Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Redaktørkursus i tilgængelighed og tilgængelige dokumenter Helene Nørgaard Bech Sensus ApS 24. februar 2011 l.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Redaktørkursus i tilgængelighed og tilgængelige dokumenter Helene Nørgaard Bech Sensus ApS 24. februar 2011 l."— Præsentationens transcript:

1 Redaktørkursus i tilgængelighed og tilgængelige dokumenter Helene Nørgaard Bech Sensus ApS 24. februar 2011 l

2 Program •Introduktion til tilgængelighed •Tilgængelige sider fra jeres CMS –Opgave •Tilgængelige Word-filer –Opgave •Tilgængelige PDF-filer med Acrobat Pro –Opgave

3 Tilgængeligt Webdesign ”Web’ens styrke ligger i, at den er universel. Det er helt grundlæggende, at alle mennesker — uanset funktionsnedsættelser — har adgang” Tim Berners-Lee Opfinder af WWW, direktør for W3C Tilgængelighed er et spørgsmål om at give flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browser-teknologier adgang til web-baseret information

4 Hvem oplever tilgængelighedsproblemer? •Mennesker med funktionsnedsættelser •Tilgængelighedsproblemer, der skyldes teknologi •Tilgængelighedsproblemer, der skyldes situation

5 Mennesker med funktionsnedsættelser •Syn, hørelse, bevægelse, tale, kognition, sprog, læring, neurologiske •Kombinationer af disse •Kortvarige, længerevarende eller permanente •Op mod 25 % af befolkningen oplever tilgængelighedsproblemer

6 Funktionsnedsættelser og alder •Forekomsten af helbredsproblemer stiger med alderen •Og der bliver flere ældre The Convergence of the Aging Workforce and Accessible Technology, Microsoft Corporation 2003 Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning 2009 PROG7A09

7 Teknologi •Nogle brugere har brug for at forstørre hjemmesiden 10-12 gange for at kunne se indholdet •Nogle brugere har en 24”-skærm med en opløsning på 1920 x 1080 •Nogle brugere har en PDA med en opløsning på 480x430 •Nogle brugere anvender andre brugeragenter (browsere) eller styresystemer end de mest gængse •Tilgængelige løsninger er fleksible i forhold til forskellige brugeragenter

8 Situation •I nogle situationer kan brugere ikke bruge deres øjne, hænder, øre etc. til at opfatte webindhold. •Tilgængeligt indhold rummer en fleksibilitet i forhold til forskellige situationer.

9 Det officielle fokus 1.Tilgængelighed af hensyn til mennesker med en række handicaps: –Syn, hørelse, bevægelse, tale, kognition, sprog, læring, neurologiske –Kombinationer af disse 2.Tilgængelighed af hensyn til ældre mennesker med aldersbetingede behov 3.Tilgængelighed af hensyn til brugere i al almindelighed

10 Brugere er forskellige •Hvis man er blind bruger man skærmlæser http://www.iu.dk/ http://www.iu.dk/ •Hvis man ser dårligt bruger man forstørrelse http://www.iu.dk/ http://www.iu.dk/ •Hvis man har et motorisk handicap kan man måske ikke anvende mus eller tastatur •Nogle (ex. ordblinde) har svært ved at læse http://www.iu.dk/ http://www.iu.dk/

11 Type af problemer (Web) •Nogle problemer skabes af systemerne og af udviklerne –Fx layouttabeller, HTML-fejl, genbrug af linktekster, utilgængelige scripts, faste dimensioner, valg af CMS … •Andre skabes af designerne –Fx ringe kontrast, små bogstaver, dårlig navigation, … •Atter andre problemer skabes af redaktørerne –Fx dokumentproduktion, billeder uden ALT, dårlige linktekster, manglende overskrifter

12 Tilgængelighed i Danmark Danske beslutninger •Åbne standarder incl. tilgængelighed obligatorisk (2008)Åbne standarder incl. tilgængelighed obligatorisk FN •FN’s handicapkonvention om handicappedes rettigheder (2009)FN’s handicapkonvention

13 Retningslinjer og prioriteter •W3C prioriteter og overholdelse –Prioritet 1 – Skal overholdes (A) –Prioritet 2 – Bør overholdes (AA) –Prioritet 3 – Kan overholdes (AAA) •Niveau AA (prioritet 1 og 2) er minimum; niveau AAA er ikke altid realistisk •Danske retningslinjer fra IT- og Telestyrelsen •EU anvender ligeledes W3C/WCAG

14 Retningslinjer og prioriteter •Ikke-W3C retningslinjer –Ikke-W3C teknologier •Indhold fra eksempelvis Microsoft (Office), Adobe (PDF, Flash), Open Office, andre •Dokumenterne skal følge retningslinjerne for det pågældende format •Leverandører er på vej med WCAG 2 supplement til sikring af tilgængeligheden til fx Word og PDF

15 Udpluk af Web Content Accessibility Guidelines 2.0 – og hvordan disse anvendes i IU’s CMS Helene Nørgaard Bech Sensus ApS

16 Vil du vide mere? •Det følgende er arbejdsgange for det redaktionelle arbejde ud fra Web Content Accessibility Guidelines 2.0 •Alle retningslinjerne er at finde her: http://www.w3.org/TR/WCAG20/ http://www.w3.org/TR/WCAG20/ •- Og i en dansk oversættelse her: http://www.w3.org/Translations/WC AG20-da/ http://www.w3.org/Translations/WC AG20-da/

17 Billeder •Alle billeder skal have et tekstligt alternativ, der svarer til billedets formål

18 Billeder (fortsat) •Typer af formål –Dekoration –Instruktion –Link –Visuel genkendelse / dokumentation –... http://www.iu.dk/markedsfoering/national-strategi http://www.iu.dk/markedsfoering http://www.iu.dk/dokumentation/europass http://www.iu.dk/dokumentation/kvalifikationsrammer/om-kvalifikationsrammen

19 •Samme billede, men forskellige alt- tekster til forskellige situationer: 1.Billedet er et link til en artikel om erhvervsuddannelse 2.Billedet er en illustration til en artikel om erhvervsuddannelse 3.Billedet er en illustration til en caseartikel, der portrætterer den fotograferede 4.Billedet er en instruktion til en artikel om kropssprog

20 Billeder - sådan gør du •Når du uploader et billede bliver titlen foreslået som alt-tekst, når du skal sætte det ind •Det vigtigste er, at du forholder dig til billedets alt-tekst HVER gang du indsætter billedet

21 Billeder – sådan gør du

22 Billeder - sådan gør du

23 Billeder – sådan gør du •Skriv en alt-tekst, der passer til billedets formål her

24 Billeder – sådan gør du •Tom alt-tekst for billeder hvis formål kun er dekoration

25 Billeder – sådan gør du •Check evt. af at du gerne vil have billedtekst igen

26 Komplekse billeder •Eksempelvis diagrammer, instruktioner etc. •Flere løsningsmuligheder –Beskriv billedets formål i alt-teksten (ikke for langt) –Beskriv billedets formål i teksten og skriv i alt-teksten at dette er gjort –Link til en anden fremstillingsform og beskriv i alt-teksten at denne løsning er valgt http://www.iu.dk/politiske-rammer/bologna-processen http://www.iu.dk/politiske-rammer/bologna-processen

27 Billeder – Billeder af tekst •Brug ikke billeder af tekst, hvis det kan undgås •Ordblinde kan ikke markere og få læst teksten højt •Svagsynede, der forstørrer siden meget, får pixeleret skrift •Logoer er accepterede http://www.iu.dk/dokumentation/kvalifikationsrammer

28 Farve •Brug ikke farve som eneste måde at fortælle brugeren noget på. http://www.iu.dk/politiske-rammer/bologna-processen

29 Tekst - Overskrifter Overskrifter er struktur, der hjælper brugeren med at navigere http://www.iu.dk/dokumentation/uddannelser-i-udlandet http://www.iu.dk/politiske-rammer/europa-2020

30 Når du laver overskrifter: •Titlen for siden bliver automatisk en H1- overskrift •Brug overskriftniveauer 1-3 uden at springe niveauer over – første overskrift i brødteksten skal altid være 1 •Overskrifterne skal inddele siden i logiske afsnit

31 Overskrifter - sådan gør du

32 Overskrifter – sådan gør du

33

34

35

36 Overskrifter i faktaboks og portlet •Husk overskriftniveauet i faktabokse skal passe med resten af siden •Portlet-titler vises ikke som programmerings- mæssige overskrifter

37 Overskrifter i faktaboks

38 Tekst - lister •Brug de funktioner, der er i Plone •Skriv ikke tallene selv •Brug ikke tegn såsom * eller – som punkter (bullets) •Brug ikke billeder af punkter (bullets) •Brug ikke punkter fra tidligere dokumenter http://www.iu.dk/anerkendelse/kvalifikationsnaevnet

39 Lister – sådan gør du

40 Tekst - formuleringer •Brug ikke kun instruktioner, der er afhængig af brugerens sanser. Eksempelvis farve, størrelse, placering etc.

41 Tekst - formuleringer •To næsten ens instruktioner: –Læs mere om uddannelser i den blå boks til højre –Læs mere om uddannelser under teksten ”Uddannelser i Danmark” i den blå boks til højre

42 Tekst - linktekster •Den tekst, der er klikbar skal beskrive formålet for linket, når den læses for sig selv •Dette gælder både for links til et andet sted på samme side, interne og eksterne links http://www.iu.dk/markedsfoering/national-strategi/baggrundsmateriale-for-strategi

43 Linktekster http://www.iu.dk/programmer-og-tilskud/norden/nordplus/nordplus-videregaaende

44 Datatabeller •Anvend tabeloverskrifter til at identificere, hvad der er overskrifter i din tabel http://www.iu.dk/dokumentation/karakterskalaer http://www.iu.dk/maalgruppeindgange/grundskole/ansoegningsskemaer-og-frister

45 Eksempler på datatabeller ArrangementDatoSted Netværksmøde12.04.2011København Kursus14.04.2011Århus Workshop17.03.2011København Netværksmøde12.04.2011København Kursus14.04.2011Århus Workshop17.03.2011København 20092010 København10001200 Århus500650 Odense200300

46 Datatabeller – sådan gør du

47

48

49 •Fortsæt til alle celler med overskrifter er opmærkede

50 Layouttabeller •Layouttabeller er blot en visuel positionering af tekst, men udtrykker ikke et forhold imellem cellerne •Hvis du anvender en layouttabel, må du ikke give den tabeloverskrifter •Sørg for, at din tabel kan forstås, når den læses række for række

51 Eksempler på layouttabeller Bente MøllerBjarne Kristensen Telefonnummer: 12345678 Torben HansenReceptionen Telefonnummer 12345678 Morgenmad og velkomst08.00 – 09.00 Første faglige oplæg09.00 – 11.30 Frokost11.30 – 12.30 Andet faglige oplæg12.30 – 15.00

52 Øvelse •Opret en ny tekstside med: –Flere niveauer af overskrifter –Et billede – husk alternativ tekst –Et link –En liste –En datatabel Spar evt. tid ved at tage udgangspunkt i dokumentet tekst.txt her: http://sensus.dk/kursus/IUred/

53 Tilgængelige dokumenter Word- og PDF-filer Helene Nørgaard Bech Sensus ApS 24. februar 2011 l

54 To problemstillinger 1.Eksisterende dokumenter –Stor manuel arbejdsopgave –Kan ikke automatiseres 2.Nye dokumenter –Tilgængelighed er let at opnå –Tilgængelige skabeloner –Korrekt anvendelse af skabelonerne –Fornuftige publiceringsprocesser

55 Grundlæggende forudsætninger 1.Velstrukturerede dokumenter 2.Korrekt opmærkning –Adskillelse af præsentation og indhold/struktur –Opmærkning af struktur –Opmærkning af sprog 3.Tekstlige alternativer til illustrationer 4.Meningsfuld læserækkefølge

56 Word - tjekliste •Overskrifter har korrekt niveau •Overskrifter er meningsfulde •Lister er korrekt opmærkede: enten punkt- (bullet) eller talangivelse •Kolonner: hvis man har siden delt i to kolonner, så brug ’Format’ i stedet for tabulator eller tabeller •Skriv alternativ tekst til billeder, der ikke kun er dekoration •Sprog/sprogskift skal være angivet •Tabeloverskrifter (kun kolonneoverskrifter er understøttede) •Header- og footer-indhold vil som udgangspunkt ikke læses op

57 Overskrifter

58

59 Lister

60 Kolonner

61

62 Sprog / sprogskift

63

64 Alternative tekster til billeder

65 •Hvis billedet i PDF-filen skal ignoreres af en skærmlæser, gøres dette i Acrobat Pro

66 Tabeloverskrifter

67 •Man kan kun lave kolonneoverskrifter i Word •Rækkeoverskrifter laves i Acrobat Pro

68 Tabeloverskrifter

69 Konvertering til PDF •Kildedokumentet –Skal være velstruktureret –Skal være korrekt opmærket med klar adskillelse af indhold og struktur –Sprog/sprogskift skal være angivet –Det resulterende dokument skal være i Tagged PDF

70 Konvertering til PDF (II) Dette skal kun gøres 1. gang

71 Konvertering til PDF (III) •Konverteringen –Ikke ligegyldigt hvorledes man skaber PDF-filer –Dårlige: Printer drivere (Adobe PDF, Win2PDF, …) –Gode: PDF-maker i Word, Open Office Gem-som-pdf –Sikkerhedsniveauet skal være korrekt (Content Extraction for Accessibility)

72 Konvertering til PDF (IV)

73 Øvelse •Hent dokumentet Wordtekst.doc fra www.sensus.dk/kursus/IUred/ www.sensus.dk/kursus/IUred/ •Sørg for, at følgende er opmærket korrekt i dokumentet –Brødtekst –Brødtekst i to kolonner –Overskrifter –Billede –Liste –Datatabel •Konverter til pdf og gem filen på din computer

74 Tilgængelighed til pdf-filer Helene Nørgaard Bech 24. februar 2011 Sensus ApS

75 PDF-dokumenter •PDF = Portable Document Format •PDF er mange forskellige ting •To hovedtyper af PDF dokumenter 1.Dokumenter skabt fra tekstbehandlingsprogram Tilgængelige for de fleste 2.Dokumenter skabt fra scanning Utilgængelige for de fleste

76 PDF fra scanner •Image-only dokumenter •Ingen tags, ingen struktur •Visse elementer kan genskabes ved hjælp af OCR, fx Paper Capture •Tags kan tilføjes manuelt; anbefales ikke •Utilgængelige for de fleste; bør ikke anvendes

77 Tjek tilgængelighed •Brug Acrobat Pro –Avancerede indstillinger –Tjek for tilgængelighed –Fuld tjek –Tjek for Adobe PDF formatet

78

79

80 •Det er mest holdbart at sørge for tilgængelighed i kildedokumentet •Word understøtter mange funktioner •PDF/A-1a er uafhængig af krav om tilgængelighed, men skal stadig sikres i konverteringen •Enkelte skal repareres manuelt med Acrobat Pro

81 Visning af PDF/A-1a i Acrobat Dette skal kun gøres 1. gang

82

83

84 Retning af problemer i tilgængelighedsrapporten •Tilføj sprog •Evt. ret læserækkefølgen

85 Tilføj sprog for hele dokumentet

86

87 Angiv sprog for dele af tekst

88

89

90 Ret tab-rækkefølgen

91 Angiv tab-rækkefølgen

92

93 Grafik der skal overses af en skærmlæser •Dette understøtter Word ikke i oprindelsesfilen

94 Grafik der skal overses af en skærmlæser

95

96 Angivelse af tabeloverskrifter •Dette kan gøres for kolonneoverskrifter i oprindelsesfilen, hvilket er mest holdbart •Dette kan også gøres manuelt i Acrobat Pro ArrangementDatoTid Kursus10.03.09:00 Netværksmøde14.0509:30 Workshop12.0609:00 20092010 Antal elever 6062 Antal kr.100.00070.000

97

98 Angivelse af tabeloverskrifter

99

100 Tjekliste for pdf-filer fra Word 1.Tjek at alt, der kan mærkes op i Word er mærket op og at overskrifter er meningsfulde 2.Kør en fuld tilgængelighedsrapport 3.Ret evt. fejl – om muligt i oprindelsesfilen 4.Opmærk datatabeller, såfremt de findes 5.Angiv grafik, der skal ignoreres af skærmlæsere, som artifact 6.Tjek at artifact elementer skal ignoreres

101 Tilgængelighed vs. God tilgængelighed

102 Spørgsmål, kommentarer ?!

103 Øvelse •Tjek tilgængeligheden til jeres dokument fra øvelse 1 •Reparer eventuelle fejl i den oprindelige word-fil ud fra tjeklisten for PDF-filer

104 Dokumenter efter kurset •Findes her: http://www.sensus.dk/kursus/IUred/ http://www.sensus.dk/kursus/IUred/ •Slides •Guide til reparation af PDF-filer


Download ppt "Redaktørkursus i tilgængelighed og tilgængelige dokumenter Helene Nørgaard Bech Sensus ApS 24. februar 2011 l."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google