Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: ""— Præsentationens transcript:

13 ET FYRTÅRN I SYDDJURSKOMMUNE
BØRN OG UNGE KULTURHUS ET FYRTÅRN I SYDDJURSKOMMUNE FOR DE 0 TIL 18 ÅRIGE

14 BØRNEKULTUR - VISION SYDDJURS-KOMMUNE FÅR ET FYRTÅRN, SOM RAGER OP OG BLINKER TIL HELE VERDEN. LAD OS SATSE PÅ BØRN, SÅ DE KAN FORTSÆTTE AT VÆRE NYSGERRIGE OG FORUNDRINGS-PARATE.

15 Børnekulturhus/forum..
Mødested, hvor idéer fødes, vokser og spredes. Inspirations sted voksne med børn samt Blandt Børn, voksne og voksne Fyrtårn i Syddjurs Kultur-sundhed og bevægelse Et Børnekulturhus + ude - areal Placering med andre funktioner En Bygning, en afdeling, annex, eller andet i tilknytning til relevant Daginstitution, hal byggeri, museum, højskole, Bibliotek, andet Læringssted, Inspiration og workshops/undervisning Pædagoger, Kunstnere, Børn, Formidlere, undervisere, foreningsaktive ”Redningsplanke for drenge” Faciliteter til Musikudøvelse,, akustik Drama, Billedkunst Bevægelse/rytmik, Børnesundhedshøjskole Samarbejde med seminarier og andre læreanstalter Åbent Brugerhus Alternativ til foreningslivets ”lukkede verden” Alternativ til computer fedme Plads til dem som ikke Konkurrerer - Nye bevægelses muligheder Asfalt til rulleskøjter, Basket bane, Kravle og forundringsbane; Gynger, tove, klatrebaner grotter, Kunst rutsjebane, Mini Syddjurs; seværdigheder i Syddjurs opbygget i miniature Moder Jord – kravle figur Cykelramper, Grillplads, Sheltere Andre facetter end skolerne strenge faglighed Børnekulturforum Udøvelsessted for Børnekreativitet, børnemotorik/bevægelse, læring, forundring, Mini nørd eksperimentarium, Lektiecafé, læse legeplads/bibliotek, Rollespils/udklædnings rum.

16 HVORFOR ET BØRNEKULTURHUS?
BINDE DEN NYE KOMMUNE SAMMEN ATTRAKTIVT TILBUD TIL BØRN OG UNGE I SYDDJURSKOMMUNE STYRKE MUSIKKEN,DANSEN,TEATRET OPSAMLE FORENINGSLØSE BØRN OG UNGE TILBUD TIL HANDICAPPEDE OG UDSATTE BØRN INSPIRATION TIL PÆDAGOGER, LÆRERE OG FORÆLDRE ØGE SUNDHEDEN TILTRÆKKE BØRNEFAMILIER TIL SYDDJURS INTEGRATION SAMLINGSSTED MED MANGE INDENDØRS OG UDENDØRS MULIGHEDER STYRKE DET ALTERNATIVE BØRNEKULTURMILJØ BØRNEKULTUR I BØRNEHØJDE VISION OM EN BØRNEKULTUR HØJBORG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER Inddragelse af børn og unge ansvarlighed

17 BØRN OG UNGE KULTURHUS INDHOLD
MUSIK TEATERVÆRKSTED AGENDA 21 VÆRKSTED MUSISK LEKTIECAFÈ SUND CAFÈ BILLEDSKOLE TRICKS OG GØGLERSKOLE SCENE FACILITETER GLOBALT MULTIMEDIEVÆRKSTED SFO / JUNIORKLUB ELLER LIGNENDE BIBLIOTEK SATELIT BØRNE/ SUNDHEDSHØJSKOLE MOTIONSRUM BALLROOM FILMKLUB KURSUSLOKALER FOREDRAG FOR OG MED UNGE BØRNEMUSIK-FESTIVAL HANDICAPVENLIG BØRN OG UNGES EGET BUD ? KULTURHUSET KUNNE INDEHOLDE RÅDGIVNING FOR BØRN OG UNGE .

18 BØRN OG UNGEKULTURHUS UDE-FACILITETER
SCENER UDEKØKKEN ARBEJDENDE VÆRKSTEDER RULLESKØJTE-BANE/SKATER BORDE/STOLE/BÆNKE VÅDOMRÅDE HOPPEPUDE FYRTÅRN; SKULPTUR DER KAN MOTIONERES PÅ.

19 HVEM SIDDER I BØRN OG UNGEKULTURHUSET?
BØRNEBIBLIOTEKAR FRITIDS OG KULTURMEDARBEJDER SUNDHEDSPLEJERSKE SAGSBEHANDLER JOBCENTER MUSIKSKOLEN BILLEDSKOLEN MILJØKONSULENTEN INFOMEDARBEJDER BØRNERÅD BRUGERRÅD BØRNEKULTURKOORDINATOR

20 PLACERING CENTRALT I KOMMUNEN
VED:INSTITUTION-UNGDOMSSKOLE-SFO-JUNIORKLUB-KULTURINSTITUTION SKOLE BOLIGKVARTER ÆLDRECENTER BONDGÅRD-KULTURARV MUSEUM BY PARK PROBLEM MED CENTRAL PLACERING I EN DECENTRAL KOMMUNE KULTURBUS

21 SAMARBEJDSPARTER BILLEDSKOLEN MUSIKSKOLEN BØRN OG BORGERE
TURISTFORENINGEN KOMMUNALE BØRN OG UNGE INSTITUTIONER ERHVERSLIV LOKALHISTORISK ARKIV MUSEER FOLKEBIBLIOTEKET KIRKE-SKOLE SAMARBEJDET DGI KARPENHØJ SEMINARIER OG ANDRE LÆRERANSTALTER SKOLETJENESTER REGIONMIDTJYLLAND TRIANGLEN ÆLDRESAGEN PENSIONISTFORENINGEN PPR SOCIALFORVALTNING KULTUR OG FRITIDSFORVALTNINGEN BØRN OG UNGE AFDELINGEN SSP IDRÆTSFORENINGER HØJSKOLER ? INDFØJER EN BØRNEKULTUR VINKEL I INSTITUTIONERNES VIRKSOMHEDSPLANER. SOM IMPLEMENTERER BRUGEN AF BØRNEKULTURHUSET.

22 EJERSKAB OG BRUG AF HUSET
IMPLEMENTERES I INSTITUTIONERNES VIRKSOMHEDSPLANER BLÆKSPRUTTENS FUNKTION BØRNERÅD PLACERING AF DE PROFESSIONELLE ALTID ET INNOVATIVT MILJØ BRANDING AF HUSET BØRNEKULTUR I BØRNEHØJDE CENTRAL PLACERING NETVÆRKSGRUPPER-VIDENSDELING BØRNE OG UNGE AVIS MED ARRANGEMENTSOVERSIGT BØRN OG UNGE KAN RÅDE OVER EN KONSULENTORDNING, HVOR DE KAN HENTE STØTTE TIL DERES EGNE IDEER OG AKTIVITETER. DER UDARBEJDES EN BEHOVS ANALYSE

23 VEJEN FREM NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSGRUPPE FORPROJEKTER KULTURPOLITIK
SYDDJURS SOM SOM MODEL KOMMUNE

24 Swot analyse S Stærke sider Naturskøn egn med gode tiltag: Friland
Karpenhøj Mols Laboratoriet m.fl. DMU Højt aktivitetsniveau for foreninger Mange kunstnere Mange projektmagere og ildsjæle Århus Tilflytterkilde Landdistrikt (fondsmuligheder) Sundheds bølge – ønsket om styrkelse af sundhedsfremme fra stat og regioner W Weakness Svage sider Manglende Image for Syddjurs kommune Ny, usammenhængende kommune kultur Manglende netværk og tradition for samme Manglende visioner på børnekulturområdet Manglende faciliteter til kultur- og andre foreninger; For få mødesteder og faciliteter til kunstskoler, musik- og teater. Manglende samspil mellem kultur og erhvervsliv Inaktive børn; Tykke Børn (pc-fedme) Manglende tilbud til børn udenfor idrætsforeningerne O Opportunity Muligheder Sundhedsfremme koblet med kulturforum Aktiviteter og tiltag Netværksdannelse; Idræt Netværksdannelse Kultur Fyrtårn; krop og kultur / Børnekulturområdet Binde kulturen sammen i Syddjurs Kommune Opbygge profil/ image i kommune på Børnekulturområdet opgraderes Krop og kultur; udviklings område Netværk med gode ressourcer giver synergi Mange kan lidt, sammen kan de meget T Treats Trusler Fedme epidemi Polarisering af de 4 gamle kommuner Faldende Børnetal/ Børnefamilier flytter, tallet stagnerer Foreninger og aktive rivaliserer Kommunen tildeler midler småt og bredt = alt og intet - for lidt kvalitet, vision og profil Andre kommuner tager profilen, gør det

25 ARBEJDSGRUPPE MEDLEMMER
KULTURCHEF ERHVERSLIV REP. BØRN OG UNGE CHEF INSTITUTIONS OG SKOLELEDER BIBLIOTEKSLEDER POLITISK REP. NU GØR VI DET GRUPPEN ?

26 FINANCIERING PENGE FRA MODELKOMMUNEFORSØGSPROJEKT
ERHVERVSLIV I SYDDJURS DESTINATION DJURSLAND REGION MIDTJYLLAND SYDDJURSKOMMUNE EU LOKALE OG ANLÆGSFONDEN REAL DANIA LANDDISTRIKSPULJEN KURSUSVIRKSOMHED SELV FINANCIERING KULTURMINISTERIETS PULJER-KULTUR I HELE LANDET KULTURARVSSTYRELSEN KOMMUNE INDSAMLING


Download ppt ""

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google