Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til en spændende dag, hvor det handler om tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte. Jeg hedder Helle Stuart, jeg er projektleder i Røgfrihed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til en spændende dag, hvor det handler om tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte. Jeg hedder Helle Stuart, jeg er projektleder i Røgfrihed."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til en spændende dag, hvor det handler om tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte. Jeg hedder Helle Stuart, jeg er projektleder i Røgfrihed for alle. Og har gennem tre år - sammen med min projektgruppe og en række engagerede ledere og medarbejdere fra 12 modelkommuner og fra forskellige centrale aktører haft muligheden for at arbejde med tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte borgere. Det har været en meget spændende og absolut meningsfuld opgave. Som I kan se af materialet, I har fået udleveret, så har Røgfrihed for alle været vært for en lang række af kompetenceudviklings- og uddannelsesaktiviteter. Konferencen i dag er den sidste af slagsen fra vores hånd. Formålet med i dag er – endnu en gang – at benytte lejligheden til at slå fast at socialt udsatte, der ryger på lige fod med andre rygere har ønsker om at blive røgfri. Og at det kan de blive – især hvis de får hjælp og støtte. Det handler både handler om at sikre at socialt udsatte borgere rekrutteres til/gøres opmærksom på at der findes kvalificerede og tilgængelige rygestoptilbud. Altså at bringe rygere og tilbud sammen. Og det handler om tage snakken om tobakken i hverdagen. I Røgfrihed for alle har vi især beskæftiget os med , hvordan tobaksforebyggelsen kan bringes helt ud på de sociale institutioner, som en del af den daglige praksis. Vi har fået gode erfaringer med hvordan det kan lykkes. Det kommer vi til at høre meget mere om i løbet af dagen, men jeg vil da gerne løfte sløret lidt og sige at et godt samarbejde mellem sundhedsforvaltningen og social/og psykiatriforvaltningen og ledere, der tager teten – så rykker det.

2 Program (1) 09.00: Ankomst og morgenmad 10.00: Velkommen
Helle Stuart, projektleder i Røgfrihed for alle 10.15: Kan socialt udsatte holde op med at ryge? Med fokus på mennesker med sindslidelse Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge, ph.d., MPH, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ved Glostrup Hospital 11.00: Rygning er deres mindste problem? – Om holdninger og holdnings- ændring blandt ledere og medarbejdere på sociale institutioner Berit Christensen, evalueringsmedarbejder i Røgfrihed for alle 11.15: Tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte: Hvordan kan ledere og beslutningstagere understøtte dette arbejde? Asta Freund, formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune 11.45: Frokost Programmet her til formiddag starter med oplæg her i plenum, først vil Charlotta Pissinger videregive sin store viden om rygning blandt socialt udsatte mennesker med psykiske lidelser og deres muligheder for at stoppe med at ryge. Herefter vil Røgfrihed for alle evalueringsmedarbejder Berit Christensen fortælle os om resultaterne fra vores sidste undersøgelse om holdninger til rygning og socialt udsatte. Derefter vil Asta Freund formand for udvalget for sundhed og forebyggelse i Haderslev kommune give sit bud på hvordan beslutningstagere kan understøtte det tobaksforebyggende arbejde blandt socialt udsatte. Herefter fordeler vi os i fire workshops, hvor vi går tættere på hvordan I konkret kan arbejde med tobaksforebyggelse i kommunerne i de sociale institutioner.

3 Program (2) 12.30 – 13.10 Workshoprunde 1
14.00 Pause med kaffe, kage og frugt 14.30 Behandling af tobaksafhængighed – Sundhedsstyrelsens anbefalinger Jørgen Falk, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 15.00 Hvordan kan kommunen opbygge kapacitet til at arbejde med tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte? Tine Curtis, ph.d. , konsulent ved Implement Consulting Group 15.45 Afrunding af dagen Helle Stuart, projektleder i Røgfrihed for alle Efter frokost er der to oplæg i plenum. Først Jørgen Falck fra sst, som vil fortælle om sst anbefalinger til behandling af tobaksafhængighed. Så kommer Tine Curtis fra Implement og giver sit bud på hvordan kommunen kan opbygge kapacitet til at arbejde med tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte.

4 Ringe i vandet At sætte viden i spil og få forskellige aktører til at drible videre Opbygge kapacitet i kommunerne Projektet er inspireret af amerikanske anbefalinger på området og bygger videre på anerkendte og videnskabeligt funderede metoder Inden jeg giver ordet til Charlotta vil jeg kort sige lidt om Røgfrihed for alle. RFA er et 3 årigt satspuljefinansieret projekt, hvor opgaven har handlet om at hjælpe kommunerne i gang med tobaksforebyggende indsatser og rygestoptilbud til socialt udsatte mennesker. Vi har været meget inspireret af det arbejde, der med succes er gennemført i USA. Da vi her i Danmark skulle starte op med en målrettet indsats, var det naturligt at bruge den store viden – det tilsvarende arbejde i USA har kastet af sig. Derfor satte vi os den ambition, at vi ville sætte viden i spil med det fordel at få mange flere til at interesse sig for arbejdet og tage handling på det. Vi ville også bruge det amerikanske vidensgrundlag til at opbygge kapacitet i kommunerne – for på denne måde at skabe grundlag for at der også efter indsatsens afslutning – dvs nu – er nogle der dribler videre med dette efter min mening meget meningsfulde arbejde. Vi har brugt metaforen ringe i vandet som billede på hvad vi gerne vi have til at ske. Og når vi nu er 120 mennesker her i dag, med repræsentanter fra både Sverige og Norge, så synes jeg at det fortæller at vi er kommet langt ud med budskabet og at der er mange rigtig mange, der gerne vil i gang med en indsats. Det glæder mig overordentlig meget.

5 3 væsentlige erfaringer
Vi er i gang med et paradigmeskifte – tobaksforebyggelse skal mainstreames i relation til alle tænkelige strukturer omkring udsatte borgere Face-to-face kontakt mellem frontmedarbejdere og fagfolk kan flytte holdninger, særligt når frontmedarbejdere oplever at blive hørt og får konkrete anvisninger på hvordan de kan snakke rygning med borgerne Opbygning af kapacitet er en proces, hvor faktuel viden og evalueringsaktiviteter spiller en afgørende rolle Jeg vil fremhæve 3 væsentlige erfaringer: Vi har nogle rigtig gode rygestoptilbud i kommunerne – og jeg hørte forleden i forbindelse med Rygestopbasens 10 år fødselsdag, at de danske rygestopkurser er i verdensklasse. Det er jeg enig i, men det må ikke få os til tro at ”så skal der bare flere af dem”. Vi skal supplere vores kursustilbud med noget. Selvom vi anstrenger os rigtig meget så kan kurserne kun samle måske op til 5 % af rygerne op. Vi skal gøre noget mere, og det kan fx være at indarbejde tobaksforebyggelse i alle tænkelige strukturer omkring udsatte borgere. Det er det arbejde vi har sat i gang i RFA, fx når vi systematisk har opsøgt væresteder i København og Gladsaxe med henblik på at facilitere at medarbejderne vil og kan tage en snak om tobak med borgerne og henvise dem til tilbud i Stoplinien. Dette arbejde skal videreudvikles Fordi der er rigtig god synergi i mødet mellem den borger, der gerne vil ændre på sine rygevaner og medarbejderen i værestedet, der kerer sig om borgerne og som ved at det er virkningsfuldt at snakke med borgeren om rygning og hjælpe borgeren hen til eller i kontakt med et rygestoptilbud – og det kan være at det er et kursusforløb, men det kan også være henvisning til Stoplinien, apoteket eller en personlig snak med en uddannet rygestopinstruktør. Denne ansigt-til ansigt kontakt er vores måske vigtigste rekrutteringsmetode og en kort effektiv intervention i sig selv Vi har erfaret at viden rykker – og måske endnu mere end vi havde forestillet os. Den modstand nogle medarbejdere kan have i forhold til at tage snakken med borgeren kan opløses, når de præsenteres for fakta om rygnings farlighed, betydning for omsætning af medicin som fx psykofarmaca, eller viden om at borgerne rent faktisk ønsker hjælp OG har en klar forståelse af hvad opgaven handler om. Det med at få tobaksforebyggelsen ind i de sociale institutioner behøver ikke at være besværligt I langt de fleste tilfælde kan en ’snak om tobak’ passes ind som en del af det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde, der i forvejen foregår på stedet. Men det kræver, at ledelsen går forrest og sætter rammerne. Jeg håber, at mange ledere vil tage udfordringen op. Lade sig inspirere af de erfaringer, der er gjort, og gøre brug af de værktøjer, der er udviklet. Med disse ord vil jeg endnu en gang byde jer alle velkommen, og give ordet til Charlotta, som vil starte med at give os sin viden om hvad der er op og ned i forhold til rygestop og mennesker med sindslidelse. Velkommen

6 Vi har nu været igennem en spændende dag
Vi har nu været igennem en spændende dag. Jeg håber at mange af jer har fået inspiration til jeres videre arbejde. Jeg vil gøre opmærksom på, at Røgfrihed for alle forskellige publikationer: De tre holdningsundersøgelser

7 Vores evalueringsrapport, magasinet med historier fra kommunerne og vores undervisningsmateriale kan findes på

8 Den faglige portal www.rogfrihed.dk
Tobak eller Hälse Visby september 2011

9 Til allersidst vil jeg vise jer et billede som jeg har fået fra vores amerikanske samarbejdspartnere: Hvis vi nogensinde skulle komme i tvivl om det meningsfulde i at arbejde med tobaksforebyggelse blandt udsatte mennesker, så synes jeg denne slide taler sig eget sprog. Tak for i dag – og kom godt hjem.


Download ppt "Velkommen til en spændende dag, hvor det handler om tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte. Jeg hedder Helle Stuart, jeg er projektleder i Røgfrihed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google