Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velfærdsteknologi 3 eksempler på resultater og erfaringer fra Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velfærdsteknologi 3 eksempler på resultater og erfaringer fra Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Velfærdsteknologi 3 eksempler på resultater og erfaringer fra Danmark
Rikke Sølvsten Sørensen, programleder for velfærdsteknologi

2 Indhold Fokus ved afprøvning, kvantitative og kvalitative potentialer
Teknologi til forflytning – et arbejdsredskab Ældre- handicapvenlige toiletter Spiserobotter Erfaringer Udfordringer Anbefalinger

3 Teknologi til forflytning
Afprøvet af 170 beboere og 770 medarbejdere på plejecentre i tre kommuner. Fra 0 til 60 % af forflytninger ved en medarbejder i to kommuner, fra 60 til 75 % i tredje kommune. Business casen anviser årlige gevinster ved fuld indfasning på ca. 853 mio. kr., der realiseres ved, at forflytninger foretages af én medarbejder i stedet for to. Betydning for medarbejderne: Mindre belastende arbejdsstillinger Bedre kontakt til borgerne Færre forflytninger pr. medarbejder Større arbejdsglæde Betydning for borgerne: Tryghed ved at blive forflyttet af en medarbejder Positivt at hjælpemidlerne fylder mindre end før Nogle oplever at de i højere grad kan deltage i forflytningen

4 Ældre- og handicapvenlige toiletter
44 borgere og ca. 100 medarbejdere i tre kommuner deltog i afprøvningen. Borgerne mener: Rart at være uafhængig af andres hjælp ved toiletbesøg Vasketoilettet er nemt at betjene Man bliver rigtig ren Vil anbefale det til andre Medarbejderne mener: 8 af 10 siger at den fysiske belastning ved hjælp med toiletbesøg er den samme eller mindre.

5 Spiserobot til yngre fysisk handicappede
25 borgere fra 7 forskellige bosteder har anvendt spiserobot ved mindst to af tre daglige måltider Den nødvendige assistance pr. måltid pr. beboer blev reduceret med 16 min. 44 sek. pr. måltid pr. beboer, sammenholdt med baseline-målingen med en gennemsnitlig indkøbspris på kr. for en spisemaskine og en daglig arbejdstidsbesparelse på gennemsnitligt 107,80 kr., vil en spiserobot gennemsnit være tilbagebetalt efter 212 dages brug. Borgercitater: ”Den bliver ikke irritabel fordi jeg er langsom. Man kan nogle gange se på personalets ansigtsudtryk, at de er utålmodige ”Man ikke skal tygge som en besat. Ved at man kan gå til maden i eget tempo har maskinen betydning for ens livskvalitet.” ”Jeg synes maden smager bedre, når man selv spiser” Medarbejdercitater: ”Det glæder beboerne at der er mere ro og at personalet bliver hvor der er brug for dem” ”Det er noget af det mest fantastiske jeg har oplevet i de 12 år jeg har været her”

6 ”De gode gamle dage” eller ”Fagre nye verden”

7 Udfordringer ved implementering af velfærdsteknologi
Er teknologi altid det mest hensigtsmæssige? Hvis teknologi er svaret, hvad er så spørgsmålet? Hvordan arbejder vi på nye måder med teknologien og udnytter de muligheder for ændringer, teknologien giver? Ikke blot tænke i at understøtte eksisterende ”måder”. Svært, fordi vi udvikler på baggrund af at bevare/understøtte, men måske har brug for at forandre. Hvordan får vi nye mindsets? Både borgere, medarbejdere og ledere tænker nyt Hvordan beskriver vi de fremtidige arbejdsgange? Hvor gør vi det, og hvem gør det? Tænker vi afprøvning/midlertidig brug eller holdbar implementering? Grundig forundersøgelse er forudsætning for Business Case Opgavesammenhæng, praktiske forhold, lovgivning. Frekvens, hyppighed, varighed, planlægning, omkostninger.

8 Medarbejderens udfordringer
I deres placering som frontmedarbejdere; dem der er i direkte kontakt med borgerne og tager beslutningen om hjælp eller ikke hjælp, samt omfanget og karakteren af denne, er medarbejderne direkte berørt af det dobbeltsidede pres på den offentlige sektor for besparelser og øget effektivitet på den ene side og presset fra borgere og samfundet for højnelse af kvaliteten på den anden. Det er medarbejderne der skal sikre implementeringen. Medarbejderne er oftest dem som skal hjælpe borgeren med at blive fortrolig og sikker i brugen af velfærdsteknologien. Medarbejderen skal kunne overskue ændringen af sine egne arbejdsgange/sin egen rolle og samtidig håndtere borgerens behov og brug for guidning og motivation.

9 Medarbejdernes rolle For at opnå de ønskede resultater, skal der være fokus på kulturændringen hos medarbejderne lige fra begyndelsen. Der skal udarbejdes nye vejledninger/procedurebeskrivelser for alle berørte ”arbejdsgange”. Anvend de traditionelle kommunikationskanaler til så vidt muligt til at understrege og pointere over for ledere og medarbejdere, hvad formålet er med løsningen og hvordan det vil påvirke medarbejdernes og borgernes hverdag. Det er vigtigt med en forventningsafstemning og det er helt centralt at medarbejderne føler at de er en del af processen. Samtidig er det også vigtigt at være opmærksom på den kultur i organisationen, som påvirker den arbejdsgang eller metode, som ønskes ændret ifm. brugen af ny teknologi.

10 Vi kan kun ændre det vi kender
Inddrag de fremtidige brugere så tidligt som muligt – borgere & medarbejdere Jo længere væk fra processen, arbejdsgangen beskrives, desto simplere forekommer den! Oplev arbejdsgange i virkeligheden De fremtidige arbejdsgange skal være gennemførlige. Test og tilret i samarbejde med medarbejderne og borgerne. Løsningen skal kunne bære individuelle hensyn og forbehold

11 Teknologi løser ikke opgaverne alene
Det er teknologien vi udvikler og måden vi bruger den på der sikrer et godt resultat


Download ppt "Velfærdsteknologi 3 eksempler på resultater og erfaringer fra Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google