Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

+ + By Tony Buser, Flickr.com

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "+ + By Tony Buser, Flickr.com"— Præsentationens transcript:

1 Putting it together… - en workshop om at skabe levende online undervisning
+ + By Tony Buser, Flickr.com KVUC seminar, onsdag den 21. marts 2012, Højstrupgaard Oplæg ved Anita Monty, Expect Learning

2 Min historie – først det sjove…
Frederiksberg By Puuikibeach, Flickr.com

3 Så det mere formelle.. C.V
Cand.mag. i Pædagogik, Københavns Universitet, speciale i e-læring Expect Learning - virksomhed der rådgiver indenfor e-læring og kompetenceudvikling Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Danmarks Pædagogiske Bibliotek Frederiksberg seminarium Litograf

4 Program 13.00 – 15.00 365::152 - putting it together By reid,
Flickr.com

5 Fra løsdele til samlet…..
1. 2. 3. 4. Jer: diskussion – følg arbejdsvejledning Anita samler op og om den pædagogiske metode Jer: I arbejder - følg arbejdsvejledning Anita samler op og perspektiverer på e-læring og fremtiden 5. Anita – om erfaringer med dialog i online kurser Draper screwdriver By toolstop Flickr.com

6 Hvorfor lave online undervisning?
højkvalitetsundervisning med dialog vs selvstudie Kurser til det nye, globale online marked Fleksibilitet Bruge nettet IT kompetencer

7 Hvad mener vi med online undervisning?
Learning Management System (LMS)/Learning platform Blended learning ”mellem 30 og 80 % af kursus indholdet er tilgængeligt online” + Online diskussioner - f2f undervisningstimer Ren online undervisning Tilstedeværelses- undervisning Den røde tråd 3. (5 min) Hvad er e-læring (PP m/”de røde cirkler”) v/Anita 100 % online fjernundervisning meddelelser/ kommunikation Blended learning *Def. Af blended learning iflg. Report Learning on Demand, U. S. 2009 7

8 Udfordringer Ingen aktivitet i dialogforum
Deltagerne kan ikke overvinde frygt for at skrive Stort frafald

9 Første skridt til succes…
Foto: ”The Wikimedia commons”. Source: My first steps October 02, 2007 Fra fokus på underviser til fokus på studerende Strukturede online aktiviteter med dialog Krav om aktiv deltagelse før eksamen

10 Fem trins modellen (pædagogik til e-læring)
Hvordan gør man så? Fem trins modellen (pædagogik til e-læring) Professor Gilly Salmon PVC Learning Transformations Swinburne University of Technology, Australia

11 Interaktivitet = motivation
9 uger, moduler Uge 9 Høj interaktivitet Uge 2 - 8 Uge 1- 2 F.eks. et kursus i 9 uger på nettet

12 E-tivities Strukturerede online aktiviteter E-tivity Inspiration:
Læringsmål: Opgave: Svar på andre: Læringsresourcer: Start: Deadline:

13 E-tivities – trin 1 E-lektion 1: Lad os komme i gang med e-læringen!
Inspiration: link to youtube video Læringsmål: At møde dine gruppemedlemmer og underviser og lære hvordan du svarer på et indlæg i en diskussion Opgave: Gå til diskussionsforum 1.0 i din gruppe og svar på velkomstbrevet fra din underviser med et par ord om at du er her Skriv dit indlæg senest torsdag den 8. marts 2012 Læringsresourcer: Dig og dine gruppe medlemmer Start: Mandag den 5. marts 2012 kl. 8.00 Deadline: Mandag den 13. marts 2012 kl Med tilladelse fra lektor Christian Bugge Henriksen, LIFE

14 E-tivities – trin 4 LINK TIL YOUTUBE VIDEO LINK TIL ONLINE LITTERATUR
E-lesson 1.4: Estimate your e-learning emission reductions Spark: Humans need to fly – or do we? Objective: Estimate and reflect on the CO2 saved by taking this course as an e-learning course Task: In this E-lesson you should work together with your fellow group members to estimate how much CO2 your group will save by taking this course as an e-learning course. Use the carbon calculator in the suggested resources to calculate the saved CO2 emissions for each group member and for the group as a whole, and post your calculations in the E-lesson 1.4 discussion forum Suggested resources: Start: Thursday 4 February at 14:00 CET Deadline: Friday 5 February at CET LINK TIL YOUTUBE VIDEO LINK TIL ONLINE LITTERATUR E-tivity designet af Christian Bugge Henriksen, LIFE Med tilladelse fra lektor Christian Bugge Henriksen, LIFE

15 Læringsplatform – god struktur

16 Dialog forum online – trådet diskussion

17 Dialogforum Traditionel forelæsning
© 2011 IT Learning Center, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen

18 Elementer til undervisning online
Diskussioner + test + gruppe opgave + powerpoint med tale + litteratur online Disktuterer faglige spørgsmål Underviseren væver stoffet sammen Selv-test Gruppe arbejde Introduktioner til faget Give den lærende et fokus Link til litteratur online Traditionel forelæsning

19 Underviserrollen Traditionel forelæsning Underviseren som facilitator

20 Interaktivitet Hvordan sikre interaktivitet?
opdel i mindre grupper fra start Hold grupperne åbne så alle kan læse med – dele viden

21 Underviserrollen

22 Underviserrollen Kommenterer de individuelle indlæg
Svarer på konkrete spørgsmål fra deltagerne Væver sammen og laver resumé Ekstra spørgsmål, perspektiver Midtvejs resumé Slut resumé (nemt at repetere)

23 Underviserrollen Forholdstal indlæg i diskussion elev –lærer: 10:1

24 Fordele ved online undervisning
Alle kommer til orde Deltagerne kan lære af hinandens indlæg Der er tid til at tænke før man skriver Der kan repeteres igen og igen Samme stof præsenteres på flere måder (læringsstile) Fleksibilitet Foto: ”The Wikimedia commons”. Source: My first steps October 02, 2007

25 Online kandidatkurser
Online undervisning med et godt pædagogisk design Karaktergennemsnit på online kurser på Det Biovidenskablige Fakultet, KU Alle kandidatkurser Gennemsnit Alle kandidatkurser på tre inst. 7,6 7,7 8,2 7,8 Online kandidatkurser Gennemsnit Applied Socio-Economics in Tropical Forestry 6,1 6,6 9,3 9,6 7,5 Participatory Forest Management 9,1 8,5 8,2 7,9 8,4 Environmental Management in Europe 7,8 6,3 8,8 7,6 Climate Change - Impacts, Adaptation and Mitigation 8,6 8,4  Food Safety, Chemical and Microbiological 9,0

26 Online kandidatkurser
Online undervisning – virker det? Alle kandidatkurser Gennemsnit Alle kandidatkurser på tre inst. 95% 96% 94% 91% Online kandidatkurser Gennemsnit Applied Socio-Economics in Tropical Forestry Ingen data 92% 100% 93% 96% Participatory Forest Management Environmental Management in Europe 91% 98% Climate Change - Impacts, Adaptation and Mitigation Food Safety, Chemical and Microbiological 97% *Definition af gennemførelse: antal beståede studerende som procentdel af de fremmødte studerende. De studerende bliver automatisk tilmeldt eksamen når de tilmelder sig undervisningen. Statistikken har taget højde for alle studerende der er udeblevet eksamen.

27 Online undervisning – virker det? Studentertilfredshed
*Sample: 6230 svar (54%) i perioden fra 2006/2007 til 2009/2010. **Sample: Fire onlinekurser, 6 kvalificerede evalueringsrunder (>30% svar), 107 svar i alt (56%) i perioden fra 2007/2008 til 2009/2010.

28 Fra løsdele til samlet…..
1. Anita – om erfaringer med dialog i online kurser 3. 4. Anita samler op og om den pædagogiske metode Jer: I arbejder - følg arbejdsvejledning Anita samler op og perspektiverer på e-læring og fremtiden 5. Jer: diskussion – følg arbejdsvejledning 2. Draper screwdriver By toolstop Flickr.com

29 Stille Anita! deltagerne arbejder…
God fornøjelse!

30 Fra løsdele til samlet…..
1. Jer: diskussion – følg arbejdsvejledning 2. Anita – om erfaringer med dialog i online kurser Anita samler op og om den pædagogiske metode 4. 3. Draper screwdriver By toolstop Flickr.com Jer: I arbejder - følg arbejdsvejledning 5. Anita samler op og perspektiverer på e-læring og fremtiden

31 Fem trins modellen (pædagogik til e-læring)
Hvordan gør man så? Fem trins modellen (pædagogik til e-læring) Pædagogisk metode til at opnå aktivitet blandt de studerende og fjerne deres barrierer over for system og skriftlig dialog Professor Gilly Salmon PVC Learning Transformations Swinburne University of Technology, Australia

32 Moduler 17 moduler af en uges varighed 1 uge til eksamen

33 Interaktivitet = motivation
Uge 18 - eksamen Høj interaktivitet Uge Uge 1- 2 F.eks. et kursus i 18 uger på nettet

34 Moduler Hvert modul indeholder fast struktur:
introduktion, læringsmål, formål, en kort studievejledning, fem ”e-lessons” – hvoraf to er tests 85 e-lessons

35 De fem trin Trin 5: Udvikling - refleksion og kritisk tænkning Trin 4:
Opbygning af viden sammen Trin 3: Udveksle og dele information Trin 2: Føle sig godt tilpas Trin 1: Hjælp til at få adgang til læringsplatform og komme i gang

36 Underviserrollen Traditionel forelæsning Underviseren som facilitator

37 Underviserrollen Hi everbody,
Kommunikation uden kropssprog kræver mere uformel kommunikation Hi everbody, We are really glad about the high dynamic and cooperation that you are developing in this e-module. The discussions are on FIRE! You are doing very good Now we have still 7 hours for the deadline of e-module 2. There is still a lot of space for discussion.  !!!!SO TIME TO POST, if you any doubts, if you need clarification or you have new ideas or information, BRING IT INTO THE DISCUSSION!!!! Also help us to enhance the e-learning methods in this course by giving your inputs in the REFLECTIONS Keep up the good participation and the exchange of knowledge; you are creating a strong e-learning community Cheers – E-dad and E-family Med tilladelse fra Alejandro Ceballos, e-moderator i LIFEs online kursus

38 Nye bedømmelsesformer
1. 50 % af karakteren fra e-tivities – diskussion og tests (kriterier i diskussion for at bestå, max 150 ord) 1 e-tivity = 1 % Total: 50 e-tivities 25 % af karakteren fra 2 gruppeopgaver med peer to peer bedømmelse 25 % af karakteren fra individuel 24-timers eksamensopgave Krav: gruppeopgaver skal bestås før den studerende kan få lov til at gå til eksamen

39 Nye bedømmelsesformer
Udsnit af Peer to Peer bedømmelse Synes du at gruppemedlemmet gjorde følgende: Deltog i den løbende organisering af gruppearbejdet?   JA   NEJ Samarbejdede og kommunikerede med de øvrige gruppemedlemmer i online diskussionerne og møderne? Udførte alle de opgaver som han/hun havde aftalt med gruppen?

40 Nye bedømmelsesformer
2. 50 % af karakteren fra e-tivities – diskussion og tests (kriterier i diskussion for at bestå, max 150 ord) 1 e-tivity = 1 % Total: 50 e-tivities Har den studerende bestået 60 % af modulerne får hun adgang til at lave to individuelle opgaver og opnå ekstra karakter (Tutor Marked Assignments) Ingen afsluttende eksamensopgave

41 Fra løsdele til samlet…..
1. Jer: diskussion – følg arbejdsvejledning 2. Anita – om erfaringer med dialog i online kurser Anita samler op og om den pædagogiske metode 4. 3. Draper screwdriver By toolstop Flickr.com Jer: I arbejder - følg arbejdsvejledning 5. Anita samler op og perspektiverer på e-læring og fremtiden

42 Stille Anita! deltagerne arbejder…
God fornøjelse!

43 Fra løsdele til samlet…..
1. Jer: diskussion – følg arbejdsvejledning 2. Anita – om erfaringer med dialog i online kurser Anita samler op og om den pædagogiske metode 4. 3. Draper screwdriver By toolstop Flickr.com Jer: I arbejder - følg arbejdsvejledning 5. Anita samler op og perspektiverer på e-læring og fremtiden

44

45

46 Harvard online!

47 Open University Åbent kursusindhold online med åbent diskussionsforum

48 Historisk forandring Internettet og de sociale medier er en historisk og kulturel forandring sociale medier sætter individet i centrum og skaber uformelle måder at lære Et pres på de formelle uddannelsesinstitutioner De britiske studerende bruger mindst 4 timer på Internettet hver dag (*JISC, 2009). For uddannelsesinstitutioner er det vanskeligt at følge med den teknologiske udvikling og få omstillet institutionerne til nye læringsformer med læringsteknologier …Students are, overwhelmingly, ”digitally-Social” beings (JISC, 2009).* Den røde tråd 3. (5 min) Hvad er e-læring (PP m/”de røde cirkler”) v/Anita 48

49 Lærer man nok ved e-læring?
Ikke noget man diskuterer blandt eksperter længere, fordi der er masser af dokumentation for at det gør man, men U. S department, rapport, 2009 skrev: ”students who took all or part of their class online performed better, on average, than those taking the same course through traditional face- to-face instruction”. Anita: Reference: Mackey & Jacobson (2011): ”Teaching Information Literacy Online”. Facet Publishing. 49

50 Hvem lærer nok ved e-læring?
Kan vi engagere unge, der er ved at falde ud af uddannelsessystemet? Kan vi få styrket de svageste elevers faglighed? Anita: 50

51 Hvad skal Danmark? Højkvalitetsundervisning?
Være en del af det globale marked for uddannelse? Samarbejde og skabe innovation? By CJ’s, Flickr.com

52 Tak for jeres deltagelse! Anita Monty
author: Michaeldb Copyright © Dreamstime. All rights reserved. Alle billeder er fra Flickr.com, Dreamtime.com og Wikimedia Commons. Brugt med Creative Commons Licence Ingen budgetter eller mennesker er kommet til skade i udarbejdelsen af denne præsentation 52


Download ppt "+ + By Tony Buser, Flickr.com"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google