Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk Til underviserne Som en direkte konsekvens af deres vanskeligheder, lever mennesker med ADHD ofte med et meget højt stressniveau.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk Til underviserne Som en direkte konsekvens af deres vanskeligheder, lever mennesker med ADHD ofte med et meget højt stressniveau."— Præsentationens transcript:

1 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Til underviserne Som en direkte konsekvens af deres vanskeligheder, lever mennesker med ADHD ofte med et meget højt stressniveau. Man taler om, at de er stress-overfølsomme. De kan reagere kraftigt på stressorer, som vi andre finder små eller undseelige. Det skyldes deres, i forvejen, meget høje stressniveau. Ofte kender de ikke deres ‘anti-stressorer’, og de kan have svært ved at slappe af. Derfor skal pauser og hviletider ofte skemalægges, og der skal være et afslappende indhold for den enkelte. Ikke at lave noget som helst, er ofte stressende for mennesker med ADHD. ©Jenny Bohr –

2 7. kursusgang, orange Velkommen
OBS: Stress er noget, mange mennesker med ADHD oplever. De kan have mange forskellige udfordringer i forhold til stress, og det kan være stressende i sig selv at arbejde med det. Vær anerkendende og vis forståelse Tegninger af Amalie Bohr. Symboler af Martin van der Kooinj, Picto Selector Emne: Stresshåndtering ©Jenny Bohr –

3 Dagens program Emne og Kursusstruktur
Dagen følger den sædvanlige struktur Det skal handle om stress og stresshåndtering Hvad er stress, hvad stresser os, og hvad kan vi gøre ved det? 1 Introduktion til dagen i dag (10 min.) 3 Undervisning og spørgsmål (40 min.) 4 Pause (20 min.) 5 7 Afrunding og opsamling ©Jenny Bohr –

4 Stress-overfølsomhed
Mennesker med ADHD kan have vanskeligt ved at forholde sig til forandringer, og til at modtage nye informationer, uden at miste overblikket. Dette betyder, at der meget hurtigt kan opstå en følelse af kaos – en slags katastrofe-følelse. Mennesker med ADHD bevæger sig derfor ofte i en kronisk stresstilstand. ©Jenny Bohr –

5 Stress fremkommer, når der er ubalance
Stress fremkommer, når der er ubalance mellem den enkeltes forudsætninger og de krav og forventninger, der er i en given situation. Krav og forventninger kan være udtalte, komme fra omgivelserne eller fra en selv. Eller de kan ligge implicit i situationer. Krav og forventninger forudsætninger ©Jenny Bohr –

6 Indre og ydre krav og forventninger
Kom med nogle eksempler på, hvilke krav og forventninger der kan stresse jer. Ydre krav Indre krav Når det ikke er tydeligt, om det er ydre eller indre. Husk at række hånden op ©Jenny Bohr –

7 De mest almindelige stress-symptomer
De psykiske Emotionelle Ulyst – eks. manglende lyst til samvær med andre Dårligt humør/nedsat humoristisk sans Bekymringer Nervøsitet Irritabilitet/vrede Kognitive Ubeslutsomhed Opmærksomheds-vanskeligheder Hukommelsesbesvær Manglende overblik Andre Træthed Søvnbesvær ©Jenny Bohr –

8 Stress er selvforstærkende
Fordi stress-symptomerne i sig selv øger stress faktorerne, havner man let i en negativ stress- spiral En spiral, som kan være svær at få vendt ©Jenny Bohr –

9 Ubestemmeligt krav: Det er min opfattelse, at andre mener at ..

10 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
10 sikre veje til stress 1. Kom altid for sent! 2. Vælg venner, du ikke bryder dig om! 3. Erkend dine begrænsninger – og ignorer dem så! 4. Kritiser dig selv - bebrejd dig selv dine begrænsninger . 5. Sørg for at sætte dig urealistiske daglige mål! - Så er du sikker på, at du ikke når det, du har sat dig for. 6. Gør det selv! - Lad være med at bede om hjælp. 7. Fokuser på det, du ikke får gjort - og ignorer det, du får gjort. 8. Saml på arbejde! Sørg for i god tid at få din fritid besat. 9. Tag tingene tungt! Find straks en række småting, du kan tage principielt standpunkt til. 10. Gå sent i seng! Og tag problemerne med, så spilder du ikke tiden. ©Jenny Bohr –

11 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Undersøgelser viser, at en af de største stressfaktorer er en utilstrækkelig struktur Dette er særlig vigtigt omkring mennesker med ADHD, da det er nødvendigt at få skabt struktur for at håndtere og nedsætte stressniveauet. Struktur kan skabes på mange måder: planer, skemaer, strategier, rutiner, rytmer… Det kan være vigtigt at få skabt en ydre struktur, der kan afhjælpe et indre kaos. ©Jenny Bohr –

12 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Stress håndtering Du må finde ud af, hvad der stresser dig: DETECT Så kan du gøre noget ved det: DESTROY ©Jenny Bohr –

13 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Stressnedsættelse Destroy: Eliminér dine stressorer gennem planlægning, organisering og eventuel undgåelse af visse situationer Detect: Find frem til stressorer, altså situationer, aktiviteter eller andet, som øger dit stressniveau ©Jenny Bohr –

14 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
For at gøre noget ved vores stress, er det nødvendigt, at vi lærer den at kende. At vi finder ud af, hvad der stresser os, så vi kan gøre noget ved det. Ved at anvende et stress-skema gennem en periode, kan vi få overblik over stress-niveauet. Skriv et par stikord om dagen. De kan hjælpe dig til at se sammenhænge og finde dine stressorer altså det, der stresser dig. ©Jenny Bohr –

15 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Stress-skema ©Jenny Bohr –

16 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Uge dag: Ting der har haft indflydelse på mit stressniveau: Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag ©Jenny Bohr –

17 Lav en handleplan Stressfaktor der skal gøres noget ved:
Hvad kan der gøres, ideer til løsninger: Gennemgå betydningen af hver løsning (Hvis vi gør sådan, så..) Og vælg derefter en eller flere løsninger (En ad gangen) Valgt løsning:

18 Sæt den valgte løsning ind i modellen
Valgt løsning: Hvem gør hvad: Navn: Deadline: Hvornår ser vi, om det har hjulpet:

19 Destroy Dato: Kryds af: Ja Både / og Nej Har det hjulpet:
Er problemet løst: Skal der gøres mere: Hvis det har hjulpet, og der ikke skal gøres mere, så tag en ny stress-faktor og arbejd med den. Hvis der skal gøres mere, så se på de andre løsningsforslag, eller kom med nye, og prøv igen.

20 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Når det brænder ©Jenny Bohr –

21 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Røgalarm ©Jenny Bohr –

22 Hvad skal min røgalarm reagere på?
Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der stresser en, og samtidig at blive opmærksom på tidlige tegn på, at man er ved at blive stresset. Inden ilden brænder, skal røgalarmen gerne reagere. Kom med nogle bud på, hvilke tidlige tegn på stress du mærker: Husk at række hånden op ©Jenny Bohr –

23 Vigtigt at reagere på de første tegn.
De forsvinder ikke af sig selv! Det er lettere at agere, inden man falder i ”hullet” ©Jenny Bohr –

24 Brandøvelse Det handler om at have en plan og at øve den!
©Jenny Bohr –

25 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
At sikre sig udveje Nødudgang ©Jenny Bohr –

26 Mine ‘anti-stressorer’
Hvad slapper jeg af ved? Hvornår kan jeg gøre det? (skemalæg det!) Hvordan finder jeg noget, jeg slapper af ved? Kom med nogle bud på, hvad der virker afstressende på dig. Husk at række hånden op ©Jenny Bohr –

27 Opsamling og afrunding
Er der spørgsmål? Er der løse ender, der skal samles op? Hvordan har dagen været? Næste gang vil omhandle mestring i stort og småt. Til næste gang: Prøv at se, hvilke mestringsstrategier du har. Tak for i dag ©Jenny Bohr –


Download ppt "©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk Til underviserne Som en direkte konsekvens af deres vanskeligheder, lever mennesker med ADHD ofte med et meget højt stressniveau."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google