Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medier og kommunikation VI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medier og kommunikation VI"— Præsentationens transcript:

1 Medier og kommunikation VI
Medieindustrier

2 Dagens program Gruppe 1, 2 og 6 fremlægger
Dagens emne: Medieindustrier

3 Medievidenskabens genstandsområder
Medieindustri - økonomi - regulering - organisation Tekst - tekstanalyse - intertekst- ualitet Publikum - receptions- analyse - effektmåling - medieetnogr.

4 Medieindustrier Hvorfor er mediernes ejerforhold og organisation vigtig? Medierne som den fjerde magt (demokrati, magtens tredeling) Medierne er vigtige kulturbærende instanser (medialisering) Medierne bestemmer, hvilke produkter vi forbrugere får mulighed for at købe (eks. musik)

5 Mediemarkeder Forbrugermarkedet Reklamemarkedet
Medieindustriens varer: Nyheder, serier, vejr, sport, o.s.v. Reklamemarkedet Medieindustriens varer: Seertal og oplagstal Medievirksomheder sælger seere/læsere/lyttere til andre virksomheder

6 Det liberalistiske mediemarkeds ”normalsamfund”
Demokratisk Frie valg Ligeret Repræsentativt

7 Liberalt Pluralistisk Sekulært Frit marked Individualistisk
Ytringsfrihed Pluralistisk Lige muligheder for alle til at ytre sig

8 Velordnet Fred Uden voldsomme klasseskel Retfærdigt Legitimt

9 Mediernes rolle i liberalt samfund
Spreder information Mulighed for kollektiv debat Styrker muligheden for integration af den enkelte borger/særskilte grupper i samfundet

10 Liberale opfattelser af mediernes rolle
Et frit marked for ideer Den fjerde statsmagt Demokratiets vagthund

11 Magtens tredeling Charles de Secondat, Baron de Montesquieu ( ) Checks and balances Lovgivende Udøvende Dømmende

12 Marxistisk opfattelse af medierne
Den herskende klasse har magten og ønsker at beholde den De underpriviligerede ønsker at omforme samfundet radikalt Medierne har systembevarende rolle via Social kontrol Ideologisk reproduktion

13 Mediernes funktion Medieinstitutioner er afhængige af stats- og kapitalapparat og vil derfor forsøge at skabe et billede af virkeligheden, som skjuler klassemodsætningerne Medierne skaber derfor falsk bevidsthed hos et passivt, fremmedgjort publikum

14 Dominerende skoler Frankfurt-skolen (også kaldet kritisk teori)
Den ældre: Adorno, Horkheimer, Benjamin Den yngre: Habermas (offentlig sfære) Politisk økonomi Cultural studies/Birminghamskolen Søger efter uligheder mellem klasser, køn, racer, seksuelle præferencer

15 Public Service Broadcasting
BBC, oprettet under John Reith 1927 Oprindelig autoritært, folkeopdragende Nu om DR: DR skal arbejde "i folkets tjeneste". DR skal påtage sig en række samfundsmæssige og kulturelle opgaver. DR skal sikre, at danskerne får et stort og alsidigt udbud af kvalitetsudsendelser i radio og tv.

16 Tendenser Ejerskab og struktur: Produktion og indhold:
Koncentration, internationalisering Produktion og indhold: Kommercialisering

17 Koncentration First-copy costs. Eks: Tendens til monopoldannelse. Eks:
grøntsager software Tendens til monopoldannelse. Eks: Microsoft

18 Internationalisering
Satellit Fællesantenne Kabel (hybridnet) Internet

19 Kommercialisering Neoliberalisme i 1980’erne Murens fald 1989
Deregulering (EU’s fri marked, WTO) Medieprodukter som eksportvarer (dansk film, Aqua)

20 Globalisering ’Sound bite’ journalistik Merchandizing (eks. Star Wars)
Gratisaviser (Metro) MTV, CNN

21 Mediegiganter Sony Viacom Bertelsmann Time Warner Disney


Download ppt "Medier og kommunikation VI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google