Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ø K O N O M I.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ø K O N O M I."— Præsentationens transcript:

1 Ø K O N O M I

2 Beskrivelse af forløbet
Dette er et forløb omkring økonomi i faget samfundsfag. Med udgangspunkt i elevernes egen livsstatus i forhold til økonomi, job, hverdag og fremtidsdrømme, skal de interaktivt simulere deres eget livsforløb. Simuleringen vil inkludere dilemmaer, der skal tages stilling til, såsom f.eks. skattespørgsmål i forhold til velfærdsstaten, samt relevant videnserfaring, resulterende i en konstant opdateret videodagbog med status i deres liv anno 20XX. Projektet er inddelt i 5 faser. Hver fase er et konkretiseret dilemma både i forhold til dem selv hvor de står i livet, og økonomiske dilemmaer, de skal tage stilling til. Hver fase indeholder en drømmende/fantaserende del med berørte emner der skal gennemarbejdes og beskrives, samt en bunden problemstilling som der skal tages stilling til. Relevant viden indhentes fra internettet, fagbøger, eller digitale læringsmidler med licens som f.eks. Alle elever skal i hver fase producere et produkt, evt. med udgangspunkt i et gruppearbejde i forhold til forståelsen af det bearbejdede. 2

3 I forløbet indgår følgende trinmål: Eleven skal kunne…
Eleverne opnår viden og forståelse for de forskellige berørte emner igennem deres interaktive tilgang til faserne. I forløbet indgår følgende trinmål: Eleven skal kunne… redegøre for de forskellige positioner i det økonomiske kredsløb  redegøre for udbuds- og efterspørgselssiden i en markedsøkonomi redegøre for hovedprincipperne i markeds- og planøkonomi redegøre for den økonomiske globalisering forklare sammenhængen mellem aktørers økonomisk position og aktøren interesser og ideologier i det danske og globale samfund redegøre for centrale velfærdsprincipper og velfærdsmodeller  redegøre for, hvordan stat, regioner og kommuner varetager opgaver i forhold til den danske velfærdsstat Emner der bliver berørt: Udbud og efterspørgsel, penge som byttemiddel, markedsøkonomi, planøkonomi, skat, velfærdsstaten, den skandinaviske velfærdsmodel, den angelsaksiske velfærdsmodel, finanspolitik, indkomstpolitik, lavkonjunktur, højkonjunktur. 3

4 Arbejdsproces: Forløbet indledes med et oplæg, der sikrer en fælles forforståelse hos eleverne. Dette oplæg kan være alt fra et mundtligt læreroplæg, en brainstorm eller se en fælles sekvens fra fx Økonomi for dummies fra dr.dk. Derefter introduceres første fase. I introduktionen af fasen og kommende faser, introduceres de emner/begreber som der bliver berørt i fasen, samt de problematiserende spørgsmål der skal tages stilling til. Tillige konkretiseres de krav om faglighed og struktur, der er altafgørende for at fagligheden holdes i top. Efter hver fase afleverer hver elev et digitalt produkt til fx den fælles dropbox, skoleblogs eller upload til fælles kanal i skoletube. Inden opstart til de kommende faser starter klassen med respons fra tidligere fases arbejde samt med et nyt fælles afsæt, der tager udgangspunkt i de fokuspunkter, der er relevante i forhold til den aktuelle fase. I respons tages udgangspunkt i om og hvordan eleverne fik besvaret de problematiserede spørgsmål, løst den konkrete opgave og bearbejdet de berørte emner i deres digitale præsentationer. Efter sidste fase ser eleverne de samlede livsforløb, og med udgangspunkt i disse evalueres hele forløbet ud fra de givne mål. Varighed: Forløbet varer 5-8 dobbeltlektioner og kan evt foregå i et tværfagligt samarbejde med andre fag. Hvis der er tid og motivation for det kan man oplagt udvide forløbet fra de nedskrevne faser ved at tilføje nye aktuelle faser, der fx behandler et bryllup, akut arbejdsløshed, sygdom eller lign. 4

5 Teknik: Omkring valg af redskab er det ret åbent, hvad man vælger. Valget afhænger af om man bruger pc eller tablets. Det eneste der dog er vigtigt er, at det giver mening, stimulerer den interaktive læring, har faglig relevans og opfylder de specificerede mål. Vi har dog valgt følgende programmer/apps, som vi kan anbefale: Tablets: Morfo Agingbooth iMovie Explain everything GarageBand PC’er: Movie Editor (www.creaza.dk) Audio Editor (www.creaza.dk) Windows movieMaker Prezi Mindomo (www.creaza.dk) GoAnimate (www.creaza.dk) PowerPoint Soundation (www.creaza.dk) Videovejledninger kan ses på: samt Vi anbefaler at alle produkter samles i en fælles dropbox eller skoleblog. 5

6 1. gang: Inspirationsoplæg evt. lille filmsekvens. 1. fase begyndes
Arbejdsproces: 1. gang: Inspirationsoplæg evt. lille filmsekvens. 1. fase begyndes 2. gang: Respons fra sidste gang. Evt. et kort oplæg til ny fase. 2. fase begyndes. 3. gang: Respons fra sidste gang. Evt. et kort oplæg til ny fase. 3. fase begyndes. 4. gang: Respons fra sidste gang. Evt. et kort oplæg til ny fase. 4. fase begyndes. 5. gang: Respons fra sidste gang. Evt. et kort oplæg til ny fase. 5. fase begyndes. 6. gang: De færdige produktioner ses af alle efterfulgt af teoretisk opsamling 6

7 Problematiseret spørgsmål: Hvilke aspekter afgør en vares pris?
1. fase: Præsentation af dig selv. Du har nogle ting, du godt kunne tænke dig. Hvordan vil du få penge til det. Kan du finde varerne billigere. Problematiseret spørgsmål: Hvilke aspekter afgør en vares pris? Virker alle økonomier på den måde? Berørte emner: Knaphedsprincippet Udbud og efterspørgsel Penge som byttemiddel Markedsøkonomi og planøkonomi Anbefalede arbejdsredskaber: Tablet : Explain everything PC : Powerpoint, Prezi, Mindomo (creaza.dk) 7

8 Problematiseret spørgsmål:
2. fase: Du skal videre i uddannelsessystemet. Hvordan går det med din økonomi. Du får gratis uddannelse og penge for at studere. Hvordan kan det lade sig gøre. Problematiseret spørgsmål: Hvad synes du om at de bredeste skuldre tager det største læs ? Hvilke positive og negative aspekter synes du der ved den skandinaviske velfærdsmodel ? Synes du det er rimeligt at man bliver betalt for at studere ? Berørte emner: Den skandinaviske velfærdsmodel Anbefalede arbejdsredskaber: Tablet : Explain everything PC : Powerpoint, Prezi, Mindomo (creaza.dk) 8

9 Problematiseret spørgsmål:
3. fase Du er færdiguddannet og arbejder med det du har drømt om. Måske har du børn og familie. Måske har du hus og lån. Du betaler en del i skat. Hvorfor gør du det. Hvad får du/din familie for pengene. Problematiseret spørgsmål: Hvad synes du om et samfund hvor man i en stor grad er sin egen lykkes smed ? - på godt og ondt. Hvordan ville samfundet være, hvis du betalte mindre i skat ? Kan du nævne et godt eksempel på et land, der har bygget deres velfærdsmodel op omkring den angelsaksiske ? Berørte emner: Den angelsaksiske velfærdsmodel Skat Anbefalede arbejdsredskaber: Tablet: Explain everything PC: Powerpoint, Prezi, Mindomo (creaza.dk) 9

10 Problematiseret spørgsmål:
4. fase Du er 45 år gammel. Det går ikke så godt økonomisk i samfundet. Vi er i en lavkonjunktur. Du er blevet arbejdsløs. Hvilke konsekvenser har det for dig og din familie? Hvad kan der gøres for at du kan få arbejde igen? Problematiseret spørgsmål: Hvilken form for politik synes du at samfundet skal føre i en lavkonjunktur som vi ser nu? Synes du at alle har krav på offentlige forsørgelser ? Berørte emner: Dagpenge Kontanthjælp Finanspolitik Indkomstpolitik Lavkonjunktur Højkonjunktur Anbefalede arbejdsredskaber: Tablet: Aging booth, Morfo, Explain everything PC: Powerpoint, Prezi, Mindomo (creaza.dk) 10

11 Problematiseret spørgsmål:
5. fase Du er blevet pensioneret. Hvor gammel er du? Hvordan vil din økonomi være? Hvordan har du sikret din alderdom? Hvordan er du sikret. Problematiseret spørgsmål: Hvornår synes du at man skal kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet ? Synes du at samfundet skal betale finansiere de ældre i form af pension ? Berørte emner: Forsørgerbyrden Arbejdskraft Efterløn Pension. Anbefalede arbejdsredskaber: Tablet: Aging booth, Morfo, Explain everything PC: Powerpoint, Prezi, Mindomo (creaza.dk) 11

12 Links til inspiration/viden :
grundbog 12


Download ppt "Ø K O N O M I."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google