Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Slitlaganefnd Prosjekt om modifisert OB Ingvi Árnason Lars Peter Jensen Pétur Pétursson.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Slitlaganefnd Prosjekt om modifisert OB Ingvi Árnason Lars Peter Jensen Pétur Pétursson."— Præsentationens transcript:

1 Slitlaganefnd Prosjekt om modifisert OB Ingvi Árnason Lars Peter Jensen Pétur Pétursson

2 Modifiseret bindemiddel i Overfladebehandling • NVF – State of the Art rapport – Island: • Prosjektleder Lars Peter Jensen • Ingvi Árnason • Pétur Pétursson – Kontakter: • Danmark: Finn Jensen • Sverige:Torbjörn Jacobsen • Finland:Nina Ortenvvori • Norge:Torgrim Dahl Slitlaganefnd

3 SpørgsmålFinlandNorgeSverigeDanmarkIsland 1 Overfladebehandling (OB) per år 630.000m 2 (2012) 235.000m 2 (2011) 500.000 m²12 mio m²5 – 6 mio m²2.570.000 m² Stor andel av beleggninger. AEnkelt OB100% 99%85%100% Til nye veje er mest brugt 2 x enkelt OB BDobbelt OB00010%0 CAndre typer001%5%0 2Stenstørrelser6/8 og 6/12mm8/11mm8/11 og 4/8mm5/8 og 8/11mm8/11, 11/16, i mindre grad 8/16, 4/16 3Vaskede stenNej Ja Nej 4 Grundbitumen 160/220B330/430 modificeret Forsøg i gang med B160/220 umodificeret 160/220 A Andel (%) af Emulsions-OB 0% (kun forsøg) 100% 20%0% BAndel (%) af Cutback-OB (med opløsningsmiddel) 100%0070%0% C Andel (%) af andre typer 0 0010% f.eks B330/430 100%,bitumen med etylesther (fiskeolie) fra 2012 5Anvendes modificeret bindemiddel i OB ? Nej (mængder for små – ingen investering) Ja, emulsions med PmB, 100% Ja, racked-In OB og Y1B 8/11 Ganske få % Ja, ca 30% af OB er med modificeret bindemiddel Nej, men forsøg sat i gang i 2013 6 Typer af modificering af bindemidlet, % tilsætning Forsøg med SBSLatexSBS og Latex, 3 – 4% SBSMuligvis SBS og Latex (i emulsion)

4 SpörgsmålFinlandNorgeSverigeDanmarkIsland 7Begrundelse for anvendelse af modificeret bindemiddel Mindre risiko for skader ved udlægningen. Tidligere fejning Længere sæson. Trafikbelastning Længere sæson. Brydningsegenskaber Egenskaber under udsprøjtning. OB bliver bedre og holdbart med modifisering under de vanskelige klimaforhold 8 Omkostninger ved at anvende modificeret bindemiddel i OB ? ADirekte omkostninger SEK 1000/ton DKK 1 – 2/m2Estimeret: omkostninger: 10% BSammenligning af life-cycle- costs (LCC) uændret Levetiden længere, mindst 2 år CAndre bemærkninger vedrørende omkostninger OB bliver for dyrt i forhold til varmblandet tynddække Modificering af bindemiddel er en vigtig konkurrence- parameter 9Miljømæsige / arbejdsmiljømæssige konsekvenser / aspekter Undgår opløsningsmidler i arbejdsmiljøet Emulsion vinder frem – forventet 50% i 2014. Styrelf 103 (Modificeret Bitumen med flux) ikke godt for arbejdsmiljøet OB i Island var tidligere mest cut- back. Ambitionen er at finde det bedste alternativ mht holdbarhed, miljø og arbejdsmiljø 10Fordele / ulemper i forbindelse med håndtering / udlægning Begrænset lagringstid for bindemiddel Bedre udnyttelse af udstyr pga længere sæson Emulsions-OB mere vanskelig at håndtere ved håndudlægning, større dosering, viskositet vigtig for resultatet

5 SpörgsmålFinlandNorgeSverigeDanmarkIsland 11Prøver / tests der kan begrunde anvendelse af modificeret bindemiddel Afprøvning af OB med og uden modificeret bindemiddel AAfprøvning af OB Vialit test ved forskellige temperaturer Visuelt, trække ”tråde” Observation for stentab og svedning BAfprøvning af bindemiddel Kontrol af bitumen før emulgering, dvs softening point, penetration Kugle-ring og penetration er de mest anvendte 12Hvordan foregår modificering af bindemiddel Ikke relevantTilsætning i eget bitumen tank- depot Polymeren tilsættes i bitumen før eller under emulgering Under produktionen 13Erfaring med lagerstabilitet / opbevaring af modificeret bindemiddel Skal om muligt omrøres under opbevaring Modificeret emulsion har noget kortere lagringstid end umodificeret 14Andre informationer / kommentarer IngenEntreprenørerne besidder specialistviden IngenPolymer- modificerede emulsioner – godt og anerkendt produkt Ingen Begrænsede svar fra Island, hvor der endnu ikke er erfaring med anvendelse af modificeret bindemiddel i OB

6 Generelt om OB i Norden • Danmark anvender mest av PmB til overflatebehandling i m2, ca 30% – Norge anvender 100% PmB, men få m2 – Sverige anvender få % PmB – Danmark: CutBack er 70 %, Emulsjon 20%. Setter mål på 50 % emulsjon til 2014 • SBS anvendes til CutBack, men Latex til Emulsjon • Danmark og Sverige vasker steinmaterialer, Island, Norge og Finland ikke. • Fordeler og ulemper med bruk av PmB – Fordel: • Bedre å legge ut, • Forbedrende egenskap til emulsjon, (raskere nedbryting) • Har større motstand til tungtrafikk. • Lengere sesong – Ulemper • Begrensede lagringstid • Raskere nedbrytning gir kortere tid til bearbeiding Slitlaganefnd

7 Generelt om OB i Norden Slitlaganefnd

8 Generelt om OB i Norden Slitlaganefnd Island Bitumen med 7% Ethyl-Ester

9 Generelt om OB i Norden Slitlaganefnd

10 • Rapporten viser at OB med PmB holder lenger en tradisjonelle OB (2 år lenger i Danmark ) og opphever tilleggskostnad ved PmB • Svarer vedrørende miljø dreier seg om å bil kvitt med løsningsmidler. • PmB krever spesial utstyr for lagring av modifisert bindemiddel over lengre tid Miljø, kostnader, behandling Slitlaganefnd

11 Det Islandske Project Modifisert bindemiddel i Overfladebehandling • State of the Art rapporten viser at: • Island bør forsøke å utvikle PmB modifiserte bindemidler, med hovedvekt på emulsjoner, slik de kan brukes ved Islandske forhold • Også skal de vurderes om steinmaterialer til overflatebehandling, spesielt til emulsjoner bør vaskes • Arbeidet begynte i 2012 med lab forsøk Slitlaganefnd

12 Viskositet vs. temperatur Slitlaganefnd

13 Forsøk på lab Platter ble lagt OB med og uten SBS Bas-bindemiddel var 160/220 med 7 % Ethyl-Ester som mykner Slitlaganefnd

14 Forsøk på lab Strekkforsøk ble utført (‘hjemmelaget’) ved forskjellige temperaturer Spredning i resultatet var stor, skyldes blant annet primitiv utførelse. Men resultatene viste ikke stor forskjell mellom „feste“ i de to typene, men SBS bindemiddel holder lenger før den ryker, ikke uventet! Slitlaganefnd

15 Resultat Slitlaganefnd

16 Forsøk i Island 2013. • Planlagt er å legge ut forsøksstrekninger i henhold til følgende: • B itumen med 7% Ethyl-Ester, med og uten 3% SBS • Emulsjon med 2% Ethiyl-Ester, med og uten 3% Latex • Steinmaterialer fra to forekomster skal prøves, sotering 8/11 mm • Omfang: 40.000 m2, ca 5,7 km i veg • Lagt på veger med 2.000 – 4.000 ÅDT Slitlaganefnd

17 Takk


Download ppt "Slitlaganefnd Prosjekt om modifisert OB Ingvi Árnason Lars Peter Jensen Pétur Pétursson."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google