Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nikolaj Foged GeoFysikSamarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nikolaj Foged GeoFysikSamarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 Vejledning og kravspecifikation, for SkyTEM målinger, processering og tolkning
Nikolaj Foged GeoFysikSamarbejdet Geologisk Institut, Aarhus Universitet

2 Indhold Formål med ”Vejledning og kravspecifikation, for SkyTEM målinger, processering og tolkning SkyTEM konfiguration og målestrategier (Har vi gennemgået i dag) Indsamling af data Processering af data i Aarhus Workbench Geofysisk tolkning i Aarhus Workbench Afrapportering af processering og tolkning

3 Vejledninger/kravspecifikationer fra GFS
Vejledning og kravspecifikation, for SkyTEM målinger, processering og tolkning Vejledning og kravspecifikation for MEP-målinger, processering og tolkning Vejledning i udførelse af PACES målinger Vejledning for udførelse af TEM sonderinger Alle vejledningerne er udarbejdet i samarbejde med de danske rådgivere, Miljøcentrene/Amterne, GEUS og andre relevante partnere

4 Formålet med vejledningen
Sikre høj og ensartet kvalitet af SkyTEM kortlægninger der udføres i Danmark Dataindsamling Databehandling; processering og geofysisk tolkning Afrapportering til Miljøcentrene og GERDA-databasen Sikre et ensartet produkt Hjælp til Miljøcentrene når de laver SkyTEM udbud Rådgiverne ved processering og tolkning af data SkyTEM Aps. ved dataindsamlingen

5 Formålet med vejledningen
”Kravene til instrumenter, feltarbejde og databehandling, der opstilles i vejledningen er standardkrav. Er det ikke muligt at opfylde disse krav, skal dette begrundes og fremgå af afrapporteringen og afklares med de involverende partner”

6 Indsamling af SkyTEM data
Kalibrering/validering af SkyTEM-udstyr Kalibrering på Århus Testlokalitet. Måling i stor højde for at klarlægge systemresponset for SkyTEM-udstyret. Målinger på lokal referencelokalitet (hver flyvning) Måling i middelstor højde (hver flyvning)

7 Indsamling af SkyTEM data
Kalibrering/validering af SkyTEM-udstyr Kalibrering på Århus Testlokalitet. Måling i stor højde for at klarlægge systemresponset for SkyTEM-udstyret. Målinger på lokal referencelokalitet (hver flyvning) Måling i middelstor højde (hver flyvning) Måling og bestemmelse af bølgeform (tænde- og slukkeforløb)

8 Indsamling af SkyTEM data
Kalibrering/validering af SkyTEM-udstyr Kalibrering på Århus Testlokalitet. Måling i stor højde for at klarlægge systemresponset for SkyTEM-udstyret. Målinger på lokal referencelokalitet (hver flyvning) Måling i middelstor højde (hver flyvning) Måling og bestemmelse af bølgeform (tænde- og slukkeforløb) Rådatarapport/data Vigtig information om den pågældende kortlægning Detaljeret beskrivelse af den konkrete SkyTEM-konfiguration Datafiler: Navigations-data, TEM-data, Geometrifil, Linjenummerfil

9 Aftale før kortlægning - delvis i vejledningen
Kortlægningsområde/områder SkyTEM-opsætning Hvilken opsætning skal vi vælge? Super lavt moment Lavt moment Højt moment

10 Aftale før kortlægning - delvis i vejledningen
Linjeplacering Rette linjer 150m – 200m linjeafstand Linjeorientering Tilsigtet flyvehøjde Skov/ikke skov Flyvehastighed 45 km/t

11 Data processering Processering af TEM data omfatter som minimum følgende trin: Import af instrumentdata sammen med information om SkyTEM-konfiguration fra geometrifilen Automatisk processering: Automatisk fjernelse af støjede/koblede data Midling af rådata til sonderinger Manuelt processering Visuel gennemgang af alle TEM-data Manuel beskæring af støjede/koblede data.

12 Data processering To datasæt/kortlægninger er aldrig helt ens - derfor: Det er til enhver tid den der processerer data der har ansvaret for, at de brugte processerings- indstillinger er egnet/tilpasset til det aktuelle datasæt. Vejledningen + GFS-kurser indeholder anbefalet arbejdsgang med konkrete anvisninger: Den manuelle processering omfatter en visuel gennemgang af alle TEM-data på profil- og sonderingsniveau. Her fjernes koblinger i rådata. Endvidere beskæres de midlede sonderinger når de "går i støj"

13 Geofysisk tolkning, Aarhus Workbench
Tolkningsmetodikker Laterally Constrainted Inversion – LCI Spacielt Constrainted Inversion – SCI (fremtiden) Tolkningsmodel Mangelagsmodel Fålagsmodel

14 Geofysisk tolkning , Aarhus Workbench
De anbefalede tolkningsindstillingerne skal tilpasses/justeres til det konkrete kortlægningsområde (geologien), sonderingstæthed, kortlægningsfokus mm. Det er til enhver tid den der foretager tolkningen af data , der har ansvaret for, at de anvendte tolkningsindstillinger er egnet/tilpasset til det aktuelle datasæt.

15 Afrapportering, processering, tolkning
Aahus Workbench Workspace QC-kort Positioner for produktionsdata Positioner for sonderinger der er tolket til en model Flyvehøjden for tolkede sonderinger Antal datapunkter pr. sondering Datatilpasningen i form af dataresidualet for de enkelte sonderinger Tolkningsresultater Middelmodstandskort, profiler mm. (aftales med kunden) Indrapportering til GERDA

16 Indrapportering til GERDA
Rådata, processeringen samt tolkningsresultat indrapporteres til GERDA, med den gældende konvention for GERDA-databasen. Formsag når processering og tolkning er foretaget i Aarhus Workbench Ved flere tolkningsresultater skal der tages stilling til hvilken tolkning der skal i GERDA

17 Indrapportering til GERDA
Vil i fremtiden i stigende grad blive styret af GEUS ”Teknisk anvisning - Indberetning af geofysiske data” på GERDA’s hjemmeside (p.t. 73 sider)


Download ppt "Nikolaj Foged GeoFysikSamarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google