Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjemmeværnet - en frivillig organisation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjemmeværnet - en frivillig organisation"— Præsentationens transcript:

1 Hjemmeværnet - en frivillig organisation
Johan Peter Paludan

2 Hvem er vi? Grundlagt af Thorkil Kristensen i 1970
Privat non-profit organisation m. styrelse Tværfaglig tænketank (økonomer, politologer, etnologer, sociolog, astrofysiker og filosof) Ca. 30 medarbejdere Dansk og svensk afdeling samt Oslo Futures Club

3 Tidsbegrebet Fremtid Fortid Nutid

4 Tidsbegrebet Historiker Fortid Nutid Fremtid Tidens gang

5 Tidsbegrebet Fremtid Nutid Fortid Historiker Fremtidsforsker
Tidens gang Tidens gang

6 USA, 1958: ”This is your future”
3D Color TV Wall-Panel Slide-back Roof Personal Helicopter & Roof Landing Area MovingStairway House-control Panel Glass Walls Dust-free Floors Menu Selector & Microwave Stove Giant-size Fruit Ultrasonic Laundry Electrical Heat Unit Phono-vision Receiver

7 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere KildeSunrise konversationer

8 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrick KildeSunrise konversationer

9 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrick Vinde nyt land: køkken + grill året rundt KildeSunrise konversationer

10 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrick Vinde nyt land: køkken + grill året rundt Der er maskiner KildeSunrise konversationer

11 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrick Vinde nyt land: køkken + grill året rundt Der er maskiner Man der kan småpimpe i fred KildeSunrise konversationer

12 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrick Vinde nyt land: køkken + grill året rundt Der er maskiner Man der kan småpimpe i fred Laver man maden, skal man ikke passe børnene - madlavning som flugtmekanisme KildeSunrise konversationer

13                                                                                                                             

14

15 Veje til fremtiden Prognoser Trends Megatrends Scenarier Wildcards

16 SFI - ekskl.. Hjemmeværnet
1/3 af befolkningen leverer i gennemsnit 17 timer pr måned Høj uddannelse, godt job, god løn = frivillighed Hitliste - idræt - bolig/lokalsamfund - social og sundhed Social og sundhed mindre socialt skæv

17 Hjemmeværnet En mand 25-50 Faglært Provinsbo Privat ansat
Mere frivillig Mangeårig

18 Hjemmeværnet - motiver
Traditionalist: 26 Fritidsfolket: 9 Lederspirer: 32 Sociale: 23 Supermotiverede 10

19 Bagtæppe – med konsekvenser
Acceleration

20 Forandringerne går for hurtigt – andel enige mænd

21 Forandringerne går for hurtigt – andel enige kvinder

22 Tidssynsmodellen i 2 dimensioner

23 Andel af befolkningen med forskellige tidssyn
1995 2004

24

25 Bagtæppe – med konsekvenser
Acceleration - vision/mission under forandring - hjemmeværn: en sikker havn? Velstand

26 Private konsumption pr. capita, 1844-2002
(Index 1844=100) Den gennemsnitlige årlige vækstrate i perioden har været på 1,61%. Bemærk, at faldet i 1966 skyldes et databrud som følge af overgangen til det nye nationalregnskabssystem (og i dette tilfælde overgangen fra SAH til DST). Kilder: Svend Aage Hansen: ”Økonomisk vækst i Danmark”, Bind II, Akademisk Forlag, København 1974 Niels Kærgård: ”Økonomisk vækst”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991 Danmarks statistikbank: Nationalregnskabet samt forbrugerprisindekset. 50 års oversigten. Detaljer: Der er taget udgangspunkt i det private konsum i SAH fra I perioden fra er der taget udgangspunkt i det samlede konsum, og det er antaget, at det kollektive konsum har ligget konstant på 12% af det samlede konsum i delperioden. Forbrugerprisindekset er SAH’s fra , fra er det Kærgårds, og fra er det DST’s suppleret med SAH’s. Befolkningstallene er taget fra SAH og DST. Der er taget udgangspunkt i 1844-priser. Kilder: ”Økonomisk vækst i Danmark”, Svend Aage Hansen, ”Økonomisk vækst”, Niels Kærgård, Danmarks Statistik samt egne beregninger

27 Velstandsliga 2010 ? Kilder: OECD, CIA samt egne beregninger

28 Forbrugets udvikling

29 100 ml 43Euro

30 Maslows behovshieraki
Traditionel udformning Selvrealisering Anerkendelse Sociale behov Sikkerhed Fysiske behov

31 Maslows behovshieraki
Traditionel udformning Moderne udformning Selvrealisering Anerkendelse Sociale behov Sikkerhed Fysiske behov

32 Tilhørsforhold, kærlighed
Maslows behovshierarki Trans- cendens Selvrealisering Æstetik Viden, Erkendelse Anerkendelse Tilhørsforhold, kærlighed Sikkerhed Fysiologiske behov

33 Knappe ressourcer I Dream Society
Opmærksomhed Omsorg Ægte interesse Tid Tillid Spørgsmål Mening Er Ikke : Information Producter Kanaler Muligheder Tilfredsstillelse Svar Gode historier TO BELIEVE & TO BELONG

34 Meaning Solution Product Technology Skab værdi! Hvad er meningen
med de ting, du gør? Technology Product Solution Meaning

35 Bagtæppe – med konsekvenser
Acceleration Velstand - flere har lyst til at gøre en forskel - kan man realisere sig selv som frivillig i Hjemmeværnet? Demografi

36

37 Kilde: Danmarks Statistik 2008

38 Middellevetider for 60 og 65-årige mænd og kvinder 1981-2002 Kilde: www.statistikbanken.dk

39 Total fertility rates, 2005

40 Stigende beskæftigelsesfrekvens for ældre arbejdstagere fra 1996 til 2007

41 Regeringen, november 2006: På vej mod en kvalitetsreform

42 De nye livsfaser Ca. 1950 2004  20 40 60 80 Uafhængige Afhængige
20 40 60 80 Uafhængige Afhængige Forældre Ældre Frie I Frie II 2004 

43 Youth characteristics:
“Self-centred, egoistic, no respect for the elderly” Aristotle Youth is such a wonderful thing. What a crime to waste it on children. George Bernard Shaw ( ) A teenager - a capitalist early bird out to get the worm. Time Magazine 2001 This is of course not a teenager, but the point to made is that our moderns society is a society very fond of youth. The simplest explanation is that we live in a society marked by change and fast developments which puts adaptational behaviour and fast thinking in high demand. Experience is sometimes not even considered an asset and more a burden that will hold you back. In the word of aristoltle nothing new

44 Is your personal future promising?

45 Do you think you will have a good work in the future?
(% of young people from 16 to 29 years old which think that they will have a good work in the future)

46 Having a good life, is to have a lot of money?
(% of young people from 16 to 29 years old which think that having a good life is having a lot of money)

47 Bagtæppe – med konsekvenser
Acceleration Velstand Demografien - fremtidens frivillige - de unge og Hjemmeværnet: projektorienteret nok og nok ’issenkram’? - alder eller generationseffekt? - de unge og krisen Familien

48 Zombie Kategorier: Levende-døde kategorier, der spøger i vores hoveder
og styrer vores syn på realiteter, der er ved at forsvinde Husholdning Familie Nation Par Kilde: cinema.gothic.ru/posters/ hell_of_the_living_dead_poster.jpg

49 Flere midaldrende uden børn Familietyper i pct. af alle over 20 år

50 Bagtæppe – med konsekvenser
Acceleration Velstand Demografien Familien - splitter Hjemmeværnet den? Tid, manglende

51 Andel enige i, at de ville være glade for arbejde, selvom de ikke havde brug for pengene
Kilde: 2002-ISSP - arbejdsorientering blandt årige

52 Andel enige i, at de ville være glade for arbejde, selvom de ikke havde brug for pengene
Kilde: 2002-ISSP - arbejdsorientering blandt årige

53 Den gyldne trekant Mig-liv Familieliv Arbejdsliv

54 Danskernes tidsanvendelse
Mænd 87 Kvinder 87 Mænd 01 Kvinder 01 Primære behov 9:51 10:15 10:31 10:54 Arbejde 4:45 3:18 5:02 3:53 Husholdning 1:38 3:03 2:26 3:30 Fritid 7:28 7:14 5:57 5:40 Kilde: Jens Bonke, SFI dec. 2003

55 Bagtæppe – med konsekvenser
Acceleration Velstand Demografien Familien Tid - er der plads til det frivillige Polarisering

56 Personindkomst pr. person, 2003
Gennemsnitlig personindkomst pr. person Kilde: Danmarks Statistik

57 Kilde: Danmarks Statistik

58 Uddannelsesniveauet 2005 Andel med videregående uddannelse 2005
0 – 19% 20 – 50% Kilde: Danmarks Statistik

59 Medlems- skab af folkekirken

60 The middle position is dangerous
Markedspolarisering The middle position is dangerous Up to ”Über premium” or down to discount Who decides: the consumer! Kilde: McKinsey Quarterley 2005/4. Knudsen&Randel&Rugholm: The Vanishing Middle Market

61 Bagtæppe – med konsekvenser
Acceleration Velstand Demografien Familien Tid Polarisering Globalisering

62 Hvad er globalisering? - prinsesse Dianas død
En engelsk prinsesses død I en fransk tunnel Sammen med sin arabiske boy friend I en tysk bil Ført af en belgisk chauffør Fuld af scotsk whisky Forfulgt af italienske papperazzi På japanske motorcykler Og rapporteret i hele verdens medier

63 Bagtæppe – med konsekvenser
Acceleration Velstand Demografien Familien Tid Polarisering Globalisering - og Hjemmeværnet Sundhed

64

65 Bagtæppe – med konsekvenser
Acceleration Velstand Demografien Familien Tid Polarisering Globalisering Sundhed - fitness med mening Individualisme

66 Individet Situidet Meningen findes i en selv
Selvrealisering En uforanderlig kerne ”I am what I am” Meningen findes der hvor man er ”Selvplacering” Ingen uforanderlig kerne Tilpasser sig situationen ”I am where I am”

67 ”The Individual” Familiy & network Authen- ticity ”I am what I am”
Unique & fascination Time & business Rational & cheap Nature & Values

68 ”The Situal” ”I am where I am” ”I am where I am” ”I am where I am”

69 Motivation eller bare magtrelation?
”Husbond maa refse sine Børn og Tyende med Kæp, eller Vond, og ej med vaaben;” Ansatte, konen 1921 Lærlinge 1937 Skolebørn 1967 Egne børn 1997

70 - å’ hva’ så?

71 Frivillighedsdimensioner
Finansiering - offentlig/privat Medarbejdere - professionelle/frivillige Holdning - religiøs/sekulær Formål, 1. - socialt/’rekrealt’ Formål, 2. - ’godgørenhed’/1. ’karriereskridt Formål, 3. - i sig selv/reparation Organisation - organiseret/spontant

72 Scenarieskitse Amatør Hygge Karrierestart I sig selv Instrumentelt
Nørd Karriere Professionel

73 Tak Bevar nysgerrigheden Læs mere på:


Download ppt "Hjemmeværnet - en frivillig organisation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google