Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ung-Flex i Skive Skive, 8.3.13.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ung-Flex i Skive Skive, 8.3.13."— Præsentationens transcript:

1 Ung-Flex i Skive Skive,

2 Organisationsoversigt

3 Skive-modellen

4

5 Historie Ungepakke 2 – oplæg i Ungdomsskoleforeningen i Odense.
Inspiration fra andre ungdomsskoler. Kursus/møderække i LUMV. Inviterede samtlige UU-centre i Midt- og Vestjylland til debat vedr. ungepakkerne. Mange interessenter i ungeindsatsen – vores bidrag?

6 Hvad kan ungdomsskolen med udsatte unge?
Ungemiljøer Ungemiljø frem for ”klientmiljø”. Selvopfattelse. Relationspædagogik. Trivsel og udvikling går hånd i hånd (Bjørn, Alexander og Monika). Omstillingsparathed – ungdomsskolen kender sit fundament og tør gå nye veje. De unge skal have en positiv fritid! Vi opererer fra 8 – 22. Fritid på dagsorden! Fritidsfag – vi holder fanen højt! Trodser tendensen – 87% deltagelse. Klub eftermiddag og aften. Arrangementer: Alkoholfrit diskotek, Youth Jamboree, teaterweekends, Skive kulturnat m.m. (Pyrus). Gennemgående voksne (synergi) - gennemgang af Thomas Hansens timer.

7 Thomas Hansen timer – årsværk
Aktiviteter: Udregning: Timer: Undervisning Ung-Flex 16 timer pr. uge x 40 uger 640 Praktikopfølgning Ung-Flex 6 timer pr. uge x 40 uger 240 Møder Ung-Flex 4 timer pr. uge x 40 uger 160 Eftermiddagsklub 6 timer pr. uge x 30 uger 180 Aftenklub 8 timer pr. uge x 30 uger 240 Fester 10 timer x 6 fester 60 Opsøgende gadearbejde 3 timer x 40 uger 120 Timer i alt timer Andre opgaver:  DJ-hold Ture   Sommercrew  Mentoropgaver Møder de unge i forskellige fora – undervisning, fritid, job…

8 UU’s rolle i Ung-Flex Thomas Bedsted ca. 18 timer i ugen.
Har vejledningen med de unge. Deltager i fredagsarrangementer – ”ud af huset aktiviteter” (virksomhedsbesøg, messer m.m.). Relationer – til elever, men også ift. til de voksne i huset!

9 UU’s rolle UU Vejledning af en udsat gruppe af unge 15 – 17 årige – kerneopgave… Samarbejde mellem ungdomsskolen og UU. Vi har tidligere gjort tilnærmelser til hinanden, men samarbejdet er for alvor etableret med dette projekt, som nu er permanentgjort. Fritidsdelen er meget vigtig. Overset faktor i den kommunale fastholdelsesstrategi. Mulighed for at booste sammen med ungdomsskolen. Konkret UU ca. 15 timer pr. uge plus mentortimer. Reelt 18 timer pr. uge. Uddannelsesplan, Portefolio (ressourcefokuseret beskrivelse af den enkelte unge i ord og billeder), samtaler om uddannelse, planlægning af fredagsarrangementer med mere eller mindre vejledningsfagligt indhold, kontakt til de kommunale myndigheder, praktik og den socialfaglige indsats. Tid Relationsarbejde, med udgangspunkt i tidsbegrebet. Tid til at være sammen med de unge. At der er tid til at snakke om de ting der er svært, at der er tid til at komme igen når tingene mislykkedes. De unge råber og skriger på tid til at der er kvalificerede voksne som gider snakke med dem – høre på dem. Det forsøger vi at give mulighed for. Hvad sker der, når de unge bliver 18 år?

10 Afklaringsskema Personlige oplysninger Navn Vejnavn Postnummer
Navn Vejnavn Postnummer Telefonnummer CPR. nr. Skolebaggrund Hvilke skole/skoler har du gået på? Skolebaggrund (9. eller 10. klasse): Har du modtaget støtteundervisning? Evt. afsluttede FSA-prøver, hvilke? Er du blevet testet indenfor de sidste år – i hvilke fag? Hvad kan du bedst lide ved skolen? Hvor har du været i erhvervspraktik? Har du praktikønsker? Erfaring med Arbejdsmarkedet Hvor længe havde du jobbet/jobbene? Hvad lærte du på arbejdspladsen/arbejdspladserne? Fritidsinteresser Hvad bruger du din fritid til? Personlige og sociale kompetencer Havde du fravær i skolen eller på et evt. fritidsarbejde? Møder du til tiden? Har du nemt ved at lære andre at kende? Har du nemt ved at samarbejde med andre? Har du nemt ved at overholde de regler, der er? Har du nemt ved at lære nye ting, eller vil du helst se dem ”gjort” først? Går du selv i gang med nye opgaver? Er du hjælpsom overfor andre elever og lærerne? Det materielle og sociale netværk Bor du hjemme, institution eller andet? Hvem giver dig lommepenge? Har du søskende, hvor mange? Har du venner/bekendte? Har du en støtteperson? Hvordan kommer du til Ungdomsskolen, cykler, bus, tog? Er der nogen ting, der gør, at du har svært ved at følge en uddannelse? Dit eget ønske til kommende uddannelse eller beskæftigelse Hvad er dine drømme til uddannelse og arbejde? Ved du, hvad der kan hjælpe dig i din ønskede retning? Ved du hvad der kan forhindre dig i at nå dine ønsker? Hvilke forventninger har du til os og hvordan kan vi hjælpe dig videre? Er det vigtigt for dig, at du bliver selvforsørgende? Hvad betyder mest for dig ved at få en uddannelse og et arbejde?

11 Fredagsarrangementer
Dato Arrangement Sted kontaktperson Produktionsskolen Rundvisning kl. 8.45 Marienlystvej 17, 7800 Anne Marie Børnekulturnat – Arrangere. Bocart - Thomas Bedsted Lars Tofting Uge 44 Sundhedscheck – Kl – 11.00 Hygiejnekursus man., tirs., ons. 08.00 – 12.00 Sundhedscenter, sygehuset Skive Tekniske Skole Louise G Andersen Niels Korsgaard Vikan – Virksomhedsbesøg Vikan, Rævevej Jens Mejlhede Åkjærfest – planlægge Thomas Hansen Rundvisning HG Arvikavej 2, 7800 Kristiane Johannesen Storbytur Århus inkl. Badeanstalten fra 10 – 12. Hjemkomst kl. ca Husk badetøj. Julepynt og julemad Skøjtedisco – planlægge.

12 Spørgsmål


Download ppt "Ung-Flex i Skive Skive, 8.3.13."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google