIGE BEGREBER Trin1 Hvert produkt er blevet tildelt en PSV og en CSV. Du opfylder opretholdelseskravene for Executives og andre kvalifikationskrav ved hjælp af PSV og GSV. Du vil blive betalt på CSV, ved at bruge principperne for Wealth Maximiser i henhold til salgskompensationsplanen.

5 INDTJENINGSPOTENTIALE
SÅDAN KOMMER DU I GANG START MED AT OPBYGGE DIT KUNDE- OG DISTRIBUTØRNETVÆRK Trin1 INDTJENINGSPOTENTIALE Som en distributør* kan du tjene: En margin på det salg du laver for dine kunder Op til 30 % fortjeneste på salg til detailkunder**. L1 bonus på 5 % baseret på den månedlige CSV fra alle personligt sponserede distributører og fordelskunder. Fast Start-udbetalinger (Fra salg af Fast Start- produktpakker). DETAILKUNDE DIG DISTRIBUTØR FORDELSKUNDE LEVEL 1 (L1) Bemærk Provisioner og salgsbonusser udbetales kun til aktive distributører. Se ordlisten i salgskompensationsplanen for forklaring på aktiviteskrav, herunder krav til detailsalg. *Eneste krav for at blive distributør er et registreringsgebyr. Der udbetales ikke bonus for rekruttering. Alle bonusser udbetales kun ved produktsalg. ** Du kan frit bestemme dine egne videresalgspriser.

6 FAST-START UDBETALINGER MAXIMER DIN INDTJENING*
Trin1 Fast-Start Product Packages er udviklet for at give nye distributører en flyvende start: De indeholder et udvalg af de bedst sælgende Nu Skin produkter til en fordelagtig pris. Derudover giver de ekstra indtjeningspotentiale. Som distributør kan du tjene: Eksempel: Op til 30 % fortjeneste på salg til detailkunder. L1 bonus på 5 % baseret på den månedlige CSV fra alle personligt sponserede distributører og fordelskunder. Fast Start-udbetalinger (Fra salg af Fast Start-produktpakker). €250 pris på Product Package betalt af distributør 200 PSV 150 CSV €50 Fast-Start udbetaling * Indhold, pris, PSV og Fast-Start Payment kan variere fra land til land. Kontakt venligst dit lokale kontor for yderligere oplysninger. Køb og detailhandel af Fast-Start Product Packages er valgfrit.

7 3-MDR EXECUTIVE KVALIFIKATION INDTJENINGSPOTENTIALE
LEDERSKABSUDVIKLING EXECUTIVE KVALIFIKATION Trin 2 DIG DETAILKUNDE DISTRIBUTØR FORDELS- KUNDE Opbyg din organisation så du bliver Executive og se din indtjening blive mangedoblet.** 3-MDR EXECUTIVE KVALIFIKATION INDTJENINGSPOTENTIALE Måned 1 (LOI) Under Executive kvalifikation kan du tjene: En margin på det salg du laver for dine kunder Op til 30 % fortjeneste på salg til detailkunder. L1 bonus på 5 % baseret på den månedlige CSV fra alle personligt sponserede distributører og fordelskunder. Fast Start-udbetalinger (Fra salg af Fast Start-produktpakker). 100 PSV + 1,000 GSV* MÅNED 2 (Q1) 100 PSV +1,500 GSV MÅNED 3 (Q2) 100 PSV + 2,000 GSV *GSV: Gruppesalgsvolumen repræsenterer den samlede PSV i din cirkelgruppe, inklusive din egen PSV, for en given måned. ** For en komplet gennemgang af distributør indtjening/bonus udbetalt til distributører på alle niveauer i salgskompensationsplanen, besøg vores hjemmeside (www.nuskin.com eller kontakt din lokale Account Manager.

8 INDTJENINGSPOTENTIALE
LEDERSKABSUDVIKLING FORØG DIT BONUSPOTENTIALE Trin 2 EXECUTIVE BONUS INDTJENINGSPOTENTIALE Din GSV Du tjener Som Executive kan du tjene: Det samme som en kvalificerende Executive PLUS En månedlig Executive Bonus (EB) på din totale CSV. Muligheden for at deltage i EMEA Executive Duplication Bonus. 2,000-2,999 GSV 9 % 3,000-4,999 GSV 10 % 5,000-9,999 GSV 11 % 10,000-14,999 GSV 12 % 15,000-24,999 GSV 13 % 25,000-49,999 GSV 14 % 50,000+ GSV 15 % Bemærk: Krav til Executive opretholdelse er minimum 100 PSV og 2000 GSV.

9 Midlertidig Executive
EXECUTIVE INDTJENING HVEM MEDREGNER HVEM? Trin 2 Følgende oversigt viser, hvem i din downline, der tæller med i dit GSV krav, når du er i kvalifikation, og for yderligere bonusser. Volumen/point genereret af fordelskunder i din cirkelgruppe inkluderes altid i din GSV. DIN TITEL Distributør LOI (måned 1) Q1 (måned 2) Q2 (måned 3) Executive Midlertidig Executive * LOI (måned1) Q1 (måned 2) Q2 (måned 3)

10 Breakaway Executive Bonus MAXIMER DIT BONUS POTENTIALE
NU SKIN®’S REVOLUTIONERENDE WEALTH MAXIMISER SIKRER DIG ET MAXIMALT UDBYTTE Trin 3 DEPTH MAXIMISER: Breakaway Executive Bonus VOLUME MAXIMISER: EEB Bonus + DBLG1 Bonus ELLER WEALTH MAXIMISER DEPTH VOLUME Volume Maximiser: Optjen en ekstra Executive Bonus PLUS en dobbelt G1 Bonus. Depth Maximiser: Tjen op til 5 % i provision fra hver af dine Breakaway Executives cirkelgrupper, helt ud i seks led. WEALTH MAXIMISER MAXIMER DIT BONUS POTENTIALE Du forøger dit indtjeningspotentiale fordi Nu Skin® altid udbetaler størst mulig kommission. INDTJENINGSPOTENTIALE Med Wealth Maximiser tjener du: Provision fra trin 1 og 2, PLUS Den af de to Wealth Maximizer beregninger der sikrer dig størst udbytte. EXTRA EXECUTIVE BONUS (EEB) MIN. GSV BONUS % 3,000 5 % på din CSV + DOBBELT G1 BONUS (DBLG1) 10 % på din CSV TITEL GOLD LAPIS RUBY EMERALD DIAMOND BLUE DIAMOND Antallet af G1 Breakaway Executives 1 2,3 4,5 6,7 8,9,10,11 12 5 % 2 5% 3 4 5 6

11 NU SKIN®’S REVOLUTIONERENDE WEALTH
NU SKIN®’S REVOLUTIONERENDE WEALTH MAXIMISER UDBETALER AUTOMATISK EFTER DEN BEREGNINGSMETODE DER SIKRER DIG HØJST UDBYTTE Trin 3 RUBY EXECUTIVE (DIG) 100 PSV, 3,000 GSV, 2,250 CSV EXECUTIVE 3,000 GSV, 2,250 CSV GOLD EXECUTIVE G2 - TOTAL CSV: 4,500 G1 - TOTAL CSV: 9,000 VOLUME MAXIMISER EEB PÅ 5 % €112.50 DBLG1 på 10 % €900 G2-G6 på 0 % €0 Total €1,012.50 DEPTH MAXIMISER G1 på 5 % €450 G2 på 5 % €225 Total €675 ELLER WEALTH MAXIMISER €1,012.50 € 675

12 EXECUTIVE OPRETHOLDELSESKRAV
MÅNEDLIGE OPRETHOLDELSESKRAV: For at få provision og modtage Executive Bonuser: kræves minimum 100 PSV og 2,000 GSV  Hvad sker der, hvis en Executive ikke opfylder opretholdelseskravene? Opretholdelseskrav: Hvad sker der? Titel: Udbetaling: Ikke opfyldt i maj Pin titel frimåned (kan bruges én gang i løbet af 12 måneder) Executive L1 Bonus (Hvis en Executive har 100 PSV, Fast-Start-udbetalinger og detailfortjeneste, men ikke Executive bonus) Igen ikke opfyldt i juli Midlertidig Executive i op til 3 måneder (kan bruges én gang som Executive) Midlertidig Executive* (regnes som Breakaway Executive hos upline) (samme som herover) Opfyldes i september Forfremmes i september Betales som en Executive Ikke opfyldt i oktober Degraderes i oktober Degraderet Executive (hvis distributøren har 100 PSV, Fast-Start-udbetalinger og detailfortjeneste) Distributøren gennemfører Executive kvalifikationen igen Genindtrædelse** (Hvis dette sker indenfor 6 måneder, genvindes oprindelige Breakaway Executives) Betales som Executive * Tilladt én gang pr. Executive status, dog må distributører vente mindst 12 mdr. fra gennemførelsen af den seneste midlertidig Executive periode, før den kan bruges igen. ** Executives, som benytter sig af Executive programmet til genindtrædelse, for at genvinde deres tidligere Executive status, er ikke berettiget til at genbruge status som midlertidig Executive.

13 Krav til EMEA Executive Duplication Bonus Pool
EXECUTIVE DUPLICATION BONUS* FÅ EN ANDEL AF EMEA SUCCESSEN Executives og derover med 3,000 GSV om måneden, kan kvalificere sig til andele af det månedlige provisionsberettigede salg for EMEA gennem Executive Duplication Bonus **: Krav til EMEA Executive Duplication Bonus Pool Gennemført kvalificerende Executive måned 2 (Q2) 1 andel Ny Executive måned 1 med GSV Ny Executive måned 2 med GSV 2 andele Ny Executive måned 3 med GSV 3 andele Bemærk: Kvalificerende Executives og Executives skal komme fra et af EMEA-markederne for at tælle som en andel for upline. *Executive Duplication Bonus puljen er et midlertidigt incitament og betragtes ikke som en del af salgskompensationsplanen, og kan til enhver tid blive ændret eller ophøre med 30 dages varsel. ** For at kvalificere sig, skal distributøren opfylde de af virksomheden fastlagte gældende minimumskrav vedrørende bonus og salg ved slutningen af hver provisionsperiode, og opfylde de øvrige aktivitetskrav i salgskompensationsplanen.

14 TAK


Download ppt "SALGSKOMPENSATIONSPLAN PRÆSENTATION"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google