Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medier og kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medier og kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Medier og kommunikation
23. oktober Public Service

2 Oversigt 10-12: Public Service 13-17: UNIK-dag i atriet
Den obligatoriske opgave er igen udskudt en uge

3 Faser 1920’erne: etablering af broadcast radio og public service
: radioens guldalder 1950’erne og 60’erne: etablering af tv 1970’erne: public service tv’s guldalder i Danmark 1980’erne: liberalisering 1990’erne: mangedobling af kanaludbuddet 2000’erne: konvergens og digitalisering

4 Baggrund Demokratiets fulde indførelse i Europa (stemmeret for kvinder, kriminelle og uformuende) Behovet for oplysning og opdragelse (i datidens øjne) Forbrugersamfundet, populærkultur og indvidualisering

5 Public Service Behov for regulering pga. begrænset antal frekvenser til at sende på Alle har adgang til ydelsen fra deres hjem – derfor ’public utility’ Finansiering et valg mellem finansiering ved licens finansiering ved reklamer Statsradiofonien, senere DR, følger i store træk den engelske model

6 John Reiths visioner The preservation of a high moral tone: Public service as a cultural, moral and educative force Promoting social unity: Common access to a wide range of public events and ceremonies The creation of an informed and enlightened democracy (The Post Office, however, placed severe restrictions on the BBC’s ability to broadcast controversial news) Universal availability and a general policy secured by unity of control

7 BBC programming Each listener had a choice of a national and a regional programme Mixed programming on both channels: News, drama, sport, religion, music, variety, light entertainment catering for different needs (education, information, entertainment) and a large part of the listening public (children, women, farmers, businessmen, etc.) I Danmark viste Balalajka-undersøgelsen i 1929 et massivt folkeligt krav om mere lettere underholdning, feks. schlagermusik, men det blev fuldstændig ignoreret af Statsradiofonien

8 Murdochs cultural entitlements
Information rights (news) Knowledge rights (interpretation) Deliberative rights (debate) Representation rights (to be seen and understood) Participation rights (right to take part)

9 Efter krigen: Opgivelse af monopolet
BBC forsvarede sig under henvisning til Gresham’s law – den laveste fællesnævner – som angiveligt ville herske, hvis monopolet forsvandt ITV bliver oprettet i 1960 under lignende forhold som danske TV 2 i 1987 Liberalisering i (næsten) hele Europa i 1980’erne følges af argumentet om, at public service stationer skal koncentrere sig om ”information, knowledge and deliberation,” mens kommercielle stationer kan tage sig af ”popular fiction, comedy or entertainment”

10

11 Digitaliseringens problemer
The digital divide (den digitale kløft) Adgang Økonomi Viden og færdigheder Fragmentering af publikum, som kan få skræddersyet sin virkelighed efter individuelle behov

12 Digitaliseringens muligheder
Creative commons: ideas want to be free (open software, copyleft) Gift giving and reciprocity (online communities): Blogging More equal relation between public service intitutions and their audiences Interactive forms: ITV, games Open access to forums, archives

13 Medieloven om Public Service
§ 10. Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyheds-formidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytrings-friheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Program-virksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldig-heden af kulturinteresser i det danske samfund.

14 Public Service-kontrakten
DR skal i det samlede udbud af programmer og tjenester: Styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund DR skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. DR skal gennem indhold og tjenester stimulere til deltagelse i den offentlige debat og den demokratiske proces. DR skal medvirke til at folkeliggøre de nye digitale medieformer ved at skabe nye programmer og informations-tjenester, som kan gøre seere, lyttere og brugere bekendt med teknologien og inspirere dem til at bruge den.

15 Public Service-kontrakten
Spejle Danmark og danskerne DR skal tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Danmark og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet. DR skal lægge særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. DR skal gennem en aktiv sprogpolitik medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så lyttere, seere og brugere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk. DR skal medvirke til at fremme integration.

16 Public Service-kontrakten
Stimulere kreativitet og kultur DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur, herunder den danske kulturarv. DR skal berige dansk kulturliv med originalt indhold.

17 Public Service-kontrakten
Fremme viden og forståelse DR skal stimulere danskernes interesse for og viden om en bred vifte af emner og områder gennem lettilgængeligt og velformidlet indhold. DR skal styrke danskernes viden om og forståelse for den verden, der omgiver Danmark, internationale forhold samt andre kulturer og synspunkter, herunder foretage en alsidig formidling af europæisk kultur og historie.

18 Public Service-kontrakten
4. Public service on-line-virksomhed DR skal drive internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger internettets formidlingsformer og som bidrager til DRs public service-formål. DR skal hurtigst muligt i kontraktperioden i lyset af de teknologiske muligheder anvende åbne standarder med henblik på generel tilgængelighed for alle brugere til DRs on-linevirksomhed.

19 Public Service-kontrakten
DRs internetsted skal bl.a. indeholde nyheder, programrelateret information, indhold til børn og unge, uddannelsestilbud, seerservice, debatfora, communities og anden bruger-inddragelse samt produktioner med billed, lyd og tekst. DR skal stille dette indhold til rådighed streamet og til download til modtagelse på stationære eller mobile platforme. Dette public service internetsted skal holdes adskilt fra DRs eventuelle anden internetvirksomhed, som drives på kommercielle vilkår, dvs. uden anvendelse af licensmidler.

20 Men hvorfor den koncertsal???
12. Ensembler DR driver som led i sine program-aktiviteter på musikområdet og i rollen som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur følgende ensembler: DR Radiosymfoniorkestret, DR Radiokoret, DR Kammerkoret, DR Pigekoret, DR Radiounderholdnings-orkestret, DR Big Band, DR Ungdoms-ensembel, DR Spirekoret og DR Børnekoret. Antallet af ensembler kan ændres efter godkendelse af kulturministeren.

21 Analyse af websider Hvad er websider?
En genre indenfor webkommunikation En række kommunikations-former samlet under et for at imødekomme et specifikt formål Indhold i en browser teknik funktionalitet æstetik socialitet

22 Online communities Members have a shared goal, interest, need, or activity that provides the primary reason for belonging to the community. Members engage in repeated, active participation and there are often intense interactions, strong emotional ties and shared activities occurring between participants. Members have access to shared resources and there are policies for determining access to those resources. Reciprocity of information, support and services between members is important. There is a shared context of social conventions, language, and protocols. Whittaker, S., Isaacs, E., & O'Day, V. (1997). Widening the web. Workshop report on the theory and practice of physical and Network communities. ACM SIGCHI Bulletin, 29(3), 27-30, URL:


Download ppt "Medier og kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google