Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetskontrol af fiskedata fra oversigtsfiskeri både i NOVA/ NOVANA søer og andre søer fra perioden 1989-2004.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetskontrol af fiskedata fra oversigtsfiskeri både i NOVA/ NOVANA søer og andre søer fra perioden 1989-2004."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetskontrol af fiskedata fra oversigtsfiskeri både i NOVA/ NOVANA søer og andre søer fra perioden 1989-2004

2 Datagrundlaget - Baseret på 2,2 mill. fisk!!! - Fangst per net: - 129.280 observationer i perioden 1989-2004 - 124.970 obs. uden mistænksomme bemærkninger - 14.080 obs. i 2004 - Længde-vægt data: -100.287 observationer i perioden 1989-2004 - 13.687 obs. i 2004 - Elektrofiskeri: - 21.244 observationer i perioden 1989-2004 - 20.187 obs. uden mistænksomme bemærkninger - 1.989 obs. i 2004 (ikke NOVANA)

3 De første tests - Kvalitetskontrol af data fra 2004 - Kontrol af data tilbage i tiden - Fandt graverende fejl - Hele datasættet tilbage til 1989 blev testet - Udelod graverende fejl, og testede 2004 data igen

4 Kvalitetskontrol af data fra 2004 - Datasættet opdeles i to datasæt; ét med data fra kontrolåret og ét med data fra de forudgående år. - Observationer i de forudgående år med potentielt problematiske bemærkninger fjernes fra datasættet. - Data fra kontrolåret kontrolleres ved sammenligning med data fra de forudgående år (normalpopulationen). - En observation erklæres ekstrem ved en automatisk scanning, hvis den er mindre end 1%-fraktilen eller større end 99%-fraktilen i den relevante normalpopulation.

5 Kvalitetskontrol af data fra 2004 - Der udskrives en liste med de ekstreme værdier. - Listen gennemgås manuelt, så kun reelt mistænksomme værdier bliver tilbage på listen. - Lister med fejl/mistænksomme værdier sendes til amterne.

6 Hvert år kontrolleres følgende parametre for hver sø - Antal net per sø - Artsliste for alle søer og per sø - Antal og længde af fisk - Total biomasse pr. net pr. art = 10 cm (kg/net) - CPUE (#/net) - Længde-vægt data: - Fiskelængde (cm) - Vægt pr. individ (g) - Forhold ml. individvægt og –længde - Elektrofiskeri: Fiskelængde og vægt (kun indtil NOVANA)

7 For perioden 1989-2004 Data kontrolleres år for år i forhold til de andre overvågningsår. For hvert kontrolår afmærkes fejl og mistænksomme værdier og udelukkes fra de kommende tests. Data fra hele overvågningsperioden kontrolleres og det ender op med et revideret datasæt. Alle fejl og mistænksomme værdier samles og sendes til amterne

8 Fejl/mangler i data i perioden 1989-2004 - Fangst per net Fiskelængde: - 1600 fejl blandt 124.970 observationer, dvs. 1,3 %. - 88 fejl ud af 14.080 obs. i 2004, dvs. 0,6 %. Kun Guldager Sø -STORE hundestejler!! - Længde-vægt data Længde og vægt: - 57 fejl ud af 13.681 obs. i 2004 (heraf Guldager Sø: 34), dvs. i alt 0,4 %. Vægt/længde forhold: - 655 fejl blandt 100.287 obs., dvs. 0,7 %. Dog kun 10 fejl udover Ørnsø 1993 (mm/cm) og Vesterborg Sø 2000 (ingen vægte).

9 2. kvalitetskontrol af data fra 2004 - Data for 2004 kontrolleres igen for ekstreme værdier i forhold til det reviderede datasæt for 1989-2003. - Alle fejl og mistænksomme værdier samles og sendes til amterne

10 Eksempler på fejl -Generelt er der tale om indtastningsfejl: - Forkerte artskoder: Tre-piggede hundestejler op til 25 cm lange!!! - Forkerte længder og vægte for enkelte individer - En faktor 10 galt i længde: cm i stedet for de opgivne mm. Kan være gennemgående fejl for en hel sø et år. Færre fejl, jo længere overvågningens- programmet har kørt!!!

11 Smelt!! 10 m 7 g 6 cm 1,5 g Den normale Den lange

12 Aborre!!! 20 m 66,7 g 10 cm 1047 g Den lange Den lille fede

13 Gedde. Ny Danmarks rekord??!!!!!! 1,86 m

14 Nye Danmarks-rekorder blandt LV-data!!!! FiskeartOBS Antal fisk Max. længde (cm) Aborre32.254593.00484 Brasen17.371377.733106 Ferskvandskvabbe10437104 Gedde1.01341993186 Regnbueørred18541115 Sandart2.47741.490152 Skalle48.858876.74088 Suder52216.958100 Trepigget hundestejle6194.52126

15 Opsummering Kontrol af data fra hele perioden 1989-2004 Fejl og mistænksomme værdier afmærkes og udelukkes fra de kommende tests. Data fra hele perioden kontrolleres og det ender op med et revideret datasæt. Det reviderede datasæt kontolleres endnu engang. Alle fejl og mistænkelige værdier samles og sendes til amterne. Rettede data modtages fra amterne og databasen revideres?! Hvis amterne ikke returnerer reviderede data, udelukkes de fejlbehæftede data fra databasen!!!!


Download ppt "Kvalitetskontrol af fiskedata fra oversigtsfiskeri både i NOVA/ NOVANA søer og andre søer fra perioden 1989-2004."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google