Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Observation Veal Chapter 7. The nature of observation  Observation indebærer det at se!  Generelt er der ingen involvering af det/de observerede /som.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Observation Veal Chapter 7. The nature of observation  Observation indebærer det at se!  Generelt er der ingen involvering af det/de observerede /som."— Præsentationens transcript:

1 Observation Veal Chapter 7

2

3 The nature of observation  Observation indebærer det at se!  Generelt er der ingen involvering af det/de observerede /som måske ikke en gang ved at de bliver observeret)  Observation kan også være en struktureret metode

4 Rumlig eller funktionel  Udendørs:  Indgange  Parkerings arealer  Folk placerer sig ofte langs med ”kanterne” – som fx vægge, hegn, bredder, arealer med træer  Mønsteret for udnyttelse af en plads

5 Rumlig eller funktionel  Built up areas:  Shopping centre  Bygninger  Musseer  Et andet eksempel er ”space management” i et supermarked

6

7 Designing areas  I virkeligheden opfører folk sig ikke som designerne havde forventet det!  Nogle områder er for lidt benyttet og andre er overfyldte  Eller også bruges områderne til andre aktiviteter  Bevægelsesmønsteret i en udstilling kan have indflydelse på hvordan informationerne bliver absorberet

8 Observations: Use of a Park

9 Categories

10 System of Coding

11 Finding user profiles  Ofte kan preliminære observationer bruges til at identificere en brugerprofil  Det gør det ofte lettere at udforme spørgsmålene til et spørgeskema eller et interview

12 Leisure on the margins  Recreational drugs  Grafitti og vandalism  Forskellige former for sexuel aktivitet  Gambling  Crowd behavior

13 Main elements  10-step model for strukturede observationer  Pladsen/stedet  Observationspunkt  Tidsperioden  Undersøgelsen (prøvetagningen)  Frekvensen  Zoner  Etc.

14 Step 1 and 2  Foretag en inspektion af stedet først, for at:  Vælge det rigtige sted for observationerne  Obervationspunkter og  Brugbare konditioner for observationen

15 Step 3, 4 and 5  Step 3: Vigtigt  Variationer i brugen af faciliteter  Step 4: Vedvarende eller stikprøver?  Resourcer til rådihed  Stedets beskaffenhed  Det overordnede design af projektet  Step 5: tælle-frekvensen  Afhænger af graden af ændring i brugen af stedet

16 Step 6  Step 6: Hvad skal observeres?  Folk og deres positioner  Forskellige typer af aktiviteter  De besøgendes karakteristik  De besøgendes bevægelser  Det generelle flow  De besøgndes ruter

17 Step 7  Step 7: opdeling af stedet i zoner  Fokus på hver zone og fastlæggelse af aktiviteter etc.  Zonerne bør fastlægges ud fra hensynet til styring  Ideelle zoner:  Kan observeres fra ét sted og er  Demarkerede af naturlige (eller andre) kendetegn

18 Step 8  Step 8: Optegning af observationer og information  Konstruer et tælle ark  Der forbereder data for analyse, præsentation og regneark  Kopier af kort etc  Free form notes

19 Step 9  Genneførelse af observationen  Strukturerede observationer  Den største fare er kedsomhed  Vigtigt at variere arbejdet  Unstrukturerede observationer  Observatøren skal observere og beskrive hvad der foregår og samtidig  Bestemme hvad der skal observeres

20 Step 10  Step 10: Analyse af data  Strukturerede observationer:  Visual præsentationer  Mønstre for anvendelse  Spot count data  Vægtning  Unstrukturerede observationer:  Læsbare noter  Transcribering


Download ppt "Observation Veal Chapter 7. The nature of observation  Observation indebærer det at se!  Generelt er der ingen involvering af det/de observerede /som."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google