Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad betyder beslutningen for Banedanmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad betyder beslutningen for Banedanmark"— Præsentationens transcript:

0 IDA. Signalprojektet Del 3: Det videre arbejde 2007-2008
Ringsted sikrings anlæg som eksempel på vores nuværende investeringer Vigtigheden af princip beslutning fejl Booz Allen Hamilton Standard Colors Colors should be used in the color pairs whenever possible. Do not mix and match colors, use pairs together as shown. Black, White and Gray can be used with any of the other colors. Purple Pantone 2765 R 12 G 4 B 79 Green Pantone 357 R 15 G 67 B 24 Blue Pantone 2 88 R 11 G 31 B 101 Pantone Cool Gray 6 R 158 G 158 B 158 Black Morten Søndergaard 18. december 2006 Red Pantone 485 R 252 G 5 B 14 Yellow Pantone 3965 R 232 G 244 B 4 Aqua Pantone 319 R 126 G 204 B 189 White

1 Hvad betyder beslutningen for Banedanmark
Signalinvesteringerne fremover kan ske udfra en langsigtet strategi Der er igangsat et analysearbejde vedr. fornyelse og vedligehold af de eksisterende anlæg Signalprojekt programfase: ERTMS 2 udrulning inden 2020 – alternativt 2018 for fjern- og S-bane ERTMS 1 undersøges som sammenligningsgrundlag Pris, risiko og tid mv Grundlag for at kunne gå videre umiddelbart efter beslutning ved FL09. Opbygning af kompetencer og Change Management i Banedanmark til at håndtere udrulning af både fjern- og S-bane.

2 Organisering Ca 25 mand: Halvdelen Bdk Halvdelen Rådgivere
Fjernbane S-bane Sikkerhedsledelse Kontrahering Teknik & Trafik Business Case BDK Styregruppe Programme Management Team & support Operational Rules Projekt risiko TS Styre- gruppe Referencegruppe: TEM; FM, BDK; TS; DSB Ca 25 mand: Halvdelen Bdk Halvdelen Rådgivere Change Management

3 Hvad indeholder opgaven ?
Work Stream: Teknik, drift & sikkerhed: Tekniske koncept for udrulningen af ERTMS 2 i Danmark, Teknisk koncept for S-bane + optimal tidsplan for en samlet udskiftning Sammenlignende analyse af ERTMS 1 udrulning Etablering af databaser og processer til håndtering af kravspecifikation. Plan for test og sikkerhedsgodk. af teknisk, trafikale regler, ibrugtagning Migrationsplan for S-banen og fjernbanen Udrulningsplaner inklusive behov for udbygning af GSM-R, Udrustning af rullende materiel Erfaringer med implementering af ERTMS 2 Grænser mod lokal- og letbaner samt internationale grænser Optimering ifht spor. Teknologiskiftets betydning for drift: systemer – personale mm Driftkoncept, driftsoplæg, regularitets- og kapacitetsvurderinger

4 Hvad indeholder opgaven ?
Work Stream: Indkøb og kontrahering Udbudsstrategi for funktionsudbud og indkøb af totalleverancer Overvejelser vedrørende udbud af performance kontrakter Udkast til kontrakt for de forskellige leverancer Forslag til risikoallokering, ansvar for teknisk godkendelse og incitamentsstruktur. Plan for imødegåelse af risici for begge udskiftningsprojekter. Opdatering af risikoregister

5 Hvad indeholder opgaven ?
Work Stream: Business Case: Konsolidering og kvantificering af løsningens Benefits og Cost Investeringsplan og budget med priser efter ministeriets nye retningslinier En projektplan på programfaseniveau. Beskrivelse af gennemførelsesfase: specifikation og udbud test af teknisk løsning test af Operational Rules udrulningstakt og plan projektorganisation og model for ibrugtagning plan for godkendelser og uddannelse

6 Hvad indeholder opgaven
Work stream: Change Management Sikre organisatorisk læring i projektforløbet Identifikation af, hvad en større samlet implementering af ERTMS 2 og nyt S-bane system, betyder for Banedanmark. Projektperiode, implementeringsperiode og aflevering Krav og forslag til plan for ændringer. Organisation, uddannelse, processer etc Risiko bearbejdning.

7 Hvad indeholder opgaven
Projekt: Operationelle regler Ops. Rules er et selvstændigt projekt under TS ledelse. I tæt samarbejde med de resterende workstreams Overvejelser omkring trafikalt regelsæt og driftform for S-banen. Udarbejdelse af nyt trafikalt regelsæt til ERTMS 2 i Danmark Fall Back koncepter i begge tilfælde I programfasen udarbejdes alene ’koncept der er tilstrækkeligt til at færdiggøre projektforslaget Afklaring af relation til lokalbanerne (samt integrerede letbaneprojekter) Projektet vil udbyde rådgivning selvstændigt og søge medarbejdere i starten af 2007

8 Ansættelser og rådgiver udbud
Programstyring Ansættelser: Projektledere Fagprojektledere Program- og projektstyring samt projektsupport Eksperter Rådgiver udbud: Samlet rådgiver pakke med 6-7 workstreams Udbud efter forhandling Organisatorisk- og proces læring: Rådgiver får ansvar for overførsel af viden/læring til Bdk. Faglig ledelse Workstreams Rådgiver Bdk eksperter

9 Foreløbig tidsplan forår 2007
Udbudsforløb rådgiver udbud Anmod. om prækval Udbudsbekendtgørelse ITT Tilbudsfrist BAFO Tildeling Igangsættelse +37 +44 +68 +90 18.dec 25.jan 8.feb 4.mar 28.mar 30.mar Udbudsspecifikation Nedbrydning i delpakker Paradigme Specifikation af delpakker QA Ansættelser Annonce Deadline samtaler 8.jan Start medarb Start medarb 1.jan 1.feb 1.mar 1.apr 1.maj

10


Download ppt "Hvad betyder beslutningen for Banedanmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google