Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Center for Sundhed og Livsstil Nord i Aalborg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Center for Sundhed og Livsstil Nord i Aalborg"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Center for Sundhed og Livsstil Nord i Aalborg
En præsentation I ord og billeder

2 En kort introduktion til PowerPoint
Diasshowet fremføres automatisk, synes du at det går for langsomt, kan du selv styre fremføringen nederst i venstre hjørne. Her har du også mulighed for, at klikke tilbage til et tidligere dias eller se hele showet igen. Selvom vi ikke er vilde med at fortælle det, kan du også afbryde showet, hvilket vi naturligvis ikke regner med, at du gør!

3 Center for Sundhed og Livsstil Aalborg
Er et sundhedsfagligt tilbud, der kan benyttes af de fleste personer med helbredsproblemer. Målet er, at deltagerne kan bevare eller opbygge en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kurset strækker sig over 8 uger og vi har fokus på både det fysiske, det sociale og det psykiske element. Vi underviser i fysiske træningsformer, personlig udvikling, arbejdsmarkedskendskab og kostvejledning. Desuden tilknyttes hver enkelt deltager en personlig vejleder, der er med til at sikre en positiv udvikling ved hjælp af individuelle mål og løbende opfølgning. Center for Sundhed og Livsstil Aalborg har optag hver 4. uge.

4 Medarbejdere på Center for Sundhed og Livsstil Aalborg
Kirstine Hvelplund Dorte Bøgsted Topp Ole Storm Anette Christensen Gitte Gregersen Projektleder CSL Nord Underviser og vejleder Fysioterapeut Underviser og vejleder Kostvejleder Ruth Bjerregaard Anne Vanggaard Peter Jensen Dorthe Øvad Mette Kuhr Underviser og vejleder Kostvejleder Underviser og vejleder Statistik og adm Fysioterapeut

5 Evaluering – hvorfor og hvordan
Vi er klar over, at det kan være vanskeligt at dokumentere effekten af kursusforløbet. Derfor har vi arbejdet målrettet på at udarbejde et evaluerings- og opfølgningsforløb, der kan afdække deltagernes karakteristika og fremskridt indenfor områder som f.eks.: Sundhed og sygdom Arbejdsmarkedsrelationer Ressourcer og netværk I løbet af kurset er der evaluering efter hhv. 4 og 8 uger. Efterfølgende er der opfølgning hhv. 3 og 6 måneder efter kursusophør. Det betyder, at vi kan samkøre data fra 4 evalueringer, hvilket giver en solid base for en troværdig og fyldestgørende statistik.

6 Vidste du at…. Desuden findes der centre i Randers Århus Silkeborg Vejle Esbjerg Haderslev Åbenrå Odense Middelfart Nyborg Svendborg Ballerup Center for Sundhed og Livsstil har centre i hele Danmark, - 16 i alt! Center for Sundhed og Livsstil Nord har centre i Aalborg Frederikshavn Hobro Hjørring Alle afdelinger samarbejder via Landssekretariatet i Silkeborg, her deles erfaringer og viden til glæde og gavn for vore deltagere.

7 Birgits historie

8 Egne ressourcer Her er resultatet…..
Vi ved hvor vigtigt det er, at være bevidst om egne ressourcer. Vi ved også, hvor svært det kan være, at opnår denne bevidsthed. Derfor har vi spurgt vores deltagere, om de synes, at kursusforløbet har gjort dem mere afklarede i forhold til deres egne ressourcer. Her er resultatet…..

9 FYSISK TRÆNING Vores 2 fysioterapeuter varetager den fysiske undervisning. Individuelle skånehensyn tilgodeses og sammen med den enkelte kursist udarbejdes der et træningsprogram. Der undervises i Kredsløbstræning Styrketræning Træning med bold Varmtvandsbassin Smertetackling

10 forhold til målarbejde.
Egne ressourcer i forhold til målarbejde. Der arbejdes meget med mål på Center for Sundhed og Livsstil Nord. Vi har spurgt vores deltagere, om målarbejdet har haft en effekt i forhold til egen ressourceafklaring. Her er resultatet…..

11 Personlig vejledning Hver enkelt deltager tilknyttes en fast personlig vejleder. Igennem hele kursusperioden er der skemalagt vejledning og vejlederen træder til med ekstra støtte og hjælp, til de kursister der har brug for det. Vejledningen er med til at sikre en positiv udvikling ved hjælp af individuelle mål og løbende opfølgning.

12 Vidste du at…. Center for Sundhed og Livsstil Nord har eksisteret i ca. 2 år og at ca. 400 nordjyder har deltaget på vore kurser.

13 Tilfredshedsskala I forbindelse med målarbejdet
Introduceres vores deltagere til en tilfredshedsskala, som er med til at visualisere målopfyldelsen. Vi har, med udgangspunkt i denne skala, spurgt vores deltagere om, hvor tilfredse de har været med kursusforløbet. Her er resultatet….. Lav tilfredshed Høj tilfredshed

14 Fysioterapeutisk undersøgelse
Alle vore deltagere gennemgår i starten af kurset en fysioterapeutisk undersøgelse, der danner grundlag for den fysiske træning på kurset. Vores fysioterapeuter tilrettelægger et individuelt træningsforløb, der tager højde for eventuelle skånehensyn.

15 Arbejdsmarkedsafklaring
Vi har bedt vores tidligere deltagere tage stilling til, hvorvidt kursusforløbet har gjort dem mere afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Her er resultatet…..

16 Fysioterapeuten underviser en deltager i, hvordan bolden kan bruges, når der skal tages hensyn til en dårlig ryg. Vi tager selvfølgelig individuelle skånehensyn og tilbyder alternative træningsformer, så alle deltagere får et optimalt kursusforløb.

17 Vidste du at…. Alle vore medarbejdere er faguddannede, -
Det styrker kvaliteten, til gavn for vore kursister!

18 Sund mad er kroppens brændstof
Vores kostvejledere underviser i, hvordan kroppen påvirkes af forskellige fødevarer. Deltagerne får også selv lov til at fremstille sunde retter, der giver energi til mere! Mange af vore deltagere oplever vægttab og øget velvære som en ekstra sidegevinst.

19 Statens Institut for Folkesundhed
I vores spørgeskemaer indgår der også spørgsmål, der handler om deltagernes personlige velbefindende og deres sundhedsvaner. Vi har valgt, at benytte os af nogle få af de spørgsmål, som indgår i Statens Institut for Folkesundheds nationale Sundheds- og sygeligheds undersøgelser (SUSY). Der er udarbejdet statistisk materiale for undersøgelserne fra 1987, 1994, 2000 og 2005. Dermed kan vi sammenligne vore deltagere med et bredt udsnit af den danske befolkning og på de følgende sider kan du se, hvilke forskelle og ligheder der findes. Ønsker du selv at vide mere om SUSY undersøgelserne, kan du besøge instituttets hjemmeside på

20 Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed?

21 Føler du dig stresset i din dagligdag?

22 Gør du noget selv for at bevare eller forbedre dit helbred?
Statistikken viser en mindre overvægt

23 Tilbage til arbejdsmarkedet
De følgende tre statistikker viser udviklingen i sygemeldinger, arbejdsmarkedsaktivitet og forsørgelsesgrundlag for vores tidligere deltagere.

24 Er du sygemeldt? Skemaet viser en betydelig nedgang i antallet af sygemeldinger

25 Arbejdsmarkeds-tilknytning
Vi har spurgt vores tidligere deltagere om deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Her ses en markant stigning i 1=I arbejde 2=I arb.prøvning 3=Under uddannelse 4=Andet projekt/kursus 5=Pension 6=Ingen aktivitet

26 Forsørgelsesgrundlag
Vi har spurgt til deltagernes forsørgelse ved hhv. kursusstart, 3 og 6 mdr. efter endt kursusforløb. Der er en klar 1=Sygedagpenge 2=S.U. 3=Pension 4=Revalidering 5=Dagpenge 6=Lønindkomst 7=Kontanthjælp 8=Uddannelsesydelse 9=Ledighedsydelse 10=Intet

27 Præsentationen er slut - Tak fordi du kiggede med
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.:


Download ppt "Velkommen til Center for Sundhed og Livsstil Nord i Aalborg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google