Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger"— Præsentationens transcript:

1 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Cand. pharm Medicinsk superbruger Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

2 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Jeg har fået medicin i 12 år. Jeg har prøvet over 36 forskellige lægemidler Antipsykotika Antidepressiva Stemningsstabilisserende medicin Benzoediazepiner Sovepiller Foreslået nikotinpræparater mod sult Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

3 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Hvad ved vi om psykofarmaka: Psykofarmaka er alt sammen symptombehandling Det er svært at skille virkninger fra bivirkninger Almindelige bivirkninger er: Træthed Vægtøgning Rystesyge Mundtørhed Nedsatte intellektuelle evner Forstoppelse Men listen er meget længere Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

4 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Eksempler på alvorlige bivirkninger er: Hjertestop Blodpropper Diabetes Ændringer i blodbilledet Permanente hjerneskader Hormonelle bivirkninger Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

5 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Hvilke bivirkninger skal man også være opmærksom på, når en psykofarmaka-behandling startes: Kognitive funktioner Træthed Seksuelle problemer Svimmelhed Forstoppelse Ændret adfærd Rastløshed Ufrivillige bevægelser Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

6 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Psykofarmaka er undersøgt på rotter, og effekten på mennesker er undersøgt i korte forsøg på op til 3 måneder. Alligevel gives det som livsvarig medicin. Dokumentationen for at psykofarmaka skal gives livsvarigt er meget uklar. De nye antipskotika markedsføres på at de ikke giver permanente hjerneskader, men langtidsvirkningen kendes ikke. Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

7 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
God anvendelse af psykofarmaka er: Når vi er klar over, hvad der skal dulmes Når det bruges til symptomlindring, så brugeren kan arbejde med sig selv Når medicineringen overholder Sundheds-styrelsens vejledning om antipsykotisk behandling af personer over 18 år Når der er lagt en behandlingsplan, der tager højde for at man skal forsøge at trappe ud af medicinen fx efter 12 måneder. Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

8 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Life’s too short to be afraid So take a pill to numb the pain Robbie Williams Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

9 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Er der overhovedet grund til medicinpædagogik? Sundhedsstyrelsens Tilsynstema 2009 Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

10 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger Ledelsen på alle 2138 botilbud blev kontaktet Over 1500 botilbud svarede 40 % af beboerne blev behandlet med antipsykotika af egen læge, hvilket er i direkte uoverensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

11 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger Journalgennemgang på 24 personers lægefaglige journaler fordelt over hele landet Journalerne blev gennemgået mhp. om der forelå: Navn på behandlende læge Behandlingsplan Plan for vurdering af effekten af behandlingen Plan for overvågning af bivirkninger til behandlingen Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

12 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger På bostederne var: 25 % af patienter i behandling med 1 antipsykotikum 37,5 % af patienter i behandling med 2 antipsykotika 37,5 % af patienter i behandling med 3 antipsykotika Patienterne fik herudover typisk fast 2-3 lægemidler samt i gennemsnit 2 lægemidler p.n. hvilket igen er i uoverensstemmelse med antipsykotika-vejledningen Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

13 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger Kun 50 % af journalerne havde oplysninger om behandlingens forventede varighed Journalerne indeholdt meget sjældent en plan for vurdering af behandlingseffekten 87 % af dem i behandling med et antipsykotikum var uden plan for vurdering af behandlingseffekten 89 % af dem i behandling med to antipsykotika var uden plan for vurdering af behandlingseffekten 100 % af dem i behandling med tre antipsykotika var uden plan for vurdering af behandlingseffekten Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

14 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Før behandling 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger Årligt Sygehistorie + Vægt og BMI Taljeomfang Blodtryk Faste blodsukker Faste blodfedt EKG I under 25 % af journalerne var der en plan for systematisk overvågning af effekt og bivirkninger Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

15 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger Den årlige undersøgelse for bivirkninger finder kun sjældent sted. 83% fik ikke taget EKG og i 91 % fik ikke målt blodsukker/fedt. Kun i 9 % af journalerne var der arbejde systematisk med vurdering af udviklingen af bivirkningerne. Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

16 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Fordi behandlingen langt fra er optimal, er der brug for en medicinpædagogisk indsats!! Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

17 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Hvad påvirker ens handlemuligheder som bruger: Manglende viden: Virkning/bivirkninger Hvilken medicin mod hvilke symptomer Hæmmede kognitive funktioner Manglende selvtillid: Autoritetsbegrebet Pres fra omgivelserne Pres fra psykiatrien Angsten for tilbagefald Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

18 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Hvad er din rolle som hjælper i en medicinpædagogisk indsats: At respektere brugerens ønsker At lytte og støtte At skaffe viden At oversætte uforståeligt fagsprog At skabe sikkerhed for at hjælpen ikke forsvinder, selvom brugeren ønsker at gå imod anbefalinger Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

19 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Hvilke kompetencer kræves der for at støtte brugeren bedst muligt: Tillid til at brugeren er den, der ved, hvad der er bedst for vedkommende Viden/faglighed Viden om at folk kommer sig Og TRO på at alle kan komme sig Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

20 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Brug medicinen til at komme sig Søg informationer Vær varsom Tag ansvar Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger

21 Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger bertel@rydinger.dk
Kan man forestille sig en medicinskpædagogisk indsats uden brugersamarbejde og brugerindflydelse? Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger


Download ppt "Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google