Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PwC Hvad arbejder sporene med i foranalysen? Foranalysearbejdet foregår i tre spor: Struktur og jura sporet, økonomi sporet samt teknik sporet. Sporene.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PwC Hvad arbejder sporene med i foranalysen? Foranalysearbejdet foregår i tre spor: Struktur og jura sporet, økonomi sporet samt teknik sporet. Sporene."— Præsentationens transcript:

1 PwC Hvad arbejder sporene med i foranalysen? Foranalysearbejdet foregår i tre spor: Struktur og jura sporet, økonomi sporet samt teknik sporet. Sporene leverer samlet input til foranalysen, som skal danne baggrund for den endelige indstilling til bestyrelserne. Nedenfor kan du læse om, hvad hvert spor har fokus på i foranalysearbejdet: Struktur og jura sporet Sporet struktur og jura vil sammen med forsyningsdirektørerne skabe en fælles forståelse af de muligheder for samarbejde og fusion, som afsæt for den videre analyse af mulige scenarier for et tættere samarbejde. Tidligt i foranalyse processen defineres de forskellige former for samarbejdsmuligheder, som foranalysen vil lægge til grund for den videre analyse af synergipotentialer. Struktur og jura sporet har desuden til opgave, at analysere de strukturelle synergier og udfordringer for alle de valgte modeller. Mere konkret analyseres og afklares rammerne for fremtidige selskabsstukturer og aftalemæssige relationer inden for hver enkelt af de analyserede samarbejdsmodeller (fx aftaler mellem serviceselskab og forsyningsselskaber, administration, it osv.). Analysearbejdet vil afdække nuværende aftalemæssige relationer i de eksisterende forsyningskoncerner, herunder koncerninterne aftaler og samarbejdsaftaler med eksterne leverandører samt medarbejderforhold, som kan have betydning for mulighederne for et tættere samarbejde mellem forsyningerne. Struktur og jura sporet vil også belyse den kommunale indflydelse der gør sig gældende for hver af de fire samarbejdsmodeller ligesom arbejdet med en eventuel samordning af ejerstrategier belyses. Økonomi sporet Med afsæt i de fire modeller, der er defineret i struktur og jura sporet, vil økonomi sporet belyse de økonomiske synergieffekter for hver af de definerede samarbejdsmodeller. Sporet vil indledningsvist afdække og analysere de økonomiske nøgletal for de deltagende forsyninger, herunder effektiviseringspotentialer og effektiviseringskrav udmeldt af Forsyningssekretariatet over for forsyningernes vand- og spildevandsselskaber. Arbejdet vil afdække eventuelle særlige forhold, der gør sig gældende for alle ni forsyningsselskaber. 1 Februar 2014 Foranalyse af muligheder for samarbejde mellem 9 forsyninger

2 PwC Hvad arbejder sporene med i foranalysen? Økonomisporet – fortsat De indsamlede materiale anvendes til i fællesskab at belyse, hvilke økonomiske synergipotentialer hver enkelt samarbejdsmodel har. Sammen med forsyningernes økonomimedarbejdere foretages den indledende afdækning af synergipotentialer, som efterfølgende analyseres af leverandørteamet og kvalificeres i fællesskab. Teknik sporet Teknik sporet har til formål, at belyse hvilke synergier og barrierer der er ved de fire definerede samarbejdsmodeller for de ni forsyningskoncerner fordelt på alle involverede forsyningsarter. Arbejdet vil tillige afdække eventuelle særlige forhold, der gør sig gældende for de enkelte Forsyningsselskaber. Med afsæt i de definerede mål og nuværende performance vil teknik sporet undersøge de potentielle miljøgevinster, som kan realiseres i forskellige former for samarbejde. På samme måde undersøges muligheder og barrierer for en øget forsyningssikkerhed og stordriftsfordele ved et tættere samarbejde i driften. Teknik sporet vil afvikler nogle fælles arbejdsmøder, men vil i lige så høj grad benytte sig af en-til- en møder med hver enkelt forsyning. Desuden afvikles en række temamøder, hvor der fokuseres på muligheder og barrierer for én forsyningsart. 2 Februar 2014 Foranalyse af muligheder for samarbejde mellem 9 forsyninger


Download ppt "PwC Hvad arbejder sporene med i foranalysen? Foranalysearbejdet foregår i tre spor: Struktur og jura sporet, økonomi sporet samt teknik sporet. Sporene."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google