Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Find ioner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Find ioner."— Præsentationens transcript:

1 Find ioner

2 Fortæl om hvad ioner er, samt om ionbindinger kontra molekylebindinger
Fortæl om Det Periodiske Systems betydning for kemiske reaktioner (perioderne), og de tre afstemningsregler Gør rede for forskellen mellem NA og Cl overfor Na+ og Cl-. Fortæl og vis hvad et iongitter er.

3 Fortæl generelt om betydning af kemisk analyse indenfor landbrug, medicin, politiets efterforskning og udvikling af nye mediciner. Fortæl om ioners betydning for menneskets sundhed fx metalioner Fe+, Ca++ og mange andre. Fortæl om landmandens brug af ioner i jorden.

4 Samfundets nytte af denne viden om at finde ioner fx i retsmedicinsk institut, medicinalindustrien m.v. Diskuter de problematiske sider af mange farlige eller ukendte kemiske stoffer.

5 Forsøg Rens noget af lærerens forurenet opslæmmet materiale ved: Dekantering, filtrering, destillering og neutralisering, sortering (magnetisere, puste, håndsortere) som eksempel på din jordpleje. Find frem til saltene og deres ioner. Afstem reaktionsligningerne. Påvis ammoniumion i opløst NH4Cl

6 Forsøg Påvis syrerestioner ved tre prøver: Klorid-, sulfat- og nitratprøven i de tre stærke syrer. Afstem reaktionsligningerne. Påvis fosfat i Na3PO4 eller K3PO4. Afstem reaktionsligningerne

7 Forsøg Påvis kobberion i CuSO4 Påvis nikkelion i NiCl
Lav flammeprøve på CuSO4. Forklar teorien bag flammeprøven med hensyn til elektronskaller og kvantespring Undersøg 5 ukendte væsker med gødningsrelevante salte alene med Universialindikator papir. Gør rede for reaktionsligningerne.

8 Forsøg Forklar om udvaskning af næring i å, sø og hav som forureningskilde Lav en forurenet sø (for meget NO3--, PO4---, K+). Lav en kemisk analyse af stueplante gødning. Afstem reaktionsligningerne.

9 Forsøg Lav forsøg med flammeprøven, klorid-, sulfat- og nitratprøven, der illustrerer, at du undersøger, den forurenede sø. Rens den. Kom de forskellige affaldvæsker i de rigtige beholdere. Afstem reaktionsligningerne. Lav noget H3PO4. til brug for gødningsfremstilling ved at blande svovlsyre og calciumfosfat.


Download ppt "Find ioner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google