Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metode 2 Kvantitativ metode Spørgeskema

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metode 2 Kvantitativ metode Spørgeskema"— Præsentationens transcript:

1 Metode 2 Kvantitativ metode Spørgeskema
Målgruppeanalyse Metode 2 Kvantitativ metode Spørgeskema

2 Plan for i dag Hvad er metode Valg af metode Kvalitativ - kvantitativ
Metode triangulering Kvalitative metoder Interviewmetoden Opgave og litteratur til næste gang

3 Valg af metode Målformulering Problemformulering
Hypoteser og arbejdsspørgsmål Teoretiske overvejelser Konkretiserede spørgsmål Valg af metode.

4 Hvad er kvantitativ metode?
”Afklaring af et ræsonnement, således at det kan UNDERSØGES af andre i en lignende situation” Kvantitativ: - med samme resultat!

5 Hvad er kvantitativ metode?
Man måler verden - og gengiver den ved hjælp at tal og grafer.

6 Kvalitativ - kvantitativ
Teoretisk ståsted: Positivisme Arbejder med repræsentativitet: At udvælge en gruppe mennesker, der kan repræsentere den samlede målgruppe. Lav fleksiblitet . Informanten er objekt. Primært lukkede spørgsmål Fejlkilder er primært respondentudvælgelse, spørgsmålsformulering og fejlfortolkning på grund af statistisk usikkerhed! Undersøgelse af relativivt letmålelige fænomener. Formidlingsmæssige fordelele. Positivistisk/naturvidenskabeligt videnskabssyn. Ikke så eksplorativt, men hypotese-testende

7 Spørgeskemametoden Aspekter ved Interviewmetoden: fakta-orienteret
Fokus på målelige fænomener Det entydige Jordnære situationer og emner

8 Test af postulat/hypotese Tilfredshedsundersøgelse
Spørgeskemametoden …kan f.eks. bruges til: Målgruppeanalyse Evaluering Test af postulat/hypotese Tilfredshedsundersøgelse

9 Udførsel af spørskemametoden
- Traditionelt spørgeskema, som efterfølgende tastes ind i et software (SAS, SPSS) - CAPI computer-assisted personal interviews (svar tastes af interviewer direkte ind på computer) CATI computer-assisted telephone interviews (over telefon, som tastes ind på computer) CAWI computer-assisted web interview (respondenten taster ind på computer, online, database)

10 Respondentudvælgelse
1. TOTALTÆLLINGER f.eks. på en virksomhed 2. STIKPRØVE - Tilfældig udvælgelse - Systematisk udvælgelse - Stratificeret udvælgelse - Klyngeudvælgelse

11 Respondentudvælgelse
Tilfældig udvælgelse Ligesom banko Random computergeneret Stiller relativt store krav til mængden af respondenter.

12 Respondentudvælgelse
Systematisk udvælgelse Ligesom banko F.eks. hver tiende person Stiller også relativt store krav til mængden af respondenter Kan skabe problemer (barakken ved varmeapparat)

13 Respondentudvælgelse
Stratificeret udvælgelse Opdeling efter valgte kriterier (f.eks. aldersgrupper) således at ”alle” relevante er repræsenteret i forhold til casens emne. Fordelagtigt vedr. respondentmængde Formindsker tilfældigheden

14 Respondentudvælgelse
Klyngeudvælgelse Her vælges en gruppe personer af den samlede population. Ressourcebesparende Øger statistisk usikkerhed (der kan være tale om en speciel ensartet kultur i lige netop den skoleklasse, man har sendt spørgeskemaet til)

15 Respondentudvælgelse
Det vigtige er at så vidt muligt lavet et miniaturebillede af den samlede population.

16 Respondentudvælgelse
ANTAL respondenter er egentligt et spørgsmål om hvor stort et konfidensinterval vi vil acceptere. Et konfidensinterval på f.eks. 5 betyder at hvis 40% har svaret ja, så kan man være 95% sikker på at det rigtige svar ligger mellem 35 og 45.

17 Respondentudvælgelse
Konfidensinterval: n: stikprøvens størrelse p: stikprøvens mængde i % af samlet population z: signifikansniveau (95% sikkerhed giver z= 1,96)

18 Respondentudvælgelse
2 ting der influerer på konfidensintervallet: 1. Sample size (størrelsen af stikprøven) 2. Populationens størrelse (i alt) 3. Procenttal (f.eks. 45% sagde ja) - Bemærk i øverste box er der tale om worst-case (50%)

19 Opdeling i: Emner Temaer Åbne(!) spørgsmål
Interviewguiden Opdeling i: Emner Temaer Åbne(!) spørgsmål

20 Interviewguiden Indledende spørgsmål Spørgsmål om viden
Opfølgende spørgsmål Uddybende spørgsmål Specificerende spm. Direkte spørgsmål Indirekte spørgsmål Strukturerende spørgsmål Tavshed Fortolkende spørgsmål Spørgsmål om viden Spørgsmål om adfærd Spm. om antagelser Spørgsmål om følelser Spørgsmål om sansning Sammenfattende spm. Kontrast spørgsmål

21 Interviewguiden Spørgsmål må ikke være afsenderorienterede/indforståede. Lad samtalen køre naturligt. Streg over når tema/emne er dækket. Vend tilbage senere til temaet/emnet, hvis samtalen er relevant. Vær åben for at nye temaer/ emner kan opstå.

22 Interviewguiden Bliv ved med at interviewe, til der ikke dukker yderligere væsentlige pointer op.

23 Interviewsituationen
Kildekritik Intervieweren Interviewsituationen Valget af informanter Andet

24 Etiske overvejelser Informér informanterne: •Formål med undersøgelsen •Ingen rigtige og forkerte svar •Ens egen rolle/jeres rolle i forløbet •Anonymitet?

25 Etiske overvejelser Skriftligt samtykkeerklæring/fortrolighedserklæring Overvej mulige konsekvenser for interviewpersonerne Info om undersøgelsens generelle formål Interviewpersonerne skal kunne forblive anonyme Hold hvad du lover

26 Litteratur til næste gang
Metode 2 – Spørgeskemametoden Kompendie: (Hansen m.fl.), (Madsen), (Nielsen) + ”Målgruppeanalyse”: Side

27 Øvelse Kvalitativ metode - interviews Med udgangspunkt i jeres case:
Diskuter hvilke parametre, der vil være væsentlige til udvælgelse af interviewpersoner til jeres case. Brug idealtyper. Arbejd med opdelingen Emne – tema - spørgsmål


Download ppt "Metode 2 Kvantitativ metode Spørgeskema"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google