Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks landskab På kort og billeder - En powerpoint-øvelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks landskab På kort og billeder - En powerpoint-øvelse"— Præsentationens transcript:

1 Danmarks landskab På kort og billeder - En powerpoint-øvelse
TRYK F5 for at starte! Naturgeografi C Asger Habekost Nielsen

2 I de følgende opgaver skal I se på istidslandskabsformerne på kort
I de følgende opgaver skal I se på istidslandskabsformerne på kort. Derfor er det godt lige at repetere formernes udseende. Opgave 1. Forbind landskabsformerne med den rigtige form. Tryk frem, når I er klar til at tjekke jeres svar. Bundmoræne Randmoræne Dødislandskab Smeltevandsslette Bakkeø Små stejle bakker, enkelte større bakker med flad top Svagt bølget landskab uden store højdeforskelle Næsten helt fladt Store, afrundede bakker – ikke stejle – typisk adskilt af flade områder Store aflange bakker, der løber parallelt med hinanden

3 Opgave 1: Svarene er: 1B, 2E, 3A, 4C, 5D Dødislandskab: Små stejle bakker, enkelte større bakker med flad top Bundmoræne: Svagt bølget landskab uden store højdeforskelle Smeltevandsslette: Næsten helt fladt Bakkeø: Store, afrundede bakker – ikke stejle – typisk adskilt af flade områder Randmoræne: Store aflange bakker, der løber parallelt med hinanden I kan vende tilbage til disse svar, hvis I får brug for hjælp senere.

4 Opgave 2 Afgør ud fra højdekurverne, hvilken landskabsform (af de 5 istidslandskabsformer), der er tale om her. Tryk frem for tips. Tip 1: Se på højdekurverne – er bakkerne små og stejle eller store og parallelle osv. (husk opgave 1) Tryk frem for Tip nr. 2

5 Opgave 2 - fortsat Tip 2: Her er samme område, bare som et foto. Se på bakkerne: er de små og stejle, store og parallelle osv.? Giver I fortabt? Tryk frem. Er I sikre på, at I vil se svaret? Svar på opgave 2: Det er en randmoræne (Odsherredbuerne).

6 Opgave 3 Afgør igen ud fra højdekurverne, hvilken landskabsform (af de 5 istidslandskabsformer), der er tale om her. Husk igen på svaret fra opgave 1. Tryk frem for tips.

7 Opgave 3 - fortsat Tip 1: Her er samme landskabsform, bare som et foto. Se på bakkerne: er de små og stejle, store og parallelle osv.? Tip 2: Danmarkskortet viser udbredelsen af landskabsformen. Giver I fortabt? Tryk frem. Er I sikre på, at I vil se svaret? Svar på opgave 3: Det er en bundmoræne.

8 Opgave 4 Her er to istidslandskabsformer. Kan I finde begge to?
Husk igen på svaret fra opgave 1. Tryk frem for tips. Tip 1: Den ene landskabsform er syd for Damhus Å, den anden ses især omkring Møborg.

9 Opgave 4 - fortsat Tip 2: Her er landskabsformen syd for Damhus Å, bare som et foto. Se på bakkerne: er de små og stejle, store og parallelle osv.? Giver I fortabt? Tryk frem. Er I sikre på, at I vil se svaret? Svar på opgave 4: Det er en smeltevandsslette. Området omkring Møborg er en bakkeø.

10 Opgave 5 Hvilken istidslandskabsform findes her?
Husk igen på svaret fra opgave 1 og tryk frem for tips.

11 Opgave 5 - fortsat Tip: Her er landskabsformen igen, bare som et foto. Se på bakkerne: er de små og stejle, store og parallelle osv.? Giver I fortabt? Tryk frem. Er I sikre på, at I vil se svaret? Svar på opgave 5: Det er et dødislandskab. De store, stejle bakker med flad top er fladbakker.

12 Opgave 6 - naturlandskabet:
Nu har I set de 5 istidslandskabsformer. Så er det tid til et gensyn med et kort, I har set før. Opgave 6 - naturlandskabet: Se på kortbladet. Hvordan vil I generelt beskrive landskabet? Hvilken istidslandskabsform dominerer på kortet (vurderet ud fra jeres beskrivelse af terrænet fra højdekurverne)? Er der et område, der terrænmæssigt skiller sig ud? Hvordan kan et større fladt område blive dannet? Notér svarene, så I kan huske dem til gennemgangen af opgaven.

13 Opgave 7 – Det menneskeskabte landskab:
Hvilken aktivitet dominerer (fylder mest) på kortet? Kan I finde spor efter udskiftningen efter landboreformerne sidst i 1700-tallet? Find nogle eksempler på spor efter råstofindvinding på kortet. Er landskabet her mest naturligt eller meget reguleret? Begrund svaret – og tænk lidt over spørgsmålet. Det er måske ikke så lige til! Notér svarene, så I kan huske dem til gennemgangen af opgaven.

14 Opgave 8 – Udviklingen af det menneskeskabte landskab
Her kommer 4 billeder fra 1750, 1850, 1950 og Se billederne igennem og diskutér, hvad der er ændret fra billede til billede. Hold især øje med markerne. Hold også øje med heden på bakkerne i baggrunden. Notér svarene, så I kan huske dem til gennemgangen af opgaven.

15

16

17


Download ppt "Danmarks landskab På kort og billeder - En powerpoint-øvelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google