Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børns nye ”elektroniske” liv Oplæg i Mammen d. 29/

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børns nye ”elektroniske” liv Oplæg i Mammen d. 29/"— Præsentationens transcript:

1 Børns nye ”elektroniske” liv Oplæg i Mammen d. 29/10 2007

2 Indhold Den medieskabte virkelighed Den virkelige virkelighed (IRL)
Unges nye liv Børn og unges kommunikationsformer Negative oplevelser Forældrenes rolle – gode råd

3 Den medieskabte virkelighed

4 Unge som et samfundsproblem
De 5 sidste ungekatastrofer: Snifning af lightergas (dødsfald) Stort narkobrug af unge (dødsfald) Misbrug af ARTO ”Cutting” - Unge som skærer sig ”Happy slapping”

5 Den virkelige virkelighed (IRL)
95 % af de unge – har et godt liv med venner, fester, skole og familie = normalbilledet 3-5 % af de unge – har et hårdt liv på grænsen med stort brug/ misbrug og ringe kontakt med voksne = skævt billede af ”normaliteten ”

6 Nye tider – nye muligheder
Between-agers (9 – 12 årige) med egen kultur og livsstil. (nutidens Teenagers) Mode og musik (MGP) ”Olivia” (livsstilsmagasin for unge unge) Online kultur – stress-skabende fællesskab Forældre som stadig lever i fortiden (Grease-alderen).

7 MGP – for børn

8 Olivia –livsstilsmagasin

9 Børn- og Unges kommunikation
Hårdt sprog (hip-hop og raptekster med nedsættende ord som Luder mv. ) Mobiltelefon – SMS / MMS (billeder/video) Spil – konsol (PS 2/3 m.fl.) og online Musikindustrien – MP3 mv. (downloading) Chatroom på internet (åbne) – ARTO (profiler + klubber) Chatroom på internet (lukket) MSN – Messenger Blogs - elektronisk dagbog på nettet Graffiti – spray på mur

10 Fakta om børn og unges online kommunikation
12-18-årige: 97% bruger internettet – 20% har internet på deres værelser 87% af de adspurgte børn chatter via Messenger 95% har mobil – 46% har mere end 50 navne på deres kontaktliste (Mediappro-undersøgelsen 2006) Fakta fra en ny europæisk undersøgelse fra 2006. Tallene viser, at en del af børns sociale liv foregår på net og mobil – det er et vilkår, at online kommunikation er del af børns dagligdag, det kan ikke diskuteres. For de unge er mobil og internet ofte to sider af samme sag. Man kan chatte eller gå på Messenger via mobilen, og man kan bruge sin mobil til at købe adgang til sider på nettet. 80 % slukker aldrig deres mobil. - Kun i biografen er den slukket… Der er en kløft mellem forældre og børns viden på dette område. Det vil der sikkert også være fremover, fordi de unge er frontløbere i brugen af digitale medier.

11 Samme pige ?

12 Sammen eller alene ?

13 Mobiltelefoner Hvorfor ? Hvornår ? Hvilke grænser ? Spilleregler ?
Sprogbrug

14

15

16 Hvilken SMS vil du helst modtage ?
”DIN MØGSO – Hvorfor går du ikke hen og tager dit eget liv, så vi ka bli fri for at se på dit tudefjæs ” (SMS til 13 årig pige, som lige har skiftet skole pga. mobning) Ses vi i klubn i aftn ;-) GEM de grimme SMS ´er, og brug dem som bevis.. når du ønsker at få stoppet mobningen

17 Profiler har billede, profiltekst, gæstebog mm
Hvad er en profil? (Billedet viser en profil på Danmarks største børnesite Arto) En profil er en slags mini-hjemmeside, som man skal oprette for at blive bruger på de store netmødesteder. En profil indeholder typisk brugernavn, alder, billede, by og en kort beskrivelse af personen bag profilen. Børnenes valg af brugernavn og billede kan signalere, hvordan de ønsker at blive opfattet. Og mange børn har faktisk tit mere end én profil. Derfor kan ”Dansemusen” og ”ILoveYou” nemt være den samme person. Venner kender hinandens profiler og skriver kommentarer i hinandens gæstebøger. Det er også meget almindeligt, at man giver sit password til sine veninder for at de skal skrive ens profiltekst. Det giver status, at have andre til at skrive en masse positive ting om én.

18 ARTO – Galleri

19 SSP Fællessekretariatet

20 Kilde: www.sikkerchat.dk
SSP Fællessekretariatet Kilde:

21 Warcraft eller netpoker – online spil er populære
Online spil – spil med folk fra hele verden (Billedet viser - én af de danske sider med gratis spil ) Inden for de seneste år er computerspil blevet koblet til internettet. At spil foregår online har først og fremmest den fordel, at man ikke behøver være i samme stue for at spille sammen. Familiens x-box eller playstation-spil giver nu mulighed for at spille online med folk fra hele verden. Der er næsten altid koblet chat på online spil, så man i en pause kan chatte med sine medspillere. Her gælder de samme risici og regler, som når børn chatter i chatrum. Der er mange holdninger til om det er godt eller skidt, at børn og unge (især drenge) bruger deres tid på at spille på nettet. Medierådet har lavet flere undersøgelser om børn og online-spil, hvor de positive aspekter fremhæves. For eksempel ser det ikke ud til, at onlinespil virker socialt isolerende for den store gruppe børn og unge.

22

23 MSN – Messenger Lukket chatroom, hvor man ofte flytter til fra ARTO, mere privat. Man kan både give tilladelse til at komme ind i MSN, men også lukke nogen ude (BLOKKE) = isolation fra fællesskabet. Mange seksuelle tilbud og krænkelser foregår på MSN Mulighed for at bruge web-cam, også seksuelt betonet

24 Negative online oplevelser
4 ud af 10 børn og unge har haft voldsomme negative chatoplevelser med andre børn som afsender. Flest negative oplevelser i relationen til andre børn og unge 23% af de adspurgte har oplevet chatchikane som en del af mobning eller konflikt med klasse- og skolekammerater (Kilde: AMOK stikprøve undersøgelse om børn og unges chattrafik 2006) På den ene side betyder brugen af chat og mobil, at børn og unge kan være i kontakt med deres venner og bekendte hele tiden og let søge nye bekendtskaber og interessefællesskaber. På den anden side kan enkelte børn stå i en sårbar og ubeskyttet situation, når chat og sms bruges til negativ interaktion som mobning, trusler og seksuel chikane. En stikprøveundersøgelse fra AMOK Antimobbekonsulenterne viser, at hvert fjerde barn har haft voldsomme, negative chatoplevelser. Undersøgelsen viser, at de fleste negative oplevelser, børn og unge har på chatten, er i relationen til andre børn og unge. Negative chaterfaringer er eksempelvis: Trusler om bank, dødstrusler, seksuel chikane, chikane der kører på udseende osv. Stikprøveundersøgelsen er illustrativ for, hvor meget ”skyggesiderne” griber ind i børnefællesskaberne.

25 Hvad handler negative online oplevelser om?
Konflikter på net/mobil. Mobbemønstre på net/mobil Trusler og chikane på net/mobil Seksuelt grænseoverskridende oplevelser Her er 4 former for negativ trafik i chatkulturen. Der er tale om former for social udveksling, der i deres udgangspunkt er forskellige – hvad de næste PP præsentationer uddyber. Pointen ved at tale om hovedtyper er, at motivationer, intentioner og løsninger vil være forskellige alt efter, hvilken type udveksling, der er tale om. De to første former - mobning og konflikt - kræver eksempelvis, at der udvikles fælles færdselsregler i skolen/fritidstilbud. Chikane kræver, at man diskuterer og udvikler etiske holdninger, mens punkt fire – seksuelt grænseoverskridende oplevelser - kræver oplysning og dialog om seksualitet.

26 Mobning – nye dimensioner
Digitale kendetegn kan ændre mobbemønstre: Afstand mellem afsender og modtager Ingen ”helle” nogen steder Øget acceleration Offentliggørelse Digital mobning Mobiltelefon og chat har givet nye arenaer, hvor mobning kan udfolde sig. Kendetegnene ved de digitale medier betyder, at mobbemønstre ændrer sig – nogle gange til det værre. Afstand: Parterne står ikke ansigt til ansigt som i ”traditionelle” mobbesituationer. Uden kropssprog, stemmeføring mv. går meget af kommunikationen tabt. Det gør, at det, der kommunikeres kan virke meget hårdt. Konsekvens: Man hopper lettere med på ”legen” - også børn/unge der normalt ikke ville gøre det i ansigt til ansigt situationer. Ingen ”helle”: De unge er konstant online og derfor konstant udsat, hvis de udsættes for mobning. Den kan foregå hvor som helst og når som helst. At slukke er også ensbetydende med at man udelukker sig yderligere fra det sociale fællesskab. Acceleration og offentliggørelse: Brugen af internet og mobil betyder, at et mobbeoffers udsatte position forstærkes ved, at øgenavne eller fotos mv. meget hurtigt kan spredes til mange. Samtidig kan offeret og offerets position og lavstatus offentliggørelse i f.eks. gæstebøger eller afstemninger på nettet.

27 Råd til forældre Interesser dig for dine børns sociale liv på nettet
Lær dine børn at være kritiske overfor indhold og kontakter på nettet Lad familiens computer stå i stuen Diskuter regler for god etik Tal med dine børn om personlige oplysninger Tal med dine børn om netkærester og lær dem, at de ikke må mødes med en ven fra nettet alene. Vær klar over, hvor du kan henvende dig Brug redskaber på forældresektionen på

28 Værd at diskutere !! Har forældre berøringsangst?
Medierne er kun redskaber – det hand- ler om sociale værdier, har vi nogle ? Dialog virker bedre end forbud Hvad er fordele og ulemper ved forbud? Hvordan skabes dialog - i skolen og i familien?

29 Tidens unge 1

30 Tidens unge 2

31 Relevante medier www.livsmodlab.dk www.mobbeland.dk www.sikkerchat.dk

32 Udviklingsteori

33 Grease-alderen

34 Det kan være et hårdt job at være forældre….

35 Men det handler om at stå fast og sætte sig sine spor !!!


Download ppt "Børns nye ”elektroniske” liv Oplæg i Mammen d. 29/"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google