Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 FOA Evaluering af kommunalreformen April 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 FOA Evaluering af kommunalreformen April 2013."— Præsentationens transcript:

1 FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 FOA Evaluering af kommunalreformen April 2013

2 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 2 Feltperiode: Den 22. marts – 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.573 personer Stikprøven er vejet på køn, alder, region og uddannelse og partivalg ved FV11 Akkreditering: Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse: © TNS Gallup for FOA Evaluering af kommunalreformen

3 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 3 Sammenfatning: Der er i undersøgelsen spurgt til forskellige områder og målsætninger i kommunalreformen. Resultaterne viser, at mange borgere kan formodes ikke at have nok viden eller holdning til områder og målsætningerne i kommunalreformen, idet mere end 15% har svaret ved ikke til mange af spørgsmålene. Resultaterne viser:  49% af de adspurgte oplever, at den kommunale service har udviklet sig til at være ringere eller meget ringere, efter kommunalreformen trådte i kraft i 2007.  45% er helt uenig eller overvejende uenig i, at kommunalreformen har levet op til målsætningen om et væsentligt bedre sundhedsvæsen. 10% er derimod helt enig eller overvejende enige.  41% er helt uenig eller overvejende uenig i, mens 12% er helt enig eller overvejende enig i, at kommunalreformen har levet op til målsætningen om klart ansvar og opgør med gråzoner i den offentlige sektor. Evaluering af kommunalreformen

4 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 4 Sammenfatning:  Respondenterne er blevet spurgt til om de er enig eller uenig i, at deres kommune har levet op til forskellige målsætninger i kommunalreformen:  Bedre borgerbetjening – 14% er helt enig eller overvejende enig, mens 43% er helt uenig eller overvejende uenig.  Mindre bureaukrati og færre skranker – 14% helt enig eller overvejende enig, og 46% er helt uenig eller overvejende uenig.  Større borgerindflydelse - 5% er enig eller overvejende enig, mens 52% er helt uenig eller overvejende uenig.  Bæredygtige kommunale enhed - 13% er enig eller overvejende enig, mens 33% er helt uenig eller overvejende uenig.  36% har svaret: ”Uændret”, til spørgsmålet om, det er blevet nemmere eller sværere at komme i kontakt med kommunen efter kommunalreformen trådte i kraft i 2007.  Der er delte meninger, om det er en positiv udvikling, at sygehusene udskriver patienterne hurtigere. 39% har svaret helt enig eller overvejende enig, mens 35% har svaret helt uenig eller overvejende uenig. Evaluering af kommunalreformen

5 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen 5 Hvordan oplever du, at den kommunale service har udviklet sig efter kommunalreformen trådte i kraft i 2007?

6 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen 6 Hvor enig eller uenig er du i, at kommunalreformen har levet op til hver af nedenstående målsætninger? Et væsentligt bedre sundhedsvæsen

7 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen 7 Hvor enig eller uenig er du i, at kommunalreformen har levet op til hver af nedenstående målsætninger? Klart ansvar og opgør med gråzoner i den offentlige sektor (fx ansvarsfordeling mellem stat, regioner og kommuner i ældreområdet)

8 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen 8 Hvor enig eller uenig er du i, at din kommune lever op til nedenstående målsætninger i kommunalreformen? Bedre borgerbetjening

9 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen 9 Hvor enig eller uenig er du i, at din kommune lever op til nedenstående målsætninger i kommunalreformen? Mindre bureaukrati og færre skranker

10 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen 10 Hvor enig eller uenig er du i, at din kommune lever op til nedenstående målsætninger i kommunalreformen? Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati

11 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen 11 Hvor enig eller uenig er du i, at din kommune lever op til nedenstående målsætninger i kommunalreformen? Bæredygtige kommunale enheder

12 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen 12 Er det blevet nemmere eller sværere at komme i kontakt med kommunen efter kommunalreformen i 2007 trådte i kraft?

13 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen 13 Flere og flere patienter bliver i dag undersøgt, behandlet og udskrevet fra sygehusene på få dage, hvor de tidligere ville havde været indlagt i længere tid. Hvis patienten efter udskrivelse fra sygehusene har behov for fx genoptræning o. lign. varetages disse opgaver af kommunerne. Hvor enig eller uenig er du i, at det er en positiv udvikling, at sygehusene udskriver patienterne hurtigere?

14 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 14 Evaluering af kommunalreformen Arbejder du til daglig med et eller flere af følgende områder?

15 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 15 Evaluering af kommunalreformen Har du selv eller nogen i din familie været indlagt på sygehus inden for de sidste 2 år?

16 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 16 Evaluering af kommunalreformen Har du selv, eller nogen i din familie eller nærmeste omgangskreds et handicap?

17 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 17 De procenttal, der gengives i resultatafsnittet, er behæftet med en vis usikkerhed hidrørende fra, at man i stedet for at spørge alle i populationen kun har spurgt et mindre udvalg af dem. Usikkerheden kan angives som 95% sikkerhedsgrænse. Det betyder, at det sande procenttal med 95 % sikkerhed ligger indenfor et givent interval. Dette interval er baseret på basestørrelse. Følgende slides viser en oversigt over størrelsen på de statistiske usikkerheder, samt basestørrelser. Statistisk usikkerhed

18 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 18 Statistisk usikkerhed

19 © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført d. 22. marts- 4. april 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.573 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 19 Basestørrelser


Download ppt "FOA © TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 FOA Evaluering af kommunalreformen April 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google