Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Enemærke & Petersen a/s – Mennesker, der bygger for mennesker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Enemærke & Petersen a/s – Mennesker, der bygger for mennesker"— Præsentationens transcript:

1 Enemærke & Petersen a/s – Mennesker, der bygger for mennesker
Lean, logistik og effektiv produktionsstyring Agenda: 1. Den kaotiske byggeproces præget af mistillid. Produktivitetspotentiale. - Spild, industrialisering, gennem- strøms hastighed 3. Praktiske værkstøjer og fokusområder. 4. Praktiske eksempler og erfaringer. - Det rullende stillads. - Traditionel facaderenoveringsopgave - Produktiviteten på Urbanplanen 5. Barriere for realisering af produktivitspotentialet. Henrik Mielke, COO Dansk Byggeris årsdag den 11. maj 2011

2 Lean, logistik og effektiv produktionsstyring
Den kaotiske byggeproces er præget af mistillid

3 Produktivitetspotentiale

4 Produktivitetspotentiale
Spild: En tredjedel af tiden på byggepladsen er spild Dårlig logistik, materialemangel og forkert byggepladskoordinering betyder lønspild og dyrere byggeri. Effektivisering kan gøre byggeri procent billigere, mener Bygherreforeningen Flytter vi bare 3 til 6 % fra ikke værdiskabende tid til produktion, har vi øget den produktive tid med 10-20% Potentialet er meget synligt

5 Produktivitetspotentiale
Industrialisering: Fokus på industrialisering af processer og præfabrikerede bygningsdele giver mulighed for byggesager med godt flow, glade håndværkere, tilfredse kunder og en bedre indtjening. Project Jobbing Batch Mass Continuous Manufacturing process types High Variety Low Volume Erfaringer i Enemærke & Petersen viser, at vi positivt kan påvirke og udvikle industrialiserede processer og præfabrikerede bygningsdele. Erfaringer på større facaderenoveringsopgaver i Albertslund og på Urbanplanen viser en besparelse på ca. 15 % ved brug af præfabrikerede facadeelementer kontra traditionel manuel facadeopbygning Knud Erik Busk mener, at vejen ud af det småkaotiske byggeri er industrialisering. Kilde Ingeniøren

6 Produktivitetspotentiale
Gennemstrøms hastighed: Fokus på gennemstrøms hastighed giver mulighed for byggesager med godt flow, glade håndværkere, tilfredse kunder og en bedre indtjening. Gennemstrøms hastighed = produktionshastighed eller ”throughput” Output pr. tidsenhed for en given produktionsproces. Erfaringer i Enemærke & Petersen viser, at vi positivt kan påvirke gennemstrøms hastigheden på ca. 60 % af vores opgaver. På de opgaver kan vi reducere byggetiden med % ”Er virksomhederne opdraget til at regne i kroner, kan det være svært at indføre lean, for nu skal man begynde at regne i tid” Brian Due, kandidat i socialvidenskab og filosofi

7 Produktivitetspotentiale
Femten trimmede lærestykker om Bedre Byggeprocesser - Fortællinger Om produktivitetspotentialet ved brug og forståelse af lean principper, logistik og effektiv produktionsstyring

8 Praktiske værktøjer og fokusområder
Det handler meget om de 7 strømme

9 Praktiske værktøjer og fokusområder
E&P’s værktøjskasse og strategiske valgte fokusområder: De syv strømme som udgangspunkt for det hele. Lean filosofi – Fokus på spild og at gå efter de små forbedringer hver dag. LPS – inddragelse, planlægning og forhindringsanalyse. Inddragelse af de rigtige kompetencer på det rigtige tidspunkt. Logistik. Industrialisering – Egne værksteder på Smedeland. Cyklogramplanlægning. Fokus på flaskehalse og flow – sæt ind de rigtige steder. Fokus på gennemstrøms hastighed i forhold til totaløkonomi og indtjening. - Ledelse og opbakning – gode ideer og sparring. Prøver og mock-ups vi lærer af. Læring og uddannelse. Forandring og innovation. Men det er ude på pladserne, de har de bedste forudsætninger for at se, hvad der skal til og dermed vælge de rigtige værktøjer og fokusområder !

10 Praktiske eksempler og erfaringer
Rullende stillads med teltoverdækning: Fokus på spild og gennemstrøms hastighed: Omkostningstung stilladsentreprise med stillads og teltoverdækning på 24 boligblokke á 98 meter hver. Stor gene for beboerne, hvor det var planlagt, at hver blok skulle være totalinddækket i 2 måneder. Løsningsmodel: Medarbejdere fra kalkulationsafdelingen, produktion og ekstern samarbejdspartner satte sig sammen for at se på muligheder ud fra følgende; Minimere gene for beboerne ved at optimere på antal stilladsdage, minimere omkostninger på opstilling og nedtagning af stillads, samt samlet set at reducere byggeperioden. Resultat: Stilladsgene for beboerne reduceret til 16 dage, samlet besparelse på stilladsentreprisen ca. kr. 2,5 mio. – tidsbesparelse 60 dage over 2 år.

11 Praktiske eksempler og erfaringer

12 Praktiske eksempler og erfaringer
Traditionel facaderenoveringsopgave med fokus på Lean principper, gennemstrøms hastighed og præfabrikerede elementer: Tag og facaderenovering – Entreprisesum kr. 55 mio. kr. Udbudstidsplan 15 måneder - Kalkuleret til 3 funktionærer. Omsætning pr. mandmåned kr mio. Indtjening pr. mandmåned kr Ved planlægning – ændring fra én linie til 2 linier – ændring til præfabrikerede elementer: - Investering til ekstra stillads og kranløft kr ,- - Realiseret byggetid 12 måneder med 3 funktionærer. - Omsætning pr. mandmåned kr mio. - Indtjening pr. mandmåned kr - Nedgang i dækningsbidrag på 1,3%, men den samlede indtjening opgjort på tid steg med kr ”Er virksomhederne opdraget til at regne i kroner, kan det være svært at indføre lean, for nu skal man begynde at regne i tid” Brian Due, kandidat i socialvidenskab og filosofi

13 Praktiske eksempler og erfaringer
Produktiviteten i renoveringsopgaven Urbanplanen Kilde :Projekt: Nytænkning af Kompetenceudvikling af medarbejdere Byggesagen Urbanplanen som case

14 Praktiske eksempler og erfaringer
Dokumenterede produktivitetstal på Urban projektet: Beregningsmodel: TotalFaktorProduktiviteten, der er betegnet som et tillæg til den traditionelle ArbejdsKraftProduktivtet (AKP). Byggeriets Evalueringscenter har beregnet den gennemsnitlige TFP i byggeriet, til i gennemsnit at være = 0. På Urbanprojektet har TFP været 4%. Med en analyseøkonomi på 350 mio. kr vil TFP på Urbanprojektet bidrage med en produktivitetsgevinst på 14. mio. kr. Læs mere på

15 Barriere for realisering af produktivitetspotentialet
Det handler meget om Flow – Takt - Rytme

16 Barriere for realisering af produktivitetspotentialet
Det handler meget om en nyforståelse ”Det er vanskeligt for mange ledere at arbejde med selvorganiserende processer, fordi de er vant til at tænke på sig selv som nogen, der har kontrol, realiserer planer og skaber fremtiden, som individuelle helte eller heltinder snarere end blot som deltagere med andre i en proces, der udvikler sig.”   (Patricia  Shaw,  atomfysiker  og  organisationskonsulent, 2002).

17 Barriere for realisering af produktivitetspotentialet
Vi tager ikke ved lære og vi videndeler ikke

18 Barriere for realisering af produktivitetspotentialet
Måske den største barriere af alle Forandringsagent

19 Lean, logistik og effektiv produktionsstyring
“The world has changed, and we must change with it.” President Barack Obama Tak for jeres opmærksomhed


Download ppt "Enemærke & Petersen a/s – Mennesker, der bygger for mennesker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google