Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Drawing by Ruairi O Brien TRÆNGSELSAFGIFTER.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Drawing by Ruairi O Brien TRÆNGSELSAFGIFTER."— Præsentationens transcript:

1 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Drawing by Ruairi O Brien TRÆNGSELSAFGIFTER

2 www.transportlearning.net Emner Hvor er vi nu? Hvad er trængselsafgifter? Hvorfor bruge trængselsafgifter? Økonomisk teori Hvad opnår man ved at bruge trængselsafgifter? Hvordan opnås det? Eksempler: Singapore, Trondhjem, London, Stockholm, Italien, Znojmo Hvordan implementeres trængselsafgifter – optimering af resultatet Generer forslag til trængselsafgifter for dit eget område

3 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Hvor er vi nu? Massive forsinkelser pga. trængsel Tabt økonomi (tid, energi) Luftforurening og støjgener Mangel på parkeringspladser Byer med et kaotisk og urart gademiljø Adskillelse af sociale netværk DERFOR NEJ - at forbedre trafikken ved at udvide kapaciteten og bygge nye veje har længe været udenfor den trafikpolitiske agenda i EU JA - at afbalancere transportbehovet ved at planlægge

4 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Hvad er trængselsafgifter? Simpelt: bilisterne må betale for deres brug af veje Er de ikke bebyrdet nok med afgifter? • Beskatning ved køb, vejskatter (nogen steder), obligatoriske forsikringer, benzinafgifter, etc. NEJ Hvorfor ikke have marginal omkostninger på kørsel? Ligesom i supermarkedet!

5 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Økonomisk teori anbefaler Den afgift der pålægges en bilist for brug af vejnettet bør reflektere summen af de marginale omkostninger hos: Infrastructure udbyderen • Udgifter til udbygning og vedligeholdelse Andre bilister • Trængsel og ulykker Eksterne omkostninger • Økonomiske omkostninger ved ulykker, luftforurening Trængselsafgifter bidrager til at bilister træffer økonomisk mere rationelle transport valg – og trafikmængden reduceres.

6 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Hvad opnår vi? Mindre trængsel – hurtigere transport med bil og kollektiv transport, sikrere cykling og gang. Reduceret forurening – ren luft, mindre støj, mindre CO 2 Gevinster – bedre, mere behagelig og hurtigere kollektiv transport, bedre cykel og fodgænger omgivelser, bedre veje og større sikkerhed.

7 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Accept? Det er et problem! Meget følsomt reguleringsmiddel Nyt Man vil ikke betale for det som har været gratis Lighed – eller social slagside? Konventionelle virkemidler mere kendt - Men accepten er på vej fordi der kommer en indtægt til brug for bedre miljø og bedre vejnet

8 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Hvor er det afprøvet? Singapore område licens 1975 Bergen bom afgift 1986 Oslo bom afgift 1990 Trondhjem bom afgift 1991 Singapore elektronisk vejafgift – kombination med bom afgift 1998 London område licens 2003 (videreført til 2006) Stockholm bom afgift 2006 Major Italian cities – område licens

9 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Hvordan planlægges trængselsafgifter? Principperne • Område licens • Bomme ved indfaldsveje • Afstands- eller hastighedsafhængigt • Prisen • Hvem skal opkræves og hvem er undtaget? Hvad er indtægten brugt til? Administration og teknologi • Prissættelse og rgninger • Bøder og konsekvens

10 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Singapore: demand management ALS (1975) Myldertids trafik reduceret med 45% Hastighed øget med 20% Ulykker faldet med 25% ERP (1998) Daglige trafikmæng der reduceret med 20- 24% Hastigheder 40 til 45 km/t

11 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Singapore- prisprincipper Område: CBD-reguleret zone og nogle ekspres veje Tdspunkt: først morgenmyldringstid, senere også aftensmyldring og til sidst alle tidspunkter, EP operates during working hours including Saturday till 2 pm Type: først områdelicens og derefter bompenge for indadgående trafik Pris: $3 for en dag, $2 for myldertid, ERP - varierer Hvem opkræves?: køretøjer Variationer: tidspunkt på dagen, køretøjstype, sted (ERP), prisen varierer hver 3. mdr for at holde trafikken på samme niveau Teknology: tæller I bilen, smartcard, opgøres når bilen passere betalingspunkt. Konsekvens – kamaera/ANPR

12 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Trondhjem: infrastruktur investeringer Mange nye veje feks. ny lufthavnsvej og tunneler Ny omkørsel Cykelstier Miljø- forbedringer Bedre offentlig transport

13 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Trondhjem - prisprincipper Område: bebygget område inkl. vej til lufthavn Tidspunkt: arbejdstiden Type: bomafgifter for indadgående trafik Pris: €3 for krydsning Enhed: køretøjer Variationer: tidspunkt på dagen, køretøj, sted

14 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net London Plan Plan for mange år Formelt grundlag: 1999 London Government Act and 2000 Transport Act Områdelicens for et centralt område (21 km 2 ), intro Feb 2003 Op til 50,000 køretøjer i timen ind i området Planlagt at indtjene £130 million pr. år – I virkeligheden blev det £70 million Fortjenesten anslået for 10 år Exemptions - residents (90% discount) Many payment methods, ANPR and foot patrol enforcement

15 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net London området

16 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net London Scheme 2 Trængsel indenfor zonen reduceret med 30% Trafikmængden reduceret med 18% 30% reduktion i antallet af biler, 65,000 færre der kører i bil 20% stigning i antallet af mennekser der transporteres I busser og taxi 29,000 flere buspassagere rejser ind I zonen I morgen myldertiden Bus stabilitet og rejsetid er forbedret - forsinkelser pga. Entetider på bus faldet 20% i hele London og med 30% i betalingszonen Debat om effekt for handelslivet Lidt omkørsel af trafik udenfor zonen

17 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Netherlandene Bybomme planlagt på hovedveje i Randstad 2.5 Euro afgift vil nedbringe myldertidstrafik på motorvejen med 35% Første skridt mod kilometer-betaling Fire Randstad byer var ikke begejstrede pga. Økonomisk udvikling, men blev opfordret af transportministeren Det hele blev skrinlagt da en ny minister blev valgt

18 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net At implementere trængselsafgifter For at opnå succes med trængselsafgifter skal man: • Være enige om formålet og at der er et problem man vil løse • Politisk opgør • Resourcer – personlige og økonomi • (Preferably) kun en beslutningstagende enhed • Kun en organisation der implementere • Muligheder for at bedre alternative transportmuligheder (bredt) før afgiften indføres • Ligefrem og støttende lovgivning • Effektiv markedsførings- og kommunikationsstrategi fra starten

19 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Konklusion Kan trængselsafgifter accepteres? Norway, Durham, London viser det kan det. Nøgleemner for succes: • Opfattelse af problemet • Forretningslivets opbakning • Politisk konsensus eller kamp • En simpel plan til at begynde med • Anslåede indtægter • Åbenlys investering i alternativer

20 TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Referencer http://www.europrice-network.org http://www.progress-project.org http://www.imprint-eu.org/seminars.htm • Følgende artikler • Begg (flotte billeder) • Chin (Singapore) • Baker (accept) • Kan down-loades!


Download ppt "TRÆNGSELSAFGIFTER www.transportlearning.net Drawing by Ruairi O Brien TRÆNGSELSAFGIFTER."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google