Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

12. marts 2010 AARHUS UNIVERSITET Kvinderne på vej mod toppen af dansk erhvervsliv? Professor Nina Smith, School of Economics and Management, Aarhus University.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "12. marts 2010 AARHUS UNIVERSITET Kvinderne på vej mod toppen af dansk erhvervsliv? Professor Nina Smith, School of Economics and Management, Aarhus University."— Præsentationens transcript:

1 12. marts 2010 AARHUS UNIVERSITET Kvinderne på vej mod toppen af dansk erhvervsliv? Professor Nina Smith, School of Economics and Management, Aarhus University

2 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET 2 Forleden var det 100 årsdagen for 8. marts!!! Et kort tilbageblik!

3 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Et møde i Videnskabernes Selskab 1899!! 3

4 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET De sidste 40-50 år – i fugleperspektiv 4

5 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET 5 *1-WF/WM: Løngab timeløn, private sektor. Kilde: 1960-1996: ILO data for manual workers i den private sektor. Efter 1996: sammenkædet med data fra Danmarks Statistik (databrud) 5 Men de sidste 30 år er der ikke sket så meget: Løngab mellem kvinder og mænd i Danmark. Private sektor, ’manual workers’* Ligelønslov !

6 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET source: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/mapping-the-maze-getting-more-women-to-the-top-in-research_en.pdf Løngab mellem kvinder og mænd i EU i 2007: Danske løngab større end EU-27

7 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Kvindeandel i ledelsen i private virksomheder i Danmark 7 Kvinder i toppen af dansk erhvervsliv, (i de knap 2000 største danske virksomheder, kilde Smith mfl. (2005, 2010)) (2003)

8 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET 8 Kvindeandel i bestyrelser i de største virksomheder (typisk top100 virksomheder) Source: Terjesen & Singh (2008)

9 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET ’Diversity management’ og bundlinie •Teorier fra Corporate governance og mange empiriske studier fra udland og Danmark: ’Diversitet kan betale sig’ – ’Guld værd for bundlinien’ •Nørby-Johansen udvalgets anbefalinger til god virksomhedsledelse: Diversitet mht. køn, alder etnicitet… => Hvorfor er der så få kvinder i toppen af dansk erhvervsliv? Do Women in Top Management Affect Firm Performance? A Panel Study of 2500 Danish Firms

10 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET 10 PLUK fra forskning om kvinder, karriere, barsel og husarbejde

11 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET PLUK fra forskning •Danske højtuddannede kvinder er sakket bagud (nedad i lønfordelingen) siden midten af 1980erne – selvom kvinderne har øget deres formelle kompetencer (uddannelse og erhvervserfaring). De lavtuddannede kvinder har derimod hentet ind på lavtuddannede mænd. •Det samme mønster ses i Sverige •Men det modsatte er sket i USA, hvor de veluddannede kvinder kravler opad i lønfordelingen og de lavtuddannede skatte bagud •Kilder:Albrecht, Bjorklund, Wroman (2001), Gupta, Oaxaca, Smith (2006)

12 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Hjemmefront og arbejdsliv – pluk fra forskning om arbejdstid og tidsanvendelse •Den dobbeltarbejdende husmor og arbejderkvinde er passé •Mænd arbejder – næsten – lige så meget som kvinder i dag •Især i højtuddannede familier •Men far gør det i weekenden! •Danske familier bruger meget tid på husarbejde – ’outsourcing’ er begrænset sammenlignet med fx USA, hvor en ’nanny’ måske tager over •Højtuddannede familier med børn under 7 år er dem der arbejder mest ude, og også derhjemme •Mor gør det tids-ufleksible, henter børn, ammer, tager sygedage. •Danske kvinder føder stadig mange børn, og mor tager over 94% af barslen 12

13 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Barselsorlov og forældreorlovsuger til mor og far – mest mor! Kilde: Danmarks Statistik

14 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Fars andel af orlov

15 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Fars andel af orlov

16 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Kilde: Haataja (2009) Fars andel af orlov

17 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Hvem i familien har ret til orlov? Antal orlovsuger (med hel eller delvis kompensation) Kilde: http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.htmlhttp://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html

18 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Løneffekt af at blive forældre! Kilde: Simonsen (2009)

19 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET 19 For højtuddannede kvinder i den private sektor er ’child penalty’ estimeret til 6% pr barn resten af arbejdslivet, hvis 1 års barselsorlov Nielsen et al. (2004)

20 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Barselsorlov og forældreorlovsuger til mor og far – mest mor!

21 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Barselsorlov til far – regler betyder noget: Finanssektor og alle fædre (dage!) (For finanssektoren lineær interpolation mellem 2001, 2004, 2004)

22 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Hvilke kvinder kommer til tops i DK og hvad får de ud af det? 22 Mandlige og kvindelige topledere i de ca. 2000 største danske private virksomheder + potentielle topledere 1996-2006

23 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET 23 Kvinders andel af topchefstillinger i private virksomheder i Danmark 23 Kilde: Smith, Smith og Verner (2010). Virksomhederne omfatter de 2000 største private virksomheder (over 50 ansatte) Vice-direktører

24 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Løngabet: Blandt CEO og Vdere: Der sker noget med kvindelige CEOs løn! 24

25 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Enkelte resultater fra estimationer, DK 1996-2005: •Lønforskellene mellem topchefer (CEO) kan ikke forklares ved kvalifikationer – tværtimod øges gabet, hvis man tager højde for observerede og uobserverede kvalifikationer. •For CEOs er løngabet blevet mindre 1996-2006 •For kvinder længere nede i hierakiet : Noget af lønforskellene skyldes manglende formelle kvalifikationer. •Løngabet er øget for VD og potentielle topchefer •Når der kontrolleres for alle observerbare faktorer (og ’superwoman’-effekten=uobs. Heterogenitet): Større sandsynlighed for forfremmelse til VD eller CEO hvis mand!

26 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Female CEOs er en meget speciel gruppe af kvinder - ’super women’: •Næsten ligeså mange børn som VD og andre top- executives (og mandlige kolleger) •Oftere singler eller fraskilte •Hvis gift: De tjener 18% mindre hvis manden er en CEO sammenlignet med enlige CEO-kvinder •Men når der kontrolleres for ægtefælles karriere: Børn har ingen negativ effekt, ingen Child Penalty for CEO kvinder •De er udvalgt fra toppen af ’kompetencefordelingen’ (højt niveau for uobserverede produktivitetskarakteristika – ’animal spirit’) 26

27 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Estimeret effekt på løn af at have et barn på 0-2 år, % 27

28 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET 28 Estimeret effekt på løn af at have 2 børn, % 28

29 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Finanssektoren

30 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Finanssektoren: Alle funktioner rangordnet efter gennemsnitsløn (kr/måned) for mænd

31 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Finanssektoren: Kvindeandel (rød søjle) i funktioner, rangordnet efter mænds månedsløn: Jo højre løn jo færre kvinder?

32 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Finanssektoren: Kvinders løn i % af mænds (lys-blå) søjler

33 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET

34 PROFESSOR NINA SMITH School of Economics and Managment 12. marts, 2010 AARHUS UNIVERSITET Hvordan kommer der flere kvinder til tops i private virksomheder….. •Kvoter?  •Familievenlige virksomheder  •Mentorprogrammer, fleksibilitet, talentprogrammer, signaler......... •Familievenlige ordninger der er mere kønsneutrale  •Ændrede normer/kulturer i familie og på arbejdsmarked  •Og kvinderne må afgive magten over hjemmefronten •’Super women’ holder sjældent i længden -


Download ppt "12. marts 2010 AARHUS UNIVERSITET Kvinderne på vej mod toppen af dansk erhvervsliv? Professor Nina Smith, School of Economics and Management, Aarhus University."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google