Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stileretningen tilbage til lærerne!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stileretningen tilbage til lærerne!"— Præsentationens transcript:

1 Stileretningen tilbage til lærerne!
- fra undervisning til gode resultater ved fsa?

2 Dagens program Præsentation Læsning Retskrivning
Der er hjælp at hente (lærebøger, materialer & links) På vej mod novelle, essay og artikel Arbejdet i en opgavekommission Vurdering af skriftlig fremstilling – fsa Hvordan Cecilie fik 12 i orden Ny skriftlig prøve for fs10? Når I kommer hjem Bemærk ikonet:

3 Intentioner med dette kursus
Formålet med dette kursus er at klæde jer bedst muligt på til den daglige undervisning – herunder vejledning og vurdering: Afbryd os endelig … ikke mindst, når vi vrøvler eller keder jer, taler usandt, generaliserer, bliver lidt for hovskisnovski, … Udnyt muligheden for at stille dumme spørgsmål (fx semesterprøve)

4 Når I kommer hjem Kontakt: Regional skolekomkonference for dansklærere: Send en mail fra SkoleKom til Kurt eller Finn Denne ppt finder du på: Håndsrækninger:

5 De skriftlige prøver i dansk
Retskrivning 1 time (dansk sprog og sprogbrug) Læsning 30 min. Skriftlig fremstilling 3½ time Skriftlig fremstilling 4 timer (fs10)

6 Hvor finder vi svarene? Fælles Mål 2009
Bekendtgørelse nr. 749 af 13/7-09 (folkeskolens afsluttende prøver) Vejledning til prøverne i faget dansk – de otte vigtigste ændringer står på side 4 og omhandler mest 10. klasse. NB: der er nogle småfejl i vejledningen, disse rettes ASAP Orientering om folkeskolens afsluttende prøver – medio oktober PEU Fagkonsulenter, SkoleKom og Skolestyrelsen Pæd. konsulenter ved CFU Netværk (fx her … og den regionale danskkonference) Kan I finde rundt på Skolestyrelsens hjemmeside? Lad os finde Bekendtgørelse 749 samt Vejledningen til prøverne i faget dansk

7 Læsning: baggrunden

8 Læsning Eleverne skal:
vise læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster. anvende forskellige læsemåder, fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning. Teksternes sammensætning: En brochure – eller brochureagtig tekst (pjece, køreplan) En fortælling (eventyr, myte, sagn) En faglig tekst (sagprosa) En nyere fiktiv tekst (novelle) En opinionstekst (essay, klumme, leder, læserbrev, kronik)

9 Læsning Opgaver: før teksten (punktlæsning/søgelæsning)
Læseprocessen: vise overblik og vælge læsestrategi i forhold til opgave aktivere korttidshukommelsen se sammenhæng bruge tidligere informationer i teksten bruge generel viden om ords betydning bruge almen viden om sprog Opgaver: før teksten (punktlæsning/søgelæsning) indlagt i teksten (nærlæsning – ”parentesopgave”) efter teksten (oversigtslæsning eller nærlæsning)

10 Prøve i læsning På trods af omfanget (16-18 sider) og tiden til rådighed (50 spørgsmål på 30 min. -> 36 sekunder per spørgsmål) så klarer eleverne sig faktisk over al forventning: Så hvis man som dansklærer gør sig den ulejlighed dels at prøve selv - dels at afprøve læseprøverne på sine elever, så kan vi roligt slå panikalarmen fra. Om end opgavekommissionen stadig kan forbedre sig – ikke mindst når det gælder spørgsmål til de episke tekster!

11 Prøve i læsning - generel respons
36 sekunder til hvert spørgsmål og ca ord – det svarer til ca. 170 ord i minuttet. Og det er den hastighed, der kræves, hvis man skal kunne læse undertekster på tv. Vel egentlig ikke et ublu krav til en elev i niende klasse? Elevernes konkurrencementalitet gør, at denne type prøver umiddel-bart er attraktive for eleverne. Og så synes nogle elever + deres forældre i øvrigt godt om danskaktiviteter, som kan måles og vejes. Parentesryttere – et nedsættende udtryk om elever, der ikke løser opgaven, som opgavekommissionen mener, den bør løses!

12

13 Så gode venner var de … Travlt ved håndvasken?
(pst – hvis linket ikke dur, så prøv uvms hjemmeside) Bertel Haarder udtaler: ”Jeg har ikke noget med udarbejdelsen af prøverne at gøre; de er lavet af en uafhængig opgavekommission. Når karaktererne foreligger, må vi evaluere forløbet.” ”Jeg er også ved at være færdig med mine læseprøver. Prøven i år HAR været svær for eleverne, og vi vil helt sikkert tage højde for sværhedsgraden i omsætningstabellen, som bliver fastsat på torsdag i næste uge ved evalueringsmødet.” Med venlig hilsen Lise Vogt

14 Prøve i læsning - respons på dette års prøve
Læseprøven maj 2009 I lighed med hundredvis af elever har jeg været til læseprøve. Det foregik dog ikke mandag den 4. maj – min fireogtresindstyvende fødselsdag – men et par dage efter; den foregik heller ikke lige efter retskrivningsprøven Demokrati, og jeg havde heller ikke stopur på, men brugte mere tid end de 30 minutter, der ellers er til rådighed. Alligevel havde jeg fejl i prøven – i hvert fald i forhold til rettearket; heller ikke i år var min læseprøve fejlfri; det har den vist ikke været i alle de år, vi har haft en læseprøve. Igen i år er jeg langt fra sikker på, at fejlen ligger i mine svar. (uddrag af Henrik Vejens ”anmeldelse”)

15 Fremtiden??? Nu er der jo tale om en nyskabelse, og hvis man får indtænkt nogle af de nævnte indvendinger, så er vi nået langt. Onlineprøver? - foruden at kræve megen it-kapacitet, så er skærmlæsning en helt anden disciplin. Vi kan jo blot tænke på, hvor ofte vi lærere udskriver tekster fra computeren.

16 På vej mod prøven i læsning – den daglige undervisning
Læs meget, varieret og med forskellige metoder/hensigter Faglig læsning (nogle gange bidrager de øvrige fag jo også til danskfaget – det er ikke kun one way traffic) TL-prøver (har de passeret sidste salgsdato?) Læsekurser: såvel fag- som skønlitteratur Lyt til fagfolk: Læsevejledere og specialcentret Ordbogsøvelsen

17 På vej mod prøven i læsning – den daglige undervisning 2
Forskellige undervisningsmaterialer: fx Læs på og Læs med fra Dansklærerforeningen. Vær opmærksom på (nye?) gode materialer til læseundervisningen, men husk at være kritisk! Skulle man have indkøbt et materiale, der er for ”let” – så ændr på prøvetid og/eller omsætningstabel Gratis materialer fx Ung, netaviser og artikler fra SkoDa eller til svage læsere Del eleverne ind i grupper, og lad dem lade læseprøver til fx artikler fra Ung! NB Overvej ”bordskillere” til test og prøver i klasselokalet

18 Prøve i læsning

19 Retskrivning (dansk sprog og sprogbrug)
”Al makt te di orblene” graffititekst fra 80’erne

20 Retskrivning – hvorfor?
Benådes ej henrettes målmanden parrede fremragende Skive Læreforening Porcelain Et skolelederfif Hærværk Politi anmeldes Kulørte Klats tilladelse til fællespisning

21 Ordbøger l De ordbøger, der benyttes, skal være i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn i Retskrivningsordbogen. NYT med virkning fra 2009! Kun den stavemåde, der optræder i den seneste udgave (3. udgave) af Retskrivningsordbogen, godkendes. Ordbøger med ordforklaringer må gerne benyttes. Ordbøger, der har karakter af et leksikon, må ikke anvendes. Eleverne skal være i stand til at anvende ordbogens register- og paragrafdel.

22 Ordbøger ll Der må anvendes elektroniske ordbøger til skriftlig fremstilling Der må bruges onlineordbøger til skriftlig fremstilling, hvis skolen kan sikre, at der er isoleret adgang til disse materialer Det anbefales, at eleverne anvender Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 4. oplag (2005), 5. oplag (2006) eller 6. oplag (2007) fra Dansk Sprognævn. I 4., 5. og 6. oplag er de gældende kommaregler beskrevet. 1., 2. og 3. oplag kan også anvendes, men her anbefales det at give eleverne de gældende kommaregler i kopi. Kan hentes på

23 Retskrivning Historisk rids Rene diktatprøver
Justerede retstavningsprøver med selvstændige opgaver Retskrivning (dansk sprog og sprogbrug)

24 Retskrivning Færdighed i at stave ord og vendinger i dansk skriftsprog
at anvende korrekt sprog at sætte tegn at finde de vigtigste sætningsled at genkende og anvende ordklasser grammatisk indsigt

25 Retskrivning - opgavetyper
Dvs.: diktat (tekst og indsætning) - hver gang korrekt bøjningsform - hver gang tegnsætning - hver gang bestemmelse af sætningsled og ordklasser - hver gang korrektur af andres tekster - hver gang alfabetisering korrekt afskrift brug af store og små bogstaver et eller to ord (evt. sammen med store/små bogstaver)

26 Fra retstavning til retskrivning
indsætningsdiktat og tekstdiktat er gjort kortere end tidligere der er tilføjet opgave(r) med tegnsætning (komma og punktum m.m.) der er tilføjet opgave(r) i ordklasser og grammatik 90 prøveord (ord, ordforbindelser, tegnsæt-ningsforbindelser) – heraf ca. 10 % vedr. tegnsætning

27 Sættet i sin helhed - side 1 og 2

28 Sættet i sin helhed - side 3 og 4

29 De enkelte opgaver - diktaterne
Nogle kommentarer? (fejldiktering: århundreder, mange rettelser giver fejl i næste ord) Tilsyneladende lægges der fornuftigt nok ”blødt” ud. De hyppigste fejl: diskussion fortalere europæiske tænkere (i et ord) i dag (i et ord – skal vi ikke give matematiklærerne skylden: Ialt) kompromis stemmeberettigede

30 De enkelte opgaver – Komma Det dramatiske, det nye eller pausekomma?
Brug energien og retteriet på, hvad de gør … ikke, hvad de skriver, de vil gøre!

31 Komma I Retskrivningsordbogen har der siden det fjerde oplag (2005) været paragraffer med de ændrede kommaregler: § Komma. - de ændrede kommaregler trådte i øvrigt i kraft april 2004 (læs RO § 45) Og syv forrige autoriserede retskrivningsprøver udarbejdet af kommissionen omtaler alle startkomma! Men indrømmet … det er første gang, at eleverne ved afkrydsning skal vise, om de anvender startkomma eller ej. Men der har hver gang stået, at hvad enten de anvendte startkomma eller ej, så skulle det være konsekvent i alle teksterne

32 De enkelte opgaver – Fra nutid til datid
Forelagde, træffede, galt … og variationer heraf. Nogle glemmer opgavens titel.

33 De enkelte opgaver – Rigtig form
Nutids-r, færre, ideelle, enkle

34 De enkelte opgaver – Ret en tekst
De fleste elever finder timevis og desværre, men så begynder det at knibe …

35 De enkelte opgaver – Ordklasser
Få elever har trods rigtigt.

36 Til lærerne – ved rettearbejdet
Til lærere & censorer: Det er en prøve i retskrivning … ikke i skrivning – jævnfør vejledningen side 9. Rettevejledninger m. omsætningstabeller + Ordlister via : Semester- og sygeprøver? Husk at afvente endelig rettevejledning, inden du udfylder karakterlister. Der er ”først” evalueringsmøde i opgavekommissionerne for læsning og retskrivning samt skriftlig fremstilling torsdag den 20/5-10

37 Til eleverne 1 Skriv tydeligt – censorer (og lærere) gætter altid forkert. Derfor skal du fx huske at lukke bogstaverne (o bliver til u), tydelighed (v -> u, e -> i) Til lærerne : Det er en prøve i retskrivning … ikke i skrivning – jævnfør vejledningen side 9. Benyt linjerne – ellers ingen forskel på P og p (Over)tydelig markering af store og små bogstaver – vær særlig opmærksom på ord, der begynder med s – og de bogstaver, hvor kun størrelsen afgør, om det er skrevet som stort begyndelsesbogstav eller ej.

38 Til eleverne 2 Korrekte rettelser: blyant anvendes som holdbar skrift - husk korrekt endelse ved rettelser - streg hele det forkerte ord ud. Også når du skal ændre få småt til stort begyndelsesbogstav – skriv altid endelsen, også når du lydstaver Startkomma … eller ej? Læs opgaveformuleringen mange gange – vær opmærksom på tiden/tempus i ”retteopgaver” Evergreens: nutids-r, ene/ende, sammenskrevne ord Gem tidligere prøver – gentag aldrig fejl :o)

39 På vej mod retskrivningsprøven – den daglige undervisning
Engangsmaterialer a la Sådansk Kopimapper som fx De nye diktater fra Vær opmærksom på sværhedsgrad – her kan der skrues via omsætningstabellen … eller tiden? Online materialer fx Stavevejen (prøver på papir) + Gyldendal Ugens ord, ordforbindelse, fejltype, regel/paragraf, fif eller tegn (Lærer- og) elevproducerede materialer: fx ved fjernelse af kommaer i worddokumenter, (nørd)jagt på sjove fejl, Ordklasseskemaer, Ret en tekst, ugens foredrag, … NB Overvej ”bordskillere” til test og prøver i klasselokalet

40 På vej mod retskrivningsprøven – den daglige undervisning 2
Elevens egne skriftlige arbejder – under alle omstændigheder bør eleven have (skriftlig) erkendelse af egne forcer og styrker ST-prøver Den synlige retskrivningsordbog i dagligdagen Stadig benytte tidligere års retstavningsprøver samt andre ”præret-skrivningsmaterialer”, men gør eleverne opmærksomme på det! Retskrivningsprøverne: 8 prøver udarbejdet af opgavekommis-sionen inkl. de to prøveeksempler - herunder genbrug, indtil der kommer flere. Både som prøver og slavisk klassegennemgang.

41 Fremtiden??? Netop gennemgået forandringer, men man kunne forestille sig, at prøven på sigt blev elektronisk og ”online”. Men det kræver en del it-kapacitet af have elever til retskrivningsprøve samtidigt! Og så er det spørgsmålet, om Cowi får opgaven :o)

42 Lærebøger, materialer & links
Fra tekst til tekst til tekst af Birgitte Therkildsen og Nynne Werngreen

43 Dansk i dybden … Gyldendal
Folkeeventyr Den realistiske ungdomsroman Digte (CFU) Saga Den nye ungdomsnovelle (CFU) Fantasy (CFU) Essay (CFU) … på vej: Graphic novel plusord: genrekendskab, gennemført analyse, i øjenhøjde med målgruppen …. og prisen 85,44 kr! 43

44 Tid til dansk … også i overbygningen - Alinea
Den ”ældste” læsebog Luk vinduet op 71,4 % hverdage (CFU) Livet er hvad man gør det til (CFU) Noget nær det perfekte (CFU) Reklame i Virkeligheden (CFU) Självklart (CFU) Det forbudte sted (CFU) Stykker af himlen Dømt til at leve … Husk at leve, mens du gør det 44

45 Små opslagsbøger - til lærer eller elev?
Litteraturens redskaber Litteraturens linjer Sprog og sprogbrug Sagprosaens mønstre (s syndefaldsmyten som nyhedsartikel) Skrivekogebogen Gyldendals små opslagsbøger Greb om grammatikken Greb om analysen (kommer efteråret 2009) Alineas serie Greb om … 45

46 Netbaseret materiale … på vej fra Gyldendal
46

47 Trådene samles

48 Skriftlig fremstilling
”I begrænsningens kunst viser den sande mester sig.” J.W. Goethe

49 På vej mod afgangsprøven - 7. årgang:
Den der stjæler godt, skriver godt: litteraturkendskab! Historiens bestanddele fx vendepunkt – point of no return, anslag - handling og afslutning & berettermodellen Knorrterningprincippet (specielt pigerne) Meddigtning, ned i teksten-skriverier, mindre skr. arbejder i forbindelse med litteraturlæsning Begyndende arbejde med faglig læsning og skrivning fx via

50 På vej mod afgangsprøven - 7. årgang:
Øvelser: Skriv den mest fængende titel, første linje … eller sidste (anslag?): Fx tematisk (sorg, glæde, realisme, mystik, geografisk, …) Da Martin har haft sin hund i tre dage, slår hans far og mor hunden ihjel. Efter billedoplæg, notits, … Find gode ideer i Læselyst og skrivefryd 1 og 2

51 Den store Bastiansen af Dan Schlosser
Leg med sproget: fælles oplæg med efterfølgende gruppearbejde Oplæsning af Opus lll

52 På vej mod afgangsprøven - 8. + 9. årgang:
Det stille drama: Når skribenten også keder sig! Introduktion af stilesættene enten via fælles gennemgang eller obligatorisk emne - fagkonsulenterne anbefaler det sidste Gode råd og ideer vedr. skriftlig fremstilling – her forklædt som Gys og gru i 7.A og Begreber i dansk Det stille drama – en art dogmeskrivning med udgangspunkt i Popmusik af Kim Fupz Aakeson og Livet er hvad man gør det til fra Alinea Opfølgning?: Globryllup stilemne + Kinamand (næste dias)

53 På vej mod fiktionsskrivning - kortprosa
fx Flyveturen (s.49) af Bent Haller (syvende) Bagatellen af Kim Fupz Aakeson (niende) Introduceret i fsa-sættene via bl.a. Ved Højer Sluse & Tabernarren Grænsebørn (CFU) Anden omgang (CFU)

54 På vej mod fiktionsskrivning - noveller
Masser af noveller … antologien Spejlbilleder (CFU) Luk vinduet op – Tid til dansks ”læsebog” for syvende To ting man aldrig kan vide (CFU) af Dorthe de Neergaard (novellekreds) Hjertevirus (CFU) fra Den gode historie 2002 Tilløb & Popmusik af Kim Fupz Aakeson Skarpe sving af Daniel Zimakoff Blokker (CFU) af Glenn Ringtved

55 De ca. syv dødssynder når du skriver fiktion:
En side for meget: I begrænsningens kunst … (Begræns, og berig) Når selv skribenten keder sig (mord, biljagter, misbrug en masse) - der må ikke i din novelle forekomme episoder, der ville komme i avisen Synsvinkelskift Nutid/datid Replikgengivelser en masse (prøvevejledning s. 26 mf.) Tegnsætning – de laaaaaange sætninger og de forstyrrende kommaer Den åh så tænkte komposition Manglende sproglig variation fx periodelængde, forfelt: Hun, De, Drengen, Bilen, Kniven, Huset, …

56 Vil du i verden frem, så buk - vil du have noget med hjem, så hug
Problemfelter i skiftlighed … fundet og stjålet på SkoleKom … i det hele taget brug dette netværk. Konkrete ideer og øvelser – fx grammatik, gode råd og vejledning – fx prøveoplæg og undervisningsforløb, fagkonsulenternes konference, …

57 Modtagerrettet kommunikation
Og fire andre eksempler fra Jeg er bevæbnet og har tømmermænd

58 På vej mod sagprosaen For at kunne skrive sagprosa så skal man have læst sagprosa. Og i tider med stagnerende avissalg, gratisaviser og netaviser er det måske lettere sagt end gjort? Til mellemtrinnet findes flere gode materialer – fx Avis? Naturligvis! (CFU) og flere af titlerne i Alinea serie Dansk i midten. I mine klasser fylder sagprosaen ikke så meget i syvende, men desto mere i ottende og niende. Fx gennem undervisning med Mediebogen Er I opmærksomme på Avisen i undervisningen uge 44 JyllandsPostens Mediarium i Viby – besøg i niende

59 På vej mod sagprosaen - artikler
Præsentation af genrer: fx Portrætartikel, nyheds- og baggrunds- artikel, feature, debatindlæg (kronik?), leder, klumme, … Måske først de kortere: notits, læserbrev, blog, … Genreomskrivning: fra kortprosa til nyhedsartikel fra pressefoto til klumme eller leder Fiktive nekrologer/portrætartikler/Blå bog: Bedstemor And, ET, Den grimme ælling, Gummi-Tarzan, Batman, Kontrafaktiske historier?

60 På vej mod essayet - smertensbarnet?
Evalueringsark fra Essay – dansk i dybden af Birgitte Therkildsen Prøver vi på at klippe i vand? Altså dansklærerificere sprælske, levende genrer i opbrud?

61 Fra ide til færdigt sæt - arbejdet i en opgavekommission
Opgavekommissionens sammensætning og arbejde Fra Tændstikken over Terp Sø til Installation ”Decemberfølerne” … men også nye tiltag i majsættene såvel genrer som terminologi fx kriminovelle, feature, klumme, rubrik, krav om realisme, …

62 Skriftlig fremstilling – hvordan?
3½ time Individuelt Evt. samtalerunde – se prøvevejledning s. 18 & bekendtgørelse s. 8 (det vender vi tilbage til …) Skrivning på computer eller i hånden Besvarelsen i skriftlig fremstilling kan udfærdiges i hånden eller ved skrivning på computer. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol samt elektroniske Ordbøger eller ordbøger i papirudgaver. (s. 18)

63 Ingen vej udenom … Øh … ellers prøv dette link www.skolestyrelsen.dk
Øh … ellers prøv dette link Under alle omstændigheder så er vejledningen på 85 sider, så overvej, om ikke skolen skal lægge printer til … evt. 2-sidet print

64 Vejledning til prøverne i faget dansk (p. 17)

65 Prøvernes form (koncentrat af s. 17 + 18)
Vælg en af opgaverne Påfør besvarelsen opgavens nummer og titel (samt evt. yderligere ”elevdefineret” overskrift) - står på forsiden Besvarelsen skal være forsynet med sidetal (gerne 1 af 3) Elevens + tilsynsførendes underskrift på de sider, der ønskes vurderet (hermed eksisterer begrebet kladde ikke længere) Illustration – direkte anvendt i besvarelsen eller blot som inspiration Todeling af nogle af opgaverne Genrebevidsthed ”OG LÆS SÅ LIGE OPGAVEFORMULERINGEN IGEN”

66 Samtalerunde fra vejledning og bekendtgørelse

67 Praktiske forhold … fortsat (s. 18 + 19)

68 Vurderingskriterier – besvarelse (s
Vurderingskriterier – besvarelse (s. 19) - bemærk helhedsvurdering og hovedvægten

69 Karaktergivning (s. 20)

70 Karaktergivning (s. 20)

71 Vurderingskriterier - fsa Fra en til tre vejledende beskrivelser (s

72 Vurderingskriterier - fsa Fra en til tre vejledende beskrivelser (s

73 ”Udtrykket ”misforstået besvarelse” eksisterer ikke …” (s. 21)
Se skema næste dias

74 Hjælpeskema – kommer vistnok som bilag?

75 Vigtige sider mht. bedømmelse (s. 21-27)
En helhedsvurdering (p ) Uddybning af vurderingskriterierne (s ): Dækkende i forhold til opgaveformulering Genrebevidsthed i forhold til opgavekrav Sproget er forståeligt, klart og varieret Retskrivning og tegnsætning Indholdets fylde Disponering i forhold til indhold og genre Specielt om fiktion (p )

76 Vurderingskriterier – orden (vejledning s. 26-29)

77 2.2.8. Layout og orden (vejledning p. 26)

78 2.2.9. Besvarelser skrevet på computer (vejledning p. 27)
Uddrag …

79 Elevbesvarelserne lige om lidt, men …
12-tallet. Den højeste karakter er ikke længere en undtagelseskarakter. Kæphestene og helhedsvurderingen – fx eksisterer udtrykket ”misforstået emne” ikke! Må man skrive jeg – må jeg skrive man … i et essay? Selvopfundne genrekarakteristika? Tendens til, at man vurderer anderledes ved fremmede elevers besvarelser? Den provokerende: Pigernes besvarelser vurderes højere end drengenes?

80 Maj fsa

81 Respons på fsa – censorrapporter
Nogle censorer … og lærere fandt 4 ud af 6 krav om sagprosabesvarelser for meget – hvad siger I? Fremover vil opgaveformuleringerne være i en farvet ”boks” – en farve, som vil være ens for alle seks opgaveformuleringer i sættet

82 Respons på fsa – censorrapporter
Nogle lærere – i hvert fald nogle elever – havde problemer med ”nye” sagprosagenrer: I næste PEU omtales fx klummen og Reportagen. PEU kommer medio oktober.

83 Køb af de skriftlige prøver
Så lovligt som overhovedet muligt? Men stilesættene kan genbruges, og skal eleverne ikke til års- og terminsprøver have de rigtige prøver? Henholdsvis 100, 325 og 300 kr. for et sæt (25 eks.) af retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling maj 2009 – tidligere sæt er billigere. Vær i øvrigt opmærksom på decemberprøverne!

84 fsa Orden og Layout 12 Fremra-gende 10 Fortrinligt 7 Godt 4 Jævnt 02
Tilstræk-keligt 00 Utilstræk-keligt - 3 Helt uaccep-tabelt Dækkende i forhold til opgaveformuleringen Genrebevidsthed Sproget er forståeligt, klart og varieret Sikkerhed i retskrivning og tegnsætning Indholdets fylde Disponering i forhold til indhold og genre Orden og Layout

85 Vurdering af skriftlig fremstilling To besvarelser eller tre …
Giraffen og Egernet Oplæsning … Elevbesvarelser uddeles og der gives karakter vha vurderingsskemaet

86 Eksempel på elevbesvarelse – side 1

87 Eksempel på elevbesvarelse – side 2

88 Eksempel på elevbesvarelse – side 1

89 Eksempel på elevbesvarelse – side 1

90 Andre eksempler på elevbesvarelser
PEU 2008 side … et essay, der får 12 i orden! Vejledning vedr. sideopsætning m.m. papirudgave +

91 Lærerens røde klud? – lidt mere om ordenskarakteren
Til læreren og elever, der ønsker at opnå ordenskarakterer over middelområdet: Det skal ligne ”virkeligheden” Harmonisk højrekant -> læs orddeling! Overvej spalter og papirretning

92 Til eleverne SKRIV EN SIDE MINDRE???
Gennemarbejd: sproglig finpudsning, tegnsætning og variation fx forfeltet – rød tråd? LÆS OPGAVEFORMULERINGEN IGEN VÆR BEVIDST OM GENREN OVERVEJ PAPIRRETNINGEN - også ved fiktionsbesvarelser. ORDDELING !

93 Drøftelser I lighed med mange andre praktiske foranstaltninger så vil proceduren for drøftelserne blive omtalt i Orientering om folkeskolens afsluttende prøver – denne publikation bliver offentliggjort medio oktober … og sendes til skolelederne. Men PLEASE … sørg for (eller i hvert fald spørg til muligheden for), at eleverne udskriver og underskriver to eksemplarer, så der kan sendes til censor med det samme.

94 Ny skriftlig prøve – fs10 Skriftlig prøve: Læsning og sprogbrug
Modtagerrettet kommunikation (’hverdagsgenrer’) Skriftlig fremstilling (3 valgmuligheder) En fælles karakter – efter fordeling (1/3, 1/3 & 1/3) Mundtlig prøve: Fordybelsesperiode og synopse Er trådt i kraft dette skoleår (2009/2010)

95 Kender du ..? Undervisningsforløb til ca. 50 skønlitterære titler til brug i overbygningen - alle fra udlånsafdelingen:

96 Når I kommer hjem Kontakt: Regional skolekomkonference for dansklærere: Send en mail fra SkoleKom til Kurt eller Finn Denne ppt finder du på: Håndsrækninger:


Download ppt "Stileretningen tilbage til lærerne!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google